Aktualności

piątek, 20 październik 2017 10:32

Plaża Obywatelska w Ostromecku 08.10.2017

8 października podczas XXX Biegu Ulicznego Dąbrowa Chełmińska – Ostromecko mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania mogli spędzić jesienne popołudnie na naszej Plaży Obywatelskiej. Pracownicy biura udzielali informacji dotyczących działalności Lokalnej Grupy Działania oraz konkursów dla przedsiębiorców, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, dla których przygotowaliśmy tęczowe balony.

GALERIA

Plaże obywatelskie realizowane  są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

piątek, 20 październik 2017 10:30

Relacja z Wizyty Studyjnej 02-03.10.2017

Dzięki realizowanemu przez Regionalny  Ośrodek  Polityki Społecznej w Toruniu projektowi pn.   „Koordynacja   rozwoju   ekonomii   społecznej   w  województwie kujawsko-pomorskim” mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowej wizycie studyjnej. Wyjazd mający na celu poznanie specyfiki działalności różnych podmiotów ekonomii społecznej kierowany był dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. W dniach 2-3 odwiedziliśmy miejsca takie jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi, Spółdzielnię Socjalną „Borowiacki Wigor”, Zakład Aktywizacji Zawodowej w Tucholi, Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO” oraz Lokalną Grupę Działania Nasza Krajna. Wszystkie te miejsca zrobiły na nas ogromne wrażenie i uświadomiły jak ważną rolę odgrywają dla okolicznych mieszkańców. Poznaliśmy specyfikę tych miejsc, ale przede wszystkim wspaniałych ludzi, którzy każdego dnia wkładają całe swoje serca w pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych. Wyjazd przybliżył nam zakres naszych przyszłych działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą dla nas dużym wyzwaniem.

Dziękujemy organizatorom wizyty i wspaniałym organizacją u których mogliśmy gościć.

GALERIA

czwartek, 05 październik 2017 11:38

Zapraszamy na warsztaty florystyczne!!!!!!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zakola na warsztaty florystyczne zatytułowane "Stroiki na pomniki - zaduszkowe kompozycje kwiatowe".

Termin dla mieszkańców gmin: Zławieś Wielka oraz Dąbrowa Chełmińska -   18 październik 2017 r. w Domu Kultury w Górsku o godzinie 16:00

 

Termin dla mieszkańców gmin: Unisław oraz Kijewo Królewskie   - 19 październik 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz. 16:00

 

Podczas warsztatów wykonamy ozdobne stroiki z przeznaczeniem na zbliżające się Święto Zmarłych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą na wykonywanie samodzielnych kompozycji w domu z materiałów dostępnych we własnym ogrodzie, a co za tym idzie oszczędność i satysfakcję.

Osoby, które mają taką możliwość proszone są o zabranie kilku gałązek świerku, tui itp. (około 50 c), poza tym kto posiada  pistolet do kleju na gorąco również jest proszony o zabranie go na warsztaty (klej zapewnia organizator) .

Obowiązkowo zabieramy dobry humor, sekator i nożyczki.

Warsztaty poprowadzi p, Ewa Stodolak posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie florystyki i prowadzenia warsztatów w tym zakresie.

Warsztaty są bezpłatne, finansowane w ramach aktywizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia na podstawie kart dostępnych TU

Karty zgłoszenia należy złożyć mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiści w Biurze Zakola.

 

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w organizowanej przez Fundację Leśna Droga imprezie rekreacyjno-sportowej "Idę po zdrowie" oraz warsztatach ekologicznych "Ratuję Pszczoły", które odbędą się 7 października od godz. 10:00 na terenie Fundacji- Gutowo 4 w gminie Zławieś Wielka.

Autobus MZK przywożący uczestników z Torunia będzie zatrzymywać się ok 9:30 w Przysieku, następnie Rozgarty, Górsk stacja kolejowa, Górsk Leśniczanka, Górsk osiedle, Zarośle Cienkie i docelowo Gutowo 4.

czwartek, 21 wrzesień 2017 11:16

Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Torunia, które odbędą się 3-4 października 2017 r.

DZIEŃ PIERWSZY – 03.10.2017 r.

Pierwszego dnia, na Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoje produkty i usługi. Zapraszamy do prezentacji wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, a szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku, a już  od dwóch lat przybiera formę międzynarodowego forum.

DZIEŃ DRUGI – 04.10.2017 r.

Drugiego dnia odbędzie się konferencja „Kooperacja międzysektorowa, czyli rozwój bez stereotypów”. Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz omówienie zagadnień dotyczących społecznie odpowiedzialnych zamówień. Wspólna praca w ramach warsztatu poświęconego zarządzaniu cyklem projektu (PCM), pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie: „Jakie działania są kluczowe, by osiągnąć efektywność kooperacji między sektorem JST i PES”? Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zgłoszenie udziału do 25 września 2017 roku. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.ekonomia-spoleczna.com.pl


Program konferencji:

09.30 – 09.40 Otwarcie drugiego dnia Targów i przywitanie Gości

SESJA 1 Kooperacja – dobre praktyki

Tworzenie Przedsiębiorstw Społecznych z udziałem JST

09.40 - 10.15

 • Dobre praktyki w kooperacji – OWES
 • Dobre praktyki – Stowarzyszenie „Tilia”
 • Dobre praktyki – Gmina Łubianka

10.15 – 10.45 Warsztat PCM: Kluczowe PROBLEMY w skutecznej kooperacji

„Drzewo PROBLEMÓW”

10.45 – 11.30

 • Dobre praktyki – Gmina Nieszawa
 • Dobre praktyki – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
 • Dobre praktyki – Fundacja ARKADIA i ARKADIA Non-Profit Sp. z o.o.

11.00 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

 • Dobre praktyki – Spółdzielnia Socjalna LUBICZANKA
 • Dobre praktyki – Spółdzielnia Socjalna ŁUBIANKA

SESJA 2 Społecznie odpowiedzialne zamówienia w JST

12.30 - 13.00 Społecznie odpowiedzialne zamówienia w JST w przepisach 

13.00 – 13.30 Warsztat PCM: Kluczowe CELE skutecznej kooperacji

„Drzewo CELÓW”

13.30 – 14.15 Społecznie odpowiedzialne zamówienia w JST w praktyce

 • społecznie odpowiedzialne zamówienia dla PES
 • formy powierzenia zadań publicznych PES
 • ułatwienia dla PES w zakresie dostępu do lokali 

14.15 – 14.30 Partnerstwo w realizacji zadań publicznych instytucji publicznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej

14.30 – 15.00 Warsztat PCM: Kluczowe DZIAŁANIA na rzecz skutecznej kooperacji

15.00 – 15.30 Podsumowanie warsztatu PCM i konferencji

15.30 – 16.30 Obiad i rozmowy przy obiedzie

 

Miejsce konferencji:

Centrum Targowe „PARK”
ul. Szosa Bydgoska 3, Toruń

 

Kontakt:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu
tel. (56) 652-22-40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 21 wrzesień 2017 11:00

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w konferencji w dniu 3 października 2017 roku w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej.

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku, a już  od dwóch lat przybiera formę międzynarodowego forum. Celem tegorocznego Forum jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych, w szczególności młodych ludzi na rynku pracy. W ramach prezentacji dobrych praktyk, zaprezentowane zostaną przykłady takich zakresów działalności przedsiębiorstw społecznych, które mogą zainteresować ludzi młodych. Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość zapoznania się z różnymi produktami i usługami oferowanymi przez podmioty ekonomii społecznej. Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zgłoszenie udziału do dnia 25 września 2017 roku.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.ekonomia-spoleczna.com.pl

Program spotkania:

09.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I POWITALNA KAWA

10.00 – 10.10 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

10.10 – 12.10 SESJA PLENARNA EKONOMIA SPOŁECZNA NA ŚWIECIE - WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

 • Młodzi przedsiębiorczy – M. Wojciech Kondrat, dyrektor Mission Locale Picardie Maritime, Abbeville Francja
 • Prezentacja Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - ALDA
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w skali międzynarodowej - Prezentacja działań CSR firmy Ferrero, Włochy
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w regionie - Prezentacja działań CSR firmy Frauenthal Automotive Toruń, Anna Kostrzewska, HR Manager

12.10– 12.30 GALA WYRÓŻNIEŃ

 • Wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny”
 • Wyróżnienie samorządów przyjaznych ekonomii społecznej

12.30 – 12.50 PRZERWA KAWOWA

12.50 – 13.50 POSTAWY PROPRZEDSIĘBIORCZE WŚRÓD MŁODYCH

 • Młodzi w biznesie – Irmina Marcinkiewicz, współwłaścicielka MSU Publishing
 • Pokolenie Y wobec rozwiązań ekonomii cyrkularnej – dr Anna Dziadkiewicz

 13.50 – 15.50 DOBRE PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

 • Wystąpienia Przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych z kraju oraz regionu

 15.50 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I OBIAD

W trakcie trwania konferencji organizowane będą TARGI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Miejsce konferencji:

Centrum Targowe „PARK”
ul. Szosa Bydgoska 3, Toruń


Kontakt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu
tel. (56) 652-22-40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LGD Zakole to stowarzyszenie zrzeszające wielu wspaniałych ludzi. Jesteśmy społecznością którą łączy wspólny cel - rozwój naszego obszaru. Prócz wspólnych działań i pracy nie zapominamy o integracji, która pozytywnie wpływa na relacje w stowarzyszeniu. 8 września 2017 zorganizowaliśmy biesiadę myśliwską dla członków Zakola. Podczas imprezy nie lada atrakcją było współzawodnictwo w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Koło Łowieckie Bażant z Unisławia z Panem Prezesem Piotrem Karpińskim na czele. Ponadto wspólnie odwiedziliśmy Magiczny Stok w Unisławiu - nowopowstały park rozrywki na który zaprosił nas właściciel Pan Jan Kołodziej. Atrakcje na stoku zrobiły na nas duże wrażenie i wywołały wiele pozytywnych emocji :-)

Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji imprezy Panu Piotrowi Karpińskiemu wraz z członkami Koła Łowieckiego Bażant za udostępnienie Ośrodka Edukacji Ekologiczno Łowieckiej w Raciniewie oraz przeprowadzenie wspaniałych zawodów, Panu Jonowi Kołodziejowi za zaproszenie na Magiczny Stok i udostępnienie atrakcji, Pani Krystynie Krystyna Kasprowicz wraz z paniami z KGW w Unisławiu za pyszny poczęstunek oraz Panu Krzysztofowi Kędzierskiemu za akompaniament i ludowe przyśpiewki.

GALERIA

 

poniedziałek, 11 wrzesień 2017 12:14

Promocja Zakola podczas świąt plonów 2017

W tym roku trzykrotnie spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego obszaru podczas imprez dożynkowych. 26 sierpnia gościliśmy w Otowicach (Gmina Dąbrowa Chełmińska), 27 sierpnia w Kijewie Królewskim, a 2 września w Unisławiu. Na naszym stoisku promocyjnym przyodzianym w klimat dawnej polskiej wsi udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania naszego stoiska były swojskie specjały jakie przygotowywaliśmy na miejscu - zupa zakolanka, pyrka z gzikiem i pieczone kiełbaski. Prócz wiejskiej zagrody zapewniliśmy mieszkańcom wypoczynek z dużą dozą cennych informacji i porad na plażach obywatelskich będących elementem Planu Komunikacji. Na leżakach można było odpocząć, skosztować pysznej lemoniady i zapoznać się z materiałami dotyczącymi wdrażania naszej LSR. Najmłodszym dużą radość sprawiły kolorowe balony promocyjne.  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych stoisk promocyjnych i plaż obywatelskich za wkład pracy i pozytywną energię. Szczególne ukłony kierujemy w kierunku pani Doroty Stachewicz - naszej wolontariuszki, która wykazała się szczególnym zaangażowaniem i wkładem pracy - DZIĘKUJEMY!!!!!

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznych z tegorocznych świąt plonów, w jakich wzięliśmy udział:

OTOWICE -  26 sierpnia 2017- http://zakolewisly.pl/pl/galeria/item/867-dozynki-w-otowicach-2017

KIJEWO KRÓLEWSKIE - 27 sierpnia 2017 - http://zakolewisly.pl/pl/galeria/item/864-dozynki-w-kijewie-krolewskim-2017

UNISŁAW - 2 września 2017 - http://zakolewisly.pl/pl/galeria/item/866-dozynki-w-unislawiu-02-09-2017

 

Plaże obywatelskie realizowane  są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czwartek, 07 wrzesień 2017 06:25

Święto Kapusty w Brukach Unisławskich

Pokazy tradycyjnego szatkowania i kiszenia kapusty, widowiskowa parada kapuściana, przepyszne stoiska kulinarne z kapuścianymi potrawami. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekać będą w sobotę 16 września na uczestników już VII edycji Święta Kapusty w Brukach Unisławskich. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00 na terenie boiska szkolnego. W urokliwym miejscu otoczonym lasem będzie też wioska ginących zawodów, stoiska z lokalnymi produktami, kapuściana wystawa fotograficzna z obchodów z minionych lat, prezentacje artystyczne zespołów wokalnych, wystąpi nawet zespół ludowy z Kenii. Działać będzie kapuściane studio fotograficzne, nie zabraknie twórców ludowych, animacji dla dzieci i propozycji książkowych.

Do tego nie zabraknie pokazów dawnej broni, przewidziano też kapuściany konkurs wiedzy z trakcyjnymi nagrodami, podczas imprezy będą również promowane projekty PROW. Dowiemy się też wiele o zdrowotnych właściwościach kapusty, ogrzejemy się przy ognisku, a do wspólnej zabawy w cygańskich rytmach porwie nas Don Vasyl z zespołem. Już teraz gorąco zapraszamy.

Organizatorzy: Gmina Unisław, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sołectwa Gminy Unisław

Patroni medialni: Gazeta Pomorska, Czas Chełmna, TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio Pik , e-chelmno.pl, Gazeta Chełmińska

Partnerzy: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Unisław, Towarzystwo Sportowo – Kolekcjonerskie, Gmina Kijewo Królewskie, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, „Niech Cię Zakole”, OSP Unisław.

Sponsorzy: Unamel, Moli Milena Karczewska, Adamex, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Hotel Imperium Apartamenty Chełmża, Agromix, Maximus Broker, Piekarnia K.S Finc, Gazmar – Stacja Paliw i Myjnia, Vega Adam Mularz, Uni – Vet Gabinet Weterynaryjny, P.P.H.U Janus, Szkoła jazdy Krause, Barilla, Ziarno, Arena Kokocko, Sklep wielobranżowy Henryk Szatkowski, Firma Handlowo-Usługowa Daniel Dudek, Sklep mięsny „Krzyś”, Auto-Service Maciej Dudek, Pośrednictwo Ubezpieczeń – Hanna Mularz, Unitrans Andrzej Dudek,  Koparki – Bartłomiej Antkiewicz, Sklep Meblowy Unisław Sławomir Zubała, Sklep spożywczo-przemysłowy Zofia Dudek, Stolmar, Kółko Rolnicze Unisław, Agro – Janus Usługi w Rolnictwie, Unitor, Pinczewscy Transport Ciężarowy Adam Pinczewski, Agrozbyt Jan Szpajda,

Uwaga. Proponowany dojazd na miejsce imprezy od strony Torunia, Bydgoszczy i Chełmna przez Unisław, a następnie drogą wojewódzką nr 550 w kierunku Kokocka. Oznakowane parkingi znajdować będą się przy drodze wojewódzkiej nr 550.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operację dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Treść opracował Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne, które w tym roku mieszkańcy Powiatu Chełmińskiego obchodzić będą w sobotę 2 września w Unisławiu.

Uroczystość rozpocznie o godzinie 14.00 uroczysta msza dziękczynna w unisławskim kościele. Po niej korowód dożynkowy wraz z orkiestrą przemaszeruje do parku w Unisławiu, tam o godz. 15.00 rozpoczną się obrzędy dożynkowe, rozstrzygnięte zostaną konkursy dożynkowe. Będzie widowiskowy turniej sołecki, zagra orkiestra i lokalne zespoły. Wśród dodatkowych atrakcji nie zabraknie zakątka animacji GOK-u, kiermaszu książki, oraz wystawy zwierząt hodowlanych. O godz. 16.00 na scenie zaprezentuje się zespół ludowy „Kundzia”. Od godz. 17.00 będzie możliwe bezpłatne zwiedzanie pobliskiej Astro-bazy, znajdującej się przy Zespole Szkół w Unisławiu. Na scenie w parku o 17.30 zagra zespół „Fajters”. Koncerty Gwiazd wieczoru zaplanowano o godz. 19.00 – wtedy zagra „Cleo”, z kolei o 20.30 publiczność bawić będą „Skaldowie”. Dożynkowe świętowanie zwieńczy zabawa taneczna w godzinach od 22. 00 do godz. 2.00. Zapraszamy serdecznie.

Ponadto przewidziano szereg dodatkowych atrakcji: rodzinne gry i zabawy, lunapark, warsztaty cyrkowe, darmową grochówkę, stoiska kulinarne KGW i LGD Zakole Dolnej Wisły.

Miejsce imprezy: Unisław, ul. Parkowa (park)

Strona korzysta z plików cookie