• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Krzysztof

Krzysztof

czwartek, 19 wrzesień 2019 09:28

Wizyta w Chorwacji

"Dobrodošli u Gorskogo Kotara" (Witajcie w Gorskim Kotarze),

Tak powitali nas gościnni Chorwaci w górzystym terenie Gorskiego Kotaru na północy Chorwacji, gdzie w dniach 10-15 września przebywaliśmy na wizycie studyjnej w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa".
Poznawanie chorwackiego dziedzictwa rozpoczęliśmy w OPG Zanoskar w Fuzine. Gościnny gospodarze wraz z córką, oprowadzili nas po swojej pasiece i przedstawiali tamtejsze, bardzo nowoczesne, metody promocji produktów lokalnych.

poniedziałek, 02 wrzesień 2019 08:18

Wizyta Chorwatów i Łotyszy w Polsce

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” gościła zagranicznych partnerów w ramach projektu współpracy "Inteligentne Specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.
W środę 7 sierpnia 2019 r. na terenie LGD Zakole gościły delegacje trzech zagranicznych lokalnych grup działania "Gorski Kotar" – z Chorwacji, "Gaujas Partneriba" oraz "Jurkante" – z Łotwy. Podczas programu wizyty partnerzy odwiedzili jedne z najciekawszych miejsc związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i produktów lokalnych obszaru Zakola. Chorwaci i Łotysze mieli okazję doświadczyć i posmakować uroków Zakola oraz zasięgnąć wiedzy w zakresie nowoczesnych metod promocji dziedzictwa lokalnego w takich miejscach jak: pracownia ceramiki Państwa Majewskich w Skłudzewie, na Magicznych Stoku w Unisławiu, w izbie chlebowej Państwa Tomaszewskich w Dąbrowie Chełmińskiej oraz w agroturystyce "Gzinianka" Państwa Tomkiewicz.

W piątek, 9 sierpnia 2019 r. w Pałacu w Ostromecku odbyła się konferencja "Inteligentne Specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”, w której wzięli udział członkowie LGD „Zakole Dolnej Wisły”, osoby działające w obszarze promocji dziedzictwa lokalnego, wytwórcy produktów lokalnych, przedsiębiorcy oraz delegacje partnerów projektu z LGD: "Vistula-Terra Culmensis", "Gorski Kotar", "Gaujas Partneriba" oraz "Jurkante". Podczas konferencji prezentowane były dobre praktyki w zakresie inteligentnych specjalizacji w dziedzinie m.in. promocji produktów lokalnych oraz innych elementów lokalnego dziedzictwa. Prelegentami byli dr Natalia Zacharek, z katedry etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Anna Jęczmyk, z katedry turystyki wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Robert Gonia z Zespółu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.
Partnerzy zagraniczni przedstawili prezentacje przedstawiające walory dziedzictwa własnego terenu oraz sposoby promocji tego dziedzictwa.

W dniu 10 sierpnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełp odbyły się międzynarodowe warsztaty „Kodeks dobrych praktyk”, podczas których reprezentanci wszystkich partnerów projektu pracowali nad stworzeniem bazy rozwiązań oraz nowoczesnych metod promocji dziedzictwa, w tym produktów lokalnych. Warsztaty poprowadziła dr Anna Jęczmyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która na podstawie zebranych od uczestników danych opracuje publikację stanowiącą pokłosie projektu współpracy tzw. „Kodeks dobrych praktyk”.

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wtorek, 06 sierpień 2019 07:37

Wyjazd studyjny do Chorwacji - rekrutacja

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej wizycie studyjnej w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa".

Wizyta studyjna w Chorwacji, w regionie Gorski Kotar, odbędzie się w dniach 10-15.09.2019 r.

W ramach naboru zrekrutowanych zostanie 6 osób spełniających warunki określone w regulaminie.

poniedziałek, 05 sierpień 2019 06:17

Rekrutacja na wyjazd studyjny do Chorwacji

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej wizycie studyjnej w ramach projektu "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa".

Wizyta studyjna w Chorwacji, w regionie Gorski Kotar, odbędzie się w dniach 10-15.09.2019 r.

poniedziałek, 29 lipiec 2019 09:26

Konferencja w ramach projektu współpracy

W dniu 9 sierpnia w godz. 10.00 - 14.00 w pałacu w Ostromecku odbędzie się konferencja organizowana w ramach projektu "Inteligentne Specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa". W konferencji wezmą udział nasi partnerzy z Łotwy i Chorwacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji producentów produktów lokalnych, promotorów lokalnego dziedzictwa.

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 18:37

Świętowaliśmy Sobótkę w Czarżu

Impreza promocyjna projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa” zorganizowana w sobotę 8 czerwca w Czarżu (gmina Dąbrowa Chełmińska) wywołała zainteresowanie mieszkańców Zakola Dolnej Wisły. Charakterystyczny był tytuł imprezy, „Sobótka Folk Festival” wskazywał na łączenie tradycji z nowoczesnością.

Relacja w wizyty studyjnej na Łotwie LINK

poniedziałek, 03 czerwiec 2019 09:53

Wizyta Studyjna na Łotwie

W dniach 21-26 maja Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” wspólnie z partnerami z LGD Vistula Terra Culmensis- Rozwój Przez Tradycję (łącznie 40 osób) gościła na terenie LGD „Gaujas Partneriba” oraz LGD „Biedriba Jurkante” na Łotwie.

Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji dziedzictwa lokalnego” ze środków PROW 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.3.

Projekt zakłada opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa.

Podstawą do opracowania Kodeksu będą warsztaty zorganizowane w celu wypracowania katalogu inteligentnych specjalizacji (Smart Specialisation - Wikipedia „Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów) w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa. Katalog ten posłuży za wzór do naśladowania osobom zajmującym się promocją, zachowaniem i komercjalizacją lokalnego dziedzictwa, wytwórcom lokalnych produktów, osobom działającym w obszarze turystyki, rozrywki itp. opartych na lokalnych, unikalnych zasobach. Wprowadzenie innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa lokalnego doprowadzi do wzrostu konkurencyjności obszaru oraz ochrony i zachowania historycznych i przyrodniczych walorów części województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cele: zwiększenie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Grupa docelowa

Grupą docelową będą głównie lokalni liderzy, animatorzy i przedsiębiorcy, w tym członkowie LGD, producenci produktów lokalnych, osoby działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa lokalnego, w tym osoby defaworyzowane (głównie kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby młode: poniżej 40 roku życia, osoby starsze: powyżej 50 roku życia). Osoby te muszą być zamieszkałe na obszarze obu polskich LGD objętych operacją lub być pracownikami instytucji, przedsiębiorstw lub innych podmiotów mających siedzibę lub oddział na tym obszarze.

ZADANIA W PROJEKCIE:

 1. Wykonanie podstrony www każdego z partnerów.
 2. Wizyta studyjna na Łotwie.
 3. Wizyta studyjna w Chorwacji.
 4. Wizyta studyjna w Polsce.
 5. Zorganizowanie 3 warsztatów z "Kodeksu Dobrych Praktyk" na Łotwie, w Polsce i Chorwacji.
 6. Organizacja warsztatów „Design Thinking w promocji lokalnego dziedzictwa”.
  Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
 7. Organizacja szkolenia „Branding marki” w promocji lokalnego dziedzictwa.
 8. Skład i wydruk Kodeksu Dobrych Praktyk. Format: A5, objętość: ok 40-50 stron + okładka, Papier: okładka: kreda mat 200 g, środek: kreda mat 135 g, Druk: 4x4, Oprawa: klejona z grzbietem, Uszlachetnienie: folia mat na okładkę + UV miejscowo na zewnętrznej stronie okładki, Nakład: - 1000 szt, wykonanie min. 10 infografik (wizualizacja danych) ilustrujących materiał opracowania. Oprawa graficzna: design’nerskie połączenie tradycji z nowoczesnością.
 9. Wykonanie materiałów promocyjnych.
 10. Organizacja imprezy promującej cel i działania projektu: Sobótka Folk Festival.

INNOWACYJNOŚĆ

Projekt zakłada wypracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (w tym produktów lokalnych) przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod.

Lokalne Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” i „Vistulla Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję” od 10 lat prowadzą intensywną promocję lokalnego dziedzictwa przy pomocy tradycyjnych metod. Jako, że trzon tego dziedzictwa stanowią produkty tradycyjne, to metody promocji dotychczas stosowane przystosowane były do historycznego wizerunku produktów (drewniane stragany, jutowe stroje, „siermiężny” i rustykalny charakter oprawy marketingowej). Tradycyjne były też metody promocji: targi, pokazy, foldery, ulotki. Najskuteczniejszą metodą reklamy produktów pozostawała zwykle „poczta pantoflowa” czyli metoda polecenia produktu przez znajomego.

Z czasem lokalni wytwórcy oraz osoby zajmujące się promocją dziedzictwa historycznego i przyrodniczego obszaru, zaczęli obserwować po początkowym boom’ie na „lokalność” oznaki stagnacji czy nawet spadku zainteresowania wiejską tradycją. Rodziły się w nich potrzeby „odświeżenia” wizerunku tradycyjnych produktów, opakowania ich w nowoczesny design, zastosowanie nowych technologii oraz poznania nowoczesnych metod promocji i sprzedaży. Przykładem były tu choćby muzea, których oferta składa się z historycznych pamiątek ale eksponowana jest coraz częściej w oprawie multimedialnej, stanowiącej formę atrakcyjną dla młodego pokolenia.

Stąd też powstał pomysł na projekt współpracy, stwarzający warunki do opracowania zestawu takich dobrych praktyk w zakresie nowoczesnej promocji, gotowych do wykorzystania przez każdego z wytwórców regionu. Wartością dodaną projektu ma być aspekt wymiany doświadczeń z przedstawicielami innego kraju i innego kręgu kulturowego.

Projekt w swoich założeniach wpisuje się w ideę „inteligentnych specjalizacji” województwa kujawsko-pomorskiego, które zakładają włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym i nowatorskim rozwiązaniom, wzmacnianie regionalnych marek i tradycji, poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS, w efekcie czego doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powstawanie nowych miejsc pracy i nowych technologii, wzrost PKB regionu, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu)”.

„Inteligentnie” (SMART) wypromowane dziedzictwo lokalne to innowacyjna turystyka i rekreacja, zakładająca wykorzystywanie biointeligentnych i ekoinnowacyjnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa kulturowego ściśle związanego z ochroną walorów przyrodniczych i naturalnych zasobów kultury.

Oddziaływanie projektu zwiększy się jeszcze dzięki zaangażowaniu trzech ośrodków naukowych (szkół wyższych) w Polsce, na Łotwie i w Chorwacji.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” oraz Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie