poniedziałek, 07 sierpień 2017 08:30

Ważna informacja dla naszych Beneficjentów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż Urząd Marszałkowski rozpoczął weryfikację pierwszych wniosków o płatność I Transzy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2, prosimy Państwa, aby na bieżąco uaktualniali Państwo swoje dane producenta w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu wypłaty pomocy w ramach I transzy, niezbędne jest, aby w ww. systemie widniały aktualne dane w tym, m.in. numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki finansowe w ramach dofinansowania. Każda niespójność danych zapisanych w systemie ze stanem faktycznym, wstrzymuje realizację przez Agencję Płatniczą zlecenia płatności, do czasu usunięcia niezgodności w przedmiotowej bazie. Aktualizacja danych pozwoli zatem na uniknięcie opóźnień w wypłacie środków.

Czytany 1660 razy

Strona korzysta z plików cookie