środa, 22 kwiecień 2020 08:38

Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 6/2019

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kijewo Królewskie, 22.04.2020 r.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 6/2019

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 6/2019, w zakresie tematycznym:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Typ projektu SZOOP: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Przedsięwzięcie LSR 1.2.1 – Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości.

 

Rada LGD podczas trybu nadzwyczajnego oceny wniosków w terminie 10.04.2020 - 16.04.2020  podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

  1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
  3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
  4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

DO POBRANIA:

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z OCENY I WYBORU OPERACJI

WZÓR PROTESTU,

Czytany 478 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie