Aktualności

wtorek, 14 marzec 2017 12:42

Walne Sprawozdawcze już za nami

W poniedziałkowe popołudnie w Sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok. Podjęto również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” oraz zmiany Statutu i zatwierdzenia zmian w dokumentach towarzyszących LSR.

Ponadto informujemy również, iż w związku z rezygnacją Pana Arkadiusza Okrągły z członkostwa w Radzie dokonano wyborów uzupełniających w wyniku których, nowym członkiem Rady z Gminy Zławieś Wielka został Pan Krzysztof Drozdowski reprezentujący firmę MAT-BUD Sp. z o.o.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy obecność i poświęcony czas!

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STATUT

!!! Uwaga !!!

W naszych szeregach mamy przyszłego człowieka roku!

Nasza zakolowa Ania została doceniona nie tylko przez nas, ale i przez odbiorców gazety „Czas Chełmna”.

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać kandydatury Pawlaczki – działaczki, aktywistki, kompetentnej i mega zaangażowanej we wszystko za co się tylko zabierze, uzdolnionej artystki……. wymieniać można chyba w nieskończoność. Ale nie o to chodzi bo każdy kto zna Anie wie jakim wspaniałym jest człowiekiem!

Wszyscy obowiązkowo biorą komórki do ręki i głosują!!

SMS o treści CCHC1 pod numer 70068

Głosy można oddawać do 24 marca.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 13 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 

Porządek obrad:

1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
4. Stwierdzenia prawomocności zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2016 rok.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2016.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały konwalidacyjnej, przyjmującej zmiany dokonane przez Zarząd w załącznikach do LSR w okresie od 17.12.2015 do 30.08.2016.
13. Wolne wnioski i zapytania.

poniedziałek, 27 luty 2017 13:16

Inicjuj z FIO

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO bis”.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.trgp.org.pl oraz http://www.powiat-chelmno.pl

Harmonogram spotkań szkoleniowych

poniedziałek, 06 luty 2017 07:50

Bieg Zakochanych

 

IMPREZA SPORTOWO-REKREACYJNA

„BIEG ZAKOCHANYCH”

W RAMACH 16. „WALENTYNEK CHEŁMIŃSKICH”

 

INFORMACJE

 

Termin i miejsce:

12  luty 2017 r. (niedziela), g. 11.00-14.00

Chełmno, start - Brama Grudziądzka, meta - Rynek

Honorowy Patronat sprawują:

Mariusz Kędzierski – Burmistrz Miasta Chełmna

Edwarda Rosińska – Prezes UKS „TARPAN” Chełmno

Zdzisław Gamański  – Starosta Powiatu Chełmińskiego

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ks. prałat Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Rodzaj imprezy:

Bieg i marsz nordic walking na trzech trasach: 

 • 500m – Bieg Karnawałowy trasa rekreacyjna (bieg i marsz nordic walking - przebierańców);
 • 1609m – Mila Zakochanych / Bieg Par / Marsz Par /
 • 5000m – trasa sportowa ( 3 pętle po 1500m + 500m dobieg do mety)

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Prawo uczestnictwa w imprezie mają wszystkie osoby chętne, które zgłoszą się wcześniej za pośrednictwem poczty lub strony internetowej Organizatora lub w dniu imprezy godz. 9:00-10:30 w Biurze Zawodów (Urząd Miasta Chełmna
  ul. Dworcowa 1).
 2. Opłata startowa:
 • Bieg i marsz na 500 m – udział bezpłatny
 • Bieg i marsz na 1609m i 5 km:
 • dzieci i młodzież szkolna, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz mieszkańcy powiatu chełmińskiego startują bezpłatnie,
 • pozostałe osoby – wpisowe pobierane zgodnie z tabelą opląt umieszczoną w regulaminie biegu,

(całe wpisowe przeznaczone jest na organizacje imprezy).

 

Organizator zapewnia:

 1. Każda osoba, która weźmie udział w imprezie, otrzyma: ciepłą herbatę, kawał ciasta, oraz Walentynkowy upominek, a także bezpłatny jednogodzinny bilet wstępu na basem miejski do wykorzystania w dniu imprezy miedzy
  godz. 10:00 – 16:00.
 2. Osoby startujące na 1609m i 5 km, które ukończą bieg lub marsz nordic walking dodatkowo otrzymają pamiątkowy medal oraz najlepsza trójka w biegu i marszu będą uhonorowani na scenie pucharami (statuetkami).
 3. Spośród uczestników biegu i marszu zakochanych wylosujemy 10 nagród niespodziane.

 

Uwaga!!!

Ograniczenie w ruchu drogowym w dniu 12 lutego 2017 r. godz. 10:00 – 13:30 w Chełmnie, ul. Grudziądzka, ul. Rynek – ruch kołowy  i pieszy częściowo zamknięty. 

Kontakt:

UKS „TARPAN” Chełmno                                                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

86 – 200 Chełmno; ul. 22 Stycznia 12/2                               strona: www.tarpanchelmno.pl.tl

tel.: (56) 686 93 42

31 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzone zostało szkolenie w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na szkoleniu zostały poruszone tematy takie jak, lokalne kryteria wyboru oraz wymogi formalne. Przyszli beneficjenci zostali przeszkoleni w kwestii wypełniania formularza biznesplanu, wniosków o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosków. Każdy z obecnych otrzymał materiały pomocnicze przydatne przy wypełnianiu dokumentów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu.

GALERIA

Szkolenia tematyczne w formie warsztatów partycypacyjnych realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków oraz udział w projektach grantowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

poniedziałek, 30 styczeń 2017 07:10

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o RLKS zaistniała konieczność dostosowania procedur ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków  do zapisów tego dokumentu. Może to spowodować opóźnienie w terminach przeprowadzenia konkursów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jakie zaplanowaliśmy na początek 2017 roku.

Poniżej pismo w przedmiotowej sprawie od p. Małgorzaty Wiśniewskiej - z-cy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

 

Szanowni Państwo,

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, konieczne będzie dostosowanie do jej zapisów procedur oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków. W związku z nowelizacją w/w ustawy informujemy o prowadzeniu prac w kierunku określenia zakresu zmian niezbędnych do wprowadzenia do procedur i tymczasowym wstrzymaniu możliwości ogłaszania konkursów ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to również wniosków o uzgodnienie terminu przeprowadzenia konkursów już złożonych do Urzędu Marszałkowskiego.
W załączniku w/w ustawa.

Proszę o zapoznanie się i porównanie z zapisami procedur jakie Państwo macie.

Będziemy starać się by jak najszybciej rozpocząć dalsze zatwierdzanie procedur i konkursów.

 

Z poważaniem,

 

dr Małgorzata Wiśniewska

z-ca dyrektora

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowni Państwo informujemy iż, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” organizuje drugą edycję szkolenia w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, przy ul. Chełmińskiej 7b w Kijewie Królewskim. Zapraszamy osoby chcące uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Będzie to druga edycja szkolenia o tej samej tematyce które odbyło się 19 grudnia ubiegłego roku. Ze względu na zakres jaki będzie omawiany zapraszamy osoby, które zapoznały się z warunkami uzyskania pomocy i dokumentami aplikacyjnymi.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłaszać się telefonicznie (56 676 44 36) lub mailowo: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Liczba miejsc jest ograniczona.

 Za udział w szkoleniu przyznawana jest punktacja na etapie oceny projektów.

19 grudnia 2016 r. w biurze Lokalnej Grupie Działania „Zakole Dolnej Wisły” odbyło się szkolenie w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem była sporo frekwencja. Na spotkaniu omówione zostały szczegółowo lokalne kryteria wyboru, wymogi formalne jak również karty oceny zgodności z Program oraz LSR. Beneficjenci zostali poinstruowaniu w jaki sposób wypełniać formularz biznesplanu, wniosków o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosków. Każdy z obecnych otrzymał materiały pomocnicze oraz komplet wzorów wymaganych dokumentów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu. Jednocześnie zachęcamy nieobecnych i zainteresowanych do wzięcia udziału w drugiej edycji szkolenia już niebawem.

GALERIA

Szkolenia tematyczne w formie warsztatów partycypacyjnych realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków oraz udział w projektach grantowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Strona korzysta z plików cookie