Aktualności

poniedziałek, 15 maj 2017 15:40

Ogłoszenie konkursu nr 2/2017

Kijewo Królewskie, 15.05.2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: –29.05.2017r. – 13.06.2017 r.

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły", ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                        

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
  3a. tabele finansowe biznesplanu
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami; 7a. zestawienie finansowo-rzeczowe operacji, 7b. wykaz działek ewidencyjnych; 7c. kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 11. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników;
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

 Materiały pomocnicze, w tym informacje dotyczące typów operacji, warunków ubiegania się o dofinansowanie, zakresu kosztów oraz zasad realizacji operacji znajdują się zakładce WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW

 

 

 

poniedziałek, 15 maj 2017 15:35

Ogłoszenie konkursu nr 1/2017

                                                                                                                                                                      Kijewo Królewskie, 15.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: –29.05.2017 r. – 13.06.2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                         

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
  3a. tabele finansowe biznesplanu
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;     7a. Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych
 8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 11. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: Tworzenie nowych przedsiębiorstw
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

  Materiały pomocnicze, w tym informacje dotyczące typów operacji, warunków ubiegania się o dofinansowanie, zakresu kosztów oraz zasad realizacji operacji znajdują się zakładce WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW

 

 

 

piątek, 12 maj 2017 10:45

NIEBAWEM RUSZA PIERWSZY NABÓR!!!

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalną zgodę Urzędu Marszałkowskiego na rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków tj. w ramach przedsięwzięć "Tworzenie nowych przedsiębiorstw" oraz "Rozwój Przedsiębiorstw".

15 maja 2017 r. nastąpi ogłoszenie naboru na naszej stronie www. Do ogłoszenia załączone zostaną wymagane dokumenty aplikacyjne. Przewidywany termin naboru: 29.05.2017-13.06.2017.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej celem uzyskania informacji na temat planowanych naborów oraz korzystania z bezpłatnego doradztwa w Biurze, na które można się umawiać telefonicznie - 56 676 44 36 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stworzyliśmy pomocniczą zakładkę na stronie WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW (lewe menu), gdzie zgromadziliśmy materiały związane z tematyką w/w działań. Mamy nadzieję, że opracowania te pozwolą rozwiać wiele pytań, jakie nasuwają się w związku z tematyką przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020.

Informujemy również, że zaakceptowane zostały lokalne kryteria wyboru oraz procedura oceny i wyboru operacji obowiązujące dla przyszłych naborów:

PROCEDURA

KRYTERIA LOKALNE - TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KRYTERIA LOKALNE - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

piątek, 28 kwiecień 2017 12:50

2 maj 2017 r. - Biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LDG "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 2 maj 2017 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć organizację pozarządową na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe i marketingowe świadczone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Torunia.

Spotkanie z doradcami OWES odbędzie się w dniu 18 maja 2017 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w godzinach od 10 do 13.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Agnieszką Zawitowską pod nr telefonu 56 676 44 36 lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tu znajdą Państwo zakres wsparcia.

 

środa, 26 kwiecień 2017 07:27

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jaką oferuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.

 

środa, 12 kwiecień 2017 07:44

Kryteria oceny operacji - przedsiębiorczość

W załączeniu przedstawiamy wynegocjowane z Urzędem Marszałkowskim kryteria oceny operacji dotyczących przedsiębiorczości. Prosimy o Państwa opinie do dnia 19.04.2017 r. Wszystkie uwagi Zarząd rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 20.04.2017 r. i w razie wątpliwości zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów będziemy gotowi do ogłoszenia konkursu. Jeśli uwagi Zarząd uzna za istotne zostaną przedłożone Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszych konsultacji.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 07 kwiecień 2017 07:01

Szkolenie dla Rady Zakola Dolnej Wisły

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Biurze Zakola Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim odbyło się całodniowe szkolenie dla członków Rady, prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak pod tytułem: „Zasad oceny i wyboru projektów dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016 – 2023.” Podczas szkolenia Rada zapoznała się szczegółowo z zasadami przyznawania pomocy finansowej w tym oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zasadami ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2.  

GALERIA

W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 8 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania to 100 tys. złotych.
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1196).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

piątek, 17 marzec 2017 07:34

Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza wszystkich pracodawców poszukujących pracowników do udziału w Targach Pracy i Edukacji.

Udział mogą wziąć również szkoły oraz jednostki szkoleniowe w celu przedstawienia swojej oferty uczestnikom Targów, w tym uczniom szkół.

Współorganizatorem Targów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Targi odbędą się w dniu 20.04.2017 na terenie Zespołu Szkól nr 2 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Szkolnej 14 w Chełmnie (Hala sportowa – wejście od strony ul. Biskupiej).  

Rozpoczęcie planowane o godz. 10.00, a zakończenie o godz. 13.00.
Aby wziąć udział w Targach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 10.04.2017.

Szczegółowe informacje na stronie: http://chelmno.praca.gov.pl/-/4433525-targi-pracy-i-edukacji-zapraszamy-pracodawcow-do-udzialu

Strona korzysta z plików cookie