Krzysztof

Krzysztof

czwartek, 22 grudzień 2016 07:41

Zdrowych i Wesołych Świąt!!!

Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu aby ten czas był pełen uśmiechu i radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Żebyście w tej atmosferze skupienia zasiedli przy wigilijnym stole w gronie rodziny i przyjaciół. I żeby każdy, duży i mały, dostał coś od Świętego Mikołaja. Na Sylwestra życzymy szampańskiej zabawy do białego rana i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

wtorek, 06 grudzień 2016 09:02

Ważna informacja dla wnioskodawców!!!

Informujemy, iż nabór wniosków na założenie lub rozwój działalności gospodarczej planujemy na początku przyszłego roku. Cały proces tworzenia wniosku wraz z załącznikami może trwać nawet kilka miesięcy. Zachęcamy już do konsultowania wniosków o przyznanie pomocy w biurze LGD Zakole Dolnej Wisły. Bezpłatne doradztwo świadczymy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie lub przez stronę www.

PRZYPOMINAMY!!! Wnioskodawcy, których działalność gospodarcza będzie miała wpływ na środowisko (tzw. decyzja środowiskowa), muszą załączyć do wniosku ostateczną decyzję środowiskową. Uzyskanie tej decyzji trwa czasami nawet kilka miesięcy więc proszę uwzględnić to w toku przygotowywania wniosku. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej prosimy sprawdzić w swoim urzędzie gminy.
Co to jest decyzja środowiskowa?
Kto wydaje decyzję środowiskową?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Obok zamieszczamy link zawierający zbiór pytań i odpowiedzi opublikowanych przez ARiMR i dotyczących m.in. operacji mających na celu utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej - PYTANIA I ODPOWIEDZI

WNIOSKI

Poniżej znajdą Państwo link do strony ARiMR gdzie znajdują się zawsze aktualne wnioski, załączniki oraz generator wniosków.
Wnioski na rozwój działalności gospodarczej znajdą Państwo w punkcie: "I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej."
Wnioski na utworzenie działalności gospodarczej znajdują się w punkcie: "II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej."
LINK DO WNIOSKÓW

poniedziałek, 24 październik 2016 12:59

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/ZO/2016

 WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 04/ZO/2016 - PROTOKÓŁ

 


             

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Wykonanie mebli biurowych.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem, dostawa oraz montaż mebli biurowych dla Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, które będą wykorzystywane na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport oraz montaż na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 4. Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia: w załączniku poniżej.
 1. Termin wykonania zamówienia: do 25 listopada 2016 r.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  a) oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie w załączniku, osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@@zakolewisly.pl. do dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00
  b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
  b) projekt graficzny mebli wg specyfikacji
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena brutto –  85%

Jakość projektu graficznego - 15%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, tel. 508059053, k.nowacki@@zakolewisly.pll

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

piątek, 05 sierpień 2016 06:50

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne miejsce pracy w biurze LGD na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy została wybrana:

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 21 sierpnia 2016 r. w Kijewie Królewskim.

poniedziałek, 01 sierpień 2016 11:38

KOMISJA REWIZYJNA

Mirosław Kurdynowski - Przewodniczący

Czesław Mularczyk – Zastępca Przewodniczącego

Jerzy Tomkiewicz - Członek

Andrzej Walczyński - Członek

poniedziałek, 01 sierpień 2016 11:36

RADA

Gmina Dąbrowa Chełmińska

·         Zbigniew Bartel

·         Magdalena Komoń  

·         Roman Zieliński

 Gmina Kijewo Królewskie

·         Mieczysław Misiaszek 

·      Kazimierz Moskal

·         Wojciech Fałczyk

Gmina Zławieś Wielka

·         Jan Surdyka

·         Maciej Trojanowski

·         Katarzyna Zielińska

 Gmina Unisław 

·         Paweł Marwitz

·         Krzemińska Beata

·         Piotr Karpiński

 

poniedziałek, 01 sierpień 2016 11:35

ZARZĄD

Krzysztof Nowacki – Prezes

Barbara Gandziarowska – Vice Prezes

Agnieszka Góral – Vice Prezes

Krzysztof Rak – Skarbnik

poniedziałek, 01 sierpień 2016 09:07

Zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracownika biura informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w środę 3 sierpnia od godz. 15.30.

Podajemy listę osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zaproszonych na rozmowy w kolejności wpływu zgłoszeń:

1.       Kinga Korczak                                        godz. 15.30

2.       Emilia Drozd                                           godz. 15.45

3.       Monika Magdalena Wiśniewska          godz. 16.00

4.       Agata Szymborska-Kasiańczuk            godz. 16.15

5.       Weronika Staszewska                          godz. 16.30

6.       Katarzyna Sykuła-Małkowska             godz. 16.45

7.       Halina Jarocka                                      godz. 17.00

środa, 27 lipiec 2016 10:19

Contact details

OFFICE ADDRESS:

Local Action Group "Zakole Dolnej Wisły"
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
POLAND
 
Anna Pawlak - office manager
tel. +48 56 676 44 36

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie