Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 342.

Budowa placu zabaw w miejscowości Grzybno

                 Tytuł operacji:  Budowa placu zabaw w miejscowości Grzybno

Dane beneficjenta: Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa”

Opis realizacji operacji: W ramach realizacji operacji: „ Budowa placu zabaw w miejscowości Grzybno”, po podpisaniu umowy przyznania pomocy nr OW-I.52.8.6.218.2012 00006-6930-UM0240006/2 w dniu 29 maja 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Towarzystwem Oświatowym „Od Nowa”, przystąpiono do wykonania robót.

W dniu 25 lipca 2012r. Zarząd Towarzystwa Oświatowego (siedziba – Grzybno) „Od Nowa” w Grzybnie reprezentowany przez Alicję Adryan – przewodniczącą oraz Lucynę Skowrońską – skarbnika zawarł umowę z Rafałem Kaźmierczakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Magiczna Tęcza” z siedzibą w Papowie Toruńskim, przy ul. Warszawskiej 26/4, na wykonanie placu zabaw, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

W dniach 03.08.2012 i 06.08.2012r. na działce nr 10, zlokalizowanej w Grzybnie, Firma Magiczna Tęcza rozpoczęła budowę placu zabaw. Na wyznaczonym terenie zamontowano: 1 zestaw zabawowy „Jacek”, 1 huśtawkę wagową, 1 huśtawkę sprężynową „Ważka”, 2 sprężynowce, 2 bujaki pojedyncze, 1 piaskownicę z bali, 1 huśtawkę podwójną z siedziskami płaskimi, 1 huśtawkę podwójną z siedziskami kubełkowymi, 1 regulamin placu zabaw.

Wybudowano strefy bezpieczeństwa, piaskownicę wypełniono piaskiem. Następnie pracownicy interwencyjni Gminy Unisław wykonali ogrodzenie. Teren wyrównali, usunęli chwasty. Zamontowali słupki i siatkę. Wykonali też furtkę zgodnie z opisem kosztorysowym. Teren uporządkowano, wyrównano, obsiano trawą.

We wrześniu Firma Magiczna Tęcza poza kosztorysem wykonała i zamontowała przy placu zabaw tablicę wymaganą przepisami PROW-u, informacją o finansowaniu zadania ze środków europejskich i Lokalnej  Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Wszystkie urządzenia zostały wykonane zgodnie z normami polskimi. Wykonawca potwierdził to atestem bezpieczeństwa nr PN – EN 1176.

Uroczyste otwarcie placu zabaw nastąpiło 03.09.2012r., od tego dnia został udostępniony mieszkańcom Grzybna.

Ponieważ plac zabaw zlokalizowano w pobliżu budynków szkolnych, na co dzień korzystają z niego dzieci szkolne i przedszkolne, poza tym – służy wszystkim mieszkańcom Grzybna.

Ostateczna płatność nastąpiła 31.07.2013r. W wyniku weryfikacji przedstawionego wniosku o płatność i wszystkich załączników – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu wypłacił całą kwotę pomocy zapisaną w umowie przyznania pomocy czyli 12 250,00 zł.
 

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie