• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
wtorek, 14 luty 2017 15:24

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2017

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 01/ZO/2017 - PROTOKÓŁ

ZAPYTANIE DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ NOWYCH FABRYCZNIE!!!

OKRES UMOWY 48 MIESIĘCY.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa kopiowania i drukowania (dzierżawa urządzenia) wraz z obsługą serwisową, dostawą, instalacją i szkoleniem pracowników
 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kopiowania i drukowania za pomocą urządzenia udostępnionego w formie dzierżawy wraz z obsługą serwisową, dostawą i jednorazowym szkoleniem pracowników Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”. Usługa  będzie wykorzystywana na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Usługodawca zapewnia w ramach stałego  miesięcznego ryczałtu:

 • 1400 wydruków czarno-białych (niezależnie od zadrukowanej powierzchni)
 • 100 wydruków kolorowych (niezależnie od zadrukowanej powierzchni)
 • System zdalnej diagnostyki serwisowej
 • wszystkie rekomendowane materiały eksploatacyjne (za wyjątkiem papieru) oraz części zamienne rekomendowane przez producenta urządzenia,
 • pełną obsługę serwisową urządzenia w tym regularne przeglądy okresowe (zgodnie z zaleceniami producenta), wymiany serwisowe, naprawy (w dni robocze do 24H)
 • w przypadku gdy naprawa urządzenia będzie trwała dłużej niż 24 godz., Wynajmujący dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach wskazanych
  w zapytaniu, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
 • Telefoniczne wsparcie techniczne użytkowników
 • Możliwość samodzielnego monitorowania licznika wydruków
 • Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać szkolenie pracowników, transport oraz instalację na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 1. Specyfikacja dotycząca urządzenia:
 • Kserokopiarka sieciowa (karta sieciowa).
 • Drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne.
 • Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów.
 • Kody użytkownika.
 • Dwie kasety uniwersalne (A4, A3) na 500 arkuszy i podajnik ręczny (gramatura do 220g)
 • Szczegółowa instrukcja obsługi w j. polskim.
 • Menu w języku polskim
 • Zgodność: wszystkie aktualne systemy Windows.
 • Dysk HDD, min. 200 GB
 • Pamięć RAM: min. 2 GB
 • Rozdzielczość min 600x600 dpi.
 • Maksymalna szybkość druku A4 w czerni min. 20 str/min.
 • Szafka/podstawa w zestawie.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2017 r.

 2. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie zakolewisly.pl osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.02.2017. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Płatności

Płatność będzie regulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury za dany miesiąc.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) występują w imieniu producenta urządzenia lub posiadają jego autoryzację na sprzedaż i obsługę techniczną urządzenia proponowanego w ofercie.

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
  b) aktualny na dzień składania oferty Certyfikat (lub dokument równoważny) potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż i obsługę techniczną.
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena ryczałtu miesięcznego: 96%

Cena kopii czarno-białej powyżej ryczałtu: 2%

Cena kopii kolorowej powyżej ryczałtu: 2%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 676 44 36

Anna Pawlak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 676 44 36.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Czytany 3284 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie