Wydrukuj tę stronę

UMOWA RAMOWA

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

zawarta w dniu 19 maja 2016 r. w Toruniu

pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"

Strona korzysta z plików cookie