Krzysztof

Krzysztof

piątek, 13 marzec 2020 09:43

UWAGA - zmiany w funkcjonowaniu biura!!!

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Biura LGD "Zakole Dolnej Wisły", zwracamy się z prośbą, aby od

13 marca 2020 roku DO ODWOŁANIA:

  • ograniczyć wizyty osobiste w naszym Biurze,  składanie korespondencji lub dokumentów tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
  • kontaktować się we wszelkich sprawach przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić  wcześniej z pracownikami Biura

Kanały komunikacji (doradztwo i konsultacja dokumentów):

  1. Telefon stacjonarny 56 676 44 36.
  2. Telefon komórkowy 796 757 161.
  3. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Komunikator internetowy i wideokonferencja:

FACEBOOK - PROFIL LGD - https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Zakole-Dolnej-Wis%C5%82y-149748798371172/

FACEBOOK WIDEOKONFERENCJA – Anna Pawlak KLIKNIJ

SKYPE – wyszukaj: Zakole Dolnej Wisły, SKYPE ONLINE (działa na przeglądarkach Chrome i Microsoft Edge)

Za utrudnienia przepraszamy

piątek, 28 luty 2020 07:34

NABÓR PODEJMOWANIE 2020

piątek, 28 luty 2020 07:33

OGŁOSZENIE PODEJMOWANIE 2020

 

 

 

Komunikat z dnia 13.03.2020 r. dotyczący zmian w konkursie  nr 2/2020 ogłoszonym dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu nr  2/2020 w następującym zakresie:

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 Termin składania wniosków

16.03.2020 r. godz. 8.00 – do  30.03.2020 r. godz. 12.00

30.03.2020 r. godz. 8.00 – do  14.04.2020 r. godz. 12.00

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zdecydowała się dokonać z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji. Zmiany zostały dokonane na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu umożliwienia przygotowania dokumentacji projektowej oraz zgromadzenia niezbędnych załączników.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Kijewo Królewskie, 28.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2020

 

Termin składania wniosków: od   16.03.2020 r. godz. 8.00 – do  30.03.2020 r. godz. 12.00 30.03.2020 godz. 8.00 do 14.04.2020 godz. 12.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

  1. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej na płycie CD.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

 

środa, 12 luty 2020 08:32

Kodeks Dobrych Praktyk

Produktem finalnym projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa” jest Kodeks Dobrych Praktyk. Napisany został przez dr Annę Jęczmyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współpracy Normundsa Smaļinskisa, promotora dziedzictwa lokalnego z Łotwy oraz Vuka Tvrtko Opačića, profesora Uniwersytetu w Zagrzebiu.

poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:04

OCENA I WYBÓR INKUBATOR

poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:03

NABÓR INKUBATOR

BBB

poniedziałek, 23 grudzień 2019 10:03

OGŁOSZENIE INKUBATOR

                                                                                                                                                                                                                                         Kijewo Królewskie, 30.12.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-361/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 6/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator .

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej LSR):
1.Wzrost zatrudnienia, konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR:

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa warunków gospodarczych dla funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR:

1.2.1 – Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

poniedziałek, 23 grudzień 2019 08:52

OCENA I WYBÓR REWITALIZACJA 5/2019

poniedziałek, 23 grudzień 2019 08:51

NABÓR REWITALIZACJA 5/2019

GGG

Strona 1 z 14

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie