Aktualności

29 października o godzinie 16.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS, prowadzone przez Panią Agnieszkę Góral. Podczas spotkania omówione zostały zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz formularz wniosku grantowego.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy Państwa na andrzejkową imprezę promocyjno – integracyjną, która odbędzie się
16 listopada o godzinie 17:00 w Domu Wiejskim w Gołotach.
Impreza ma charakter otwarty i skierowana jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, tj. gmin: Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka.

W programie imprezy:
- prezentacja efektów wdrażania LSR
- omówienie planowanych działań na kolejny rok
- wróżby i zabawy przy muzyce
- wspólne kulanie obcasa
- pyszny poczęstunek

Aby zgłosić się do udziału w andrzejkowej imprezie promocyjno – integracyjnej należy wypełnić kartę uczestnictwa - KARTA DO POBRANIA.
Wypełnioną kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub drogą mailową do dnia 13 listopada 2018 r. na adres:

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86-253 Kijewo Królewskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu współpracy Skarby Ziemi Chełmińskiej, który realizujemy wspólnie z partnerami LGD Ziemia Gotyku oraz Vistula Terra Culmensis Rozwój Przez Tradycję, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” wykonała grę planszową "Zakolandia". Gra ta polega na kupowaniu i sprzedawaniu nieruchomości położonych na obszarze naszych czterech gmin: Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Zławieś Wielka. Gra została sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, w dniu 29 października o godzinie 16.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz formularz wniosku grantowego.

Zapraszamy podmioty zainteresowane realizacją operacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach osi 11 RPO WK-P.

Budżet  na najbliższy konkurs grantowy wynosi 300.000 zł

środa, 10 październik 2018 14:08

Wyniki wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2018

Informujemy, iż w dniu 03.10.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru operacji w ramach naboru 4/2018 w zakresie:

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

 

Wyniki konkursu znajduję się TU

środa, 10 październik 2018 14:06

Wyniki wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2018

Informujemy, iż w dniu 03.10.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru operacji w ramach naboru 3/2018 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

Wyniki konkursu znajduję się TU

środa, 10 październik 2018 14:03

Wyniki wyboru operacji w ramach konkursu nr 2/2018

Informujemy, iż w dniu 03.10.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru operacji w ramach naboru 2/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wyniki konkursu znajduję się TU

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 12:55

Zawidomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 03.10.2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięć:

 

 •  Tworzenie nowych przedsiębiorstw (3 wnioski)
 • ROZWÓJ przedsiębiorstw (2 wnioski)
 • Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły (2 wnioski)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

wtorek, 04 wrzesień 2018 07:12

Walne Zebranie Członków

Przypominamy, iż 5 września 2018 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu  (ul. Parkowa 22) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły".

 

Porządek obrad:

 Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu z Gminy Unisław.
 8. Wybory uzupełniające do Zarządu z Gminy Unisław:
 9. zgłoszenie kandydatów do Zarządu z Gminy Unisław,
 10. głosowanie w sprawie wyboru nowego członka Zarządu z Gminy Unisław,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu z Gminy Unisław.
 12. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 13. Przyjęcie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 14. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania.
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 09:44

Promocja LSR na Dożynkach w Złejwsi Małej

1 września Lokana Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" wzięła udział w Dożynkach w Złejwsi Małej. Na stoisku promocyjnym udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania zakolowego stoiska była słynna już zupa Zakolanka. Na najmłodszych czekały balony w kolorach tęczy oraz pyszna lemoniada.

GALERIA

http://www.zakolewisly.pl/images/pasek-2014-20.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie