Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 22 grudnia 2017r. będzie czynne do godz. 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy oraz życzymy Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przygotowuje się do realizacji następujących wskaźników Przedsięwzięcia 2.2.1 Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły, zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023:
        1. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 1 szt.
        2. Liczba operacji dotycząca ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych – 3 szt.
        3. Liczba operacji dotycząca ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego – 2 szt.

Sposób realizacji wskaźników określono w LSR fakultatywnie: albo poprzez tzw. projekty grantowe albo poprzez operacje własne. „Ścieżka realizacyjna” projektów wygląda następująco:
Projekty grantowe – LGD ogłasza nabór na realizację projektu grantowego (określonych wskaźników), przyjmuje wnioski, ocenia. Z tych projektów formułuje tzw. projekt grantowy i składa do Instytucji Zarządzającej.
Operacje własne – LGD ogłasza chęć realizacji określonych wskaźników poprzez operacje własne. Jeżeli przez 30 dni żaden podmiot nie zgłosi chęci realizacji wskaźników, LGD przystępuje do realizacji samodzielnie. Jeżeli zgłosi się podmiot chcący realizować poszczególne wskaźniki ma on pierwszeństwo w ubieganiu się o środki.

Jak pokazują doświadczenie innych LGD wdrażających projekty grantowe, jest to proces długotrwały i zagraża możliwością niezrealizowania wskaźników do końca 2018 r. co grozi w konsekwencji częściową stratą tych środków.

Realizacja tych wskaźników poprzez „projekty własne” skraca czas i daje szanse na terminowe wykonanie zobowiązań bez straty środków.

Jednocześnie, aby uspójnić zapisy LSR i poprawić błędy powstałe podczas pisanie LSR wnioskujemy zmianę następujących wskaźników:

  1. Jest - „liczba grantów realizowanych przez osoby z grup defaworyzowanych”

          Ma być - „liczba operacji realizowanych przy udziale osób z grup defaworyzowanych”.

  1. Jest - „wzrost aktywności społecznej osób z grup defaworyzowanych realizujących granty”

           Ma być - „liczba osób z grup defaworyzowanych przy udziale których realizowane były   granty/operacje własne, u których wzrosła aktywności społeczna”

 

Analogicznie do wprowadzonych korekt w Planie Działania zostaną wprowadzone zmiany w 

  • Formularzu 2: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR – cel 2 oraz
  • Matrycy logiczna powiązań diagnozy obszaru ludności, analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć.

 Do dnia 29 grudnia 2017 r. istnieje możliwość skonsultowania proponowanych zmian oraz wniesienia uwag,  formularz uwag w załączeniu poniżej.

Zebrane uwagi i propozycje zmian  zostaną  przeanalizowane przez Zarząd pod kątem ich zasadności. W ciągu 14 dni następujących po dniu zakończenia konsultacji ich rozstrzygnięcie wraz z decyzją Zarządu zostanie opublikowanie na stronie www.zakolewisly.pl

01 grudnia 2017 r. w Restauracji "Ostromecka" w Ostromecku odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

30 listopada 2017 r. w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

29 listopada 2017 r. w Domu Wiejskim w Gołotach odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

28 listopada 2017 r. w Świetlicy w Toporzysku odbyło się szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego połączone ze świątecznymi warsztatami florystycznymi.

GALERIA

Szkolenie zorganizowane w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, zapraszamy na Spotkanie Mikołajkowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, które odbędzie się na skwerze przed Urzędem Gminy w Unisławiu, w środę 6 grudnia o godz. 16.00 W programie: uruchomienie świątecznego oświetlenia, słodkie upominki dla dzieci, wspólne zdjęcia ze Św. Mikołajem, ogłoszenie wyników konkursu bożonarodzeniowego, występy artystyczne dzieci i przejazd zastępu św. Mikołaja ulicami Unisławia.

Tego samego dnia w budynku GOK-u, zaplanowano również Kiermasz Świąteczny. Wszystkich zainteresowanych nabyciem kartek świątecznych, domowych wypieków, miodów, rękodzieła, swojskich kiełbas, czy też świątecznych dekoracji i nie tylko zapraszamy 6 grudnia do GOK-u. Kiermasz potrwa w godz. 15.00 – 20.00.

Zainteresowanych wystawców prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Unisławiu pod numerem tel. (56) 68 68 734.

poniedziałek, 20 listopad 2017 11:48

Konferencja EFS już za nami

16 listopada 2017 r.w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II w Przysieku zorganizowaliśmy konferencję zatytułowaną  "Chcieć to móc - dotacje unijne Twoją nową drogą" . Konferencja poświęcona była tematyce Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  projektów skierowanych na wsparcie osób wykluczonych społecznie. Wśród uczestników konferencji byli zarówno mieszkańcy obszaru lokalnej grupy działania, członkowie naszego Stowarzyszenia  jak i zaproszeni goście: reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, Grudziądzkiego Oddziału Caritas, firmy  La Soleil  oraz innych instytucji działających w obszarze wsparcia osób wykluczonych społecznie.

Konferencję otworzył Prezes Krzysztof Nowacki, który zaprezentował zakresy wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie ujęte zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły. Tematykę EFS w ramach instrumentu RLKS przybliżyła Kierownik Biura Wdrażania Projektów RLKS Urzędu Marszałkowskiego  p. Kamila Kołoszka. Prócz omówienia zasad ubiegania się o środki w ramach EFS,  ważnym punktem programu Konferencji były prezentacje dobrych praktyk w zakresie wdrażania EFS. Ogromną rolę projektów skierowanych na wsparcie osób wykluczonych społecznie ukazali w swych prezentacjach: Wicedyrektor Grudziądzkiego Oddziału Caritas - p. Rafał Parol, Właścicielka Firmy La Soleil p. Monika Piecuch, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Specjalista w Złejwsi Wielkiej p. Aldona Michalska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej p. Barbara Kapanowska. Na temat współpracy z lokalnymi grupami działania oraz zakresów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej przez  OWES opowiedziała  specjalista ds. kooperatyw Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu p. Anna Witt.

Dzięki konferencji wszyscy mieli okazję się przekonać, jak istotną rolę w niesieniu pomocy i odnalezieniu nowej drogi w życiu odgrywają projekty skierowane do osób wykluczonych społecznie oraz jak dużym wyzwaniem będzie ich realizacja w ramach grantów przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły.

 

 

Konferencję zorganizowana w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

                                                                                                                                        Kijewo Królewskie,   20.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparciana operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2017

Termin składania wniosków: – od   04 .12.2017 r. godz. 8.00 – do  18.12.2017 r. godz. 15.00

TU PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

środa, 15 listopad 2017 08:29

16 listopad 2017 r. - Biuro LGD nieczynne

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017 r. Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" będzie nieczynne z powodu organizacji Konferencji pt.: "Chcieć to móc - dotacje unijne Twoją nową drogą" w Przysieku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie