Aktualności

20 sierpnia w Agroturystyce Gzinianka wspólnie z jej gospodarzami  gościliśmy 15 osobową reprezentację wytwórców, producentów i pasjonatów produktów lokalnych z obszaru LGD Pałuki Wspólna Sprawa. Wizyta studyjna dotyczyła projektu pn. „Stworzenie profesjonalnego stoiska regionalnego w celu promocji Pałuk oraz aktywizacji społeczności lokalnej zajmującej się kultywowaniem tradycji lokalnej” .

Prezes Krzysztof Nowacki w prezentacji ukazał wieloletnie doświadczenia Zakola w zakresie promocji produktów lokalnych. Przedstawił temat produktu lokalnego pod kątem zarówno potrzeby konsumenta, jak i oczekiwań i wymogów wobec wytwórcy/producenta.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali również doświadczeń Jerzego Tomkiewicza gospodarza Gzinianki, który chętnie podzielił się swoją widzą i doświadczeniem w zakresie wytwarzania produktów lokalnych oraz działalności agroturystycznej.

Na zakończenie wizyty nasi goście mieli okazję spróbować lokalnych specjałów, jakie zaserwowano podczas wspólnego obiadu.

Rozpoczynamy realizację działań związanych z wdrażaniem naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Ponieważ strategia kładzie silny  nacisk na komunikację ze społeczeństwem opracowaliśmy specjalny „plan komunikacji”, w ramach którego realizować będziemy szkolenia, spotkania w gminach, wydawać ulotki i broszury informacyjne. Już podczas letnich imprez gminnych gościnnie witają Państwa otwarte wrota namiotu Zakola Dolnej Wisły, w cieniu którego można odpocząć na leżaku bawiąc się z dziećmi. Dorośli mogą tu skorzystać z punktu informacyjnego, gdzie pracownicy Zakola prowadzą  doradztwo w sprawie funduszy dostępnych w budżecie LGD.  Dla dzieci zapewniamy kubek pysznej lemoniady oraz zabawę w piaskownicy, mega-klocki  oraz grę twister.

Pierwszą tzw. plażę obywatelską zorganizowaliśmy podczas dożynek gminnych Gminy Dąbrowa Chełmińska, jakie odbyły się 20 sierpnia w Otowicach.

Zapraszamy na kolejne imprezy gminne, gdzie będzie można porozmawiać o funduszach, skonsultować swój pomysł na projekt i odpocząć na naszej plaży obywatelskiej.

27 sierpnia – podczas dożynek Gminy Zławieś Wielka w Złejwsi Małej

17 września – podczas Święta Kapusty w Brukach Unisławskich

Do zobaczenia !!!!!!!

środa, 24 sierpień 2016 07:36

Zapraszamy na dożynki do Złejwsi Małej !!!

piątek, 19 sierpień 2016 09:49

Zapraszamy na Dożynki !!!

piątek, 05 sierpień 2016 06:50

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne miejsce pracy w biurze LGD na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy została wybrana:

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 21 sierpnia 2016 r. w Kijewie Królewskim.

poniedziałek, 01 sierpień 2016 09:07

Zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracownika biura informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w środę 3 sierpnia od godz. 15.30.

Podajemy listę osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zaproszonych na rozmowy w kolejności wpływu zgłoszeń:

1.       Kinga Korczak                                        godz. 15.30

2.       Emilia Drozd                                           godz. 15.45

3.       Monika Magdalena Wiśniewska          godz. 16.00

4.       Agata Szymborska-Kasiańczuk            godz. 16.15

5.       Weronika Staszewska                          godz. 16.30

6.       Katarzyna Sykuła-Małkowska             godz. 16.45

7.       Halina Jarocka                                      godz. 17.00

poniedziałek, 25 lipiec 2016 07:44

Walne Zebranie Członków Zakola Dolnej Wisły

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 1 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim (Gmina Kijewo Królewskie)

 

Porządek obrad:

 

 1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 8. Wolne wnioski i zapytania.

piątek, 22 lipiec 2016 06:46

Konkurs na pracownika biura

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD


Pracownik administracyjno-biurowy

(oferta skierowana do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Chełmnie)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik administracyjno-biurowy


forma umowy: umowa o pracę na czas określony
wymiar czasu pracy: pełny etat

miejsce wykonywania pracy: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

godziny pracy: 7.15-15.15

 

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe lub średnie

2. znajomość obsługi komputera, podstawowych pakietów biurowych i programów
    do obsługi internetu

3. doświadczenie zawodowe

4. znajomość zasad obsługi kancelaryjnej biura, kreatywność

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 

Wymagania pożądane:

1.prawo jazdy kat. B z możliwością korzystania z własnego samochodu do celów służbowych

2.znajomość komunikatywna j. angielskiego

3. znajomość zagadnień wynikających RLKS i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na właściwe wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju


Główny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

 1. wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Kierownika  Biura,
 2. obsługa administracyjna Stowarzyszenia
 3. obsługa projektów unijnych – RLKS 2014-2020
 4. organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń, konferencji, spotkań  i doradztwa,
 5. realizowanie działań informacyjnych i doradczych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,
 6. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć mających na celu animację lokalną, wsparcie grup defaworyzowanych i aktywizację mieszkańców obszaru LSR,
 7. realizacja zadań związanych z naborami wniosków o dofinansowanie,
 8. utrzymanie czystości Biura LGD
 9. prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności
  a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych,
 10. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz do dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy,
 11. przestrzeganie Ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i Ustawy o  ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
 12. obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.


Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys zawodowy (CV).
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy.
5.    Dokument potwierdzający znajomość języków obcych - fakultatywnie
6.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014 r., poz.1182 ze zm)

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź też przesłać pocztą do Biura Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracownik biura"
w terminie do 29 lipca do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres:

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86 -253 Kijewo Królewskie
Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Nie przyjmujemy dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje: tel: (56) 676 44 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej www.zakolewisly.pl zostanie umieszczona lista osób spełniających wymogi formalne wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje związane z naborem będą przekazywane kandydatom drogą mailową.

 

 

Kijewo Królewskie, dnia 22.07.2016 r.   

czwartek, 09 czerwiec 2016 06:44

10-lecie Zakola Dolnej Wisły

W piątek, 20-tego maja, w malowniczym plenerze Gzina uroczyście obchodziliśmy jubileusz 10-lecia działalności naszego Stowarzyszenia. Była to okazja do podsumowania naszych dotychczasowych osiągnięć, wielu działań, które realizowaliśmy z Państwem i dla Państwa.

Strona korzysta z plików cookie