Aktualności

czwartek, 02 czerwiec 2016 09:59

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

                                                                                  

 Masz pomysł na biznes, chcesz rozwijać swoje mikro lub małe przedsiębiorstwo???

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych wstępnych  konsultacji nt. możliwości uzyskania finansowego wsparcia w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin: Kijewo  Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Zławieś Wielka.

 Konsultacje prowadzone są w biurze LGD Zakole (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie).

Zapisy pod nr tel. 56 676 44 36.

czwartek, 02 czerwiec 2016 09:56

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Porządek obrad:

  1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w  Festynie Rodzinnym w Grzybnie organizowanym przez Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa”

Impreza odbędzie się 05 czerwca 2016 r. w godz. 15:00-19.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Grzybnie.

czwartek, 19 maj 2016 20:35

Umowa ramowa podpisana!!!!!

Szanowni Państwo z radością informujemy, iż 20 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” reprezentowana przez Krzysztofa Nowackiego – Prezesa oraz Barbarę Gandziarowską  - Vice Prezesa podpisała umowę ramową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawarcie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 umożliwia nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Wierzymy, że przyszłe projekty przyczynią się do dalszego rozwoju naszego obszaru zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Zgodnie z umową LGD jest zobowiązana m.in do:

- osiągnięcia celów i wskaźników z LSR;

- zorganizowania  i utrzymania biura;

- bezpłatnego świadczenia doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR;

- ogłaszania naborów wniosków zgodnie z harmonogramem;

- wyboru operacji zgodnie z procedurami;

- utrzymywanie składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji poszczególnych sektorów;

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie uwagi i pomysły oraz otwartość na współpracę!!!

 

 

środa, 11 maj 2016 08:23

Warsztaty dzikiej kuchni

Osada Gongsterland oraz Fundacja Zdrowego Życia Zapraszają na Warsztaty Dzikiej Kuchni 
Podczas których
- poznacie wartości roślin po których na co dzień depczecie i które nie przykuwają waszej uwagi. 
- w trakcie wspólnego spaceru poznamy je na nowo i nazbieramy. 
- następnie w kuchni odkryjemy potencjał kulinarny "produktów z leśnego marketu" OJ BĘDZIE SMACZNIE I NIEBANALNIE !

poniedziałek, 02 maj 2016 07:53

Baśnie Ludów Ziemii

Zapraszamy na BASNIE LUDOW ZIEMI - teatr prastarej sztuki opowiadania, wieczór opowieści z wędrowną baśniarką. Spotkanie odbędzie się przy ognisku w naszym przpięknym miejscu, w Osadzie Gongsterland (7km od Bydgoszczy i 30 km od Torunia)

czas: sobota 07.05.2016 - godz: 18.oo 
inwestycja: dorośli 30zł, dzieci 10zł 
informacje i rezerwacja: 604 779 856 Robert

czwartek, 21 kwiecień 2016 07:22

Biuro nieczynne

Dnia 21.04.2016 r. biuro LGD Zakole Dolnej Wisły będzie nieczynne z powodu wyjazdu na szkolenie.

poniedziałek, 18 kwiecień 2016 12:19

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w restauracji Klub Magazyn w Unisławiu (ul. Parkowa 16/1).

 

Prezes

Lokalnej Grupy Działania

“ Zakole Dolnej Wisły”

(-) Krzysztof Nowacki

W dniu 29 grudnia, po wielu miesiącach wytężonej pracy złożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju "Zakola Dolnej Wisły" na lata 2016-2023 do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim. Wynik naszej, wspólnej z Państwem, pracy w załączniku poniżej.

wtorek, 15 grudzień 2015 08:14

Zmiana Statutu LGD Zakole

Szanowni Państwo w związku z koniecznością dostosowanie Statutu Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" do  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378), w szczególności art. 4,  przedstawiamy proponowane zmiany, które zostaną poddane pod głosowanie Członków Lokalnej Grupy Działania podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 17.12.2015.

§ 13.

Do punktu 1. dodano zapis  „w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw”

Uzasadnienie zmiany: art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) – z godnie z ustawą konieczne jest doprecyzowanie członkostwa osób prawnych.

Strona korzysta z plików cookie