środa, 23 sierpień 2017 10:59

Pomoc dla osób niepełnosprawnych- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Informujemy iż, powiat bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:

1. Z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i pytania w powyższym zakresie należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 147, 85-950 Bydgoszcz – kontakt pod nr 052 360-43-45 lub 052 360-43-00.

2. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacja barier w komunikowaniu się,
- likwidacja barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto Powiat Bydgoski realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby, zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszcz pod nr 052 58-35-413.
Jednoczenie zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.pcpr.powiat.bydgoski.bip.net.pl w zakładce „Działalność jednostki” → „Osoby niepełnosprawne”, gdzie dostępne są również wnioski i zasady postępowania przy realizacji ww. zadań finansowanych ze środków PFRON.

Czytany 1423 razy

Strona korzysta z plików cookie