środa, 08 maj 2019 10:47

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” - 16.05.2019 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw (10 wniosków) -  nabór nr 1/2019

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NABÓR 1/2019  - PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/1

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/2

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/3

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/4

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/5

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/6

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/7

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/8

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/9

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/10

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 2. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 3. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 4. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 5. Zakończenie posiedzenia

 

Czytany 3079 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie