• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na bezpłatne szkolenie :
„Jak przezwyciężyć trudności w życiu i pracy społecznej”

KIEDY?  04 października 2022 r. w o godzinie 17.00
GDZIE? Dom Kultury w Górsku, ul. Leśna 13 87-134 Górsk  (gmina Zławieś Wielka).

Zapisy: od 15 września (czwartek) 2022 r.  do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia:

- bezpłatny udział w szkoleniu, dojazd we własnym zakresie.
- poczęstunek w formie bufetu kawowego, słodkich i słonych przekąsek.

 

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)

Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP: 875-149-13-66

Tel. 796-757-161

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

 

 

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:26

LSR 2023-2027

poniedziałek, 05 wrzesień 2022 12:10

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

Dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Przy tej okazji dziękujemy serdecznie tegorocznym darczyńcom naszego lokalnego konkursu Działaj Lokalnie !!!!

Na nasz apel o wsparcie odpowiedziały:
?Bud-Rem-Stal Sp. z o.o. Państwa Katarzyny i Andrzeja Zielińskich
?Firma Strzemax Krzysztof Poznański
?Państwo Aneta i Krzysztof Litkiewicz
?Państwo Mariola i Marek Kuśmierek Agroturystyka Zacisze Gzin

DZIĘKUJEMY!!!!

Każda przekazana przez darczyńców złotówka została dodana do puli konkursu i rozdysponowana w formie grantów dla organizacji z naszego terenu.

Dziękujemy serdecznie za okazane serce i zaufanie, za wsparcie inicjatywy, którą zamierzamy rozwijać na naszym terenie z każdym kolejnym rokiem.

#dzialajlokalnie #zakoledolnejwisly

poniedziałek, 05 wrzesień 2022 12:08

Mobilny Punkt Konsultacyjny - Gmina Zławieś Wielka

Wczoraj podczas dożynek gminnych w Złejwsi Małej rozpoczęliśmy badania ankietowe przygotowujące do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Nasz mobilny punkt informacyjny odwiedziło bardzo wiele osób, które chętnie podzieliły się swoimi opiniami m.in. na temat jakości życia oraz potrzeb związanych z rozwojem obszaru swojej gminy.

Zebraliśmy ponad 100 wypełnionych ankiet!!! ?

Jak to zwykle u nas w Zakolu nie zabrakło pysznego jadła oraz niespodzianek ??

Dziękujemy Agnieszka i Michał Wróbel za pomoc i pyszny poczęstunek ❤️

Wczoraj w siedzibie Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu odbyła się uroczystość podpisania umów w ramach konkursu Działaj Lokalnie – edycja 2022.
10 organizacjom i grupom nieformalnych przyznaliśmy granty na realizację wielu ciekawych pomysłów i inicjatyw na rzecz mieszkańców Zakola Dolnej Wisły:
 
1 – „Gzin - śladami jego historii” w kwocie 2570 zł
2 – „Aktywne Płutowo - róbmy swoje !” w kwocie 2540 zł
3 – „Szlakiem jesiennych zapachów i smaków Gminy Unisław” w kwocie 2440 zł
4 – „Dyniowe inspiracje powrotem do tradycji kulinarnych i historycznych naszego regionu” w kwocie 2540 zł
5 – „W sercu z kamienia- integracja mieszkańców i polepszenie wizerunku kuźni w Trzebczu Szlacheckim” w kwocie 2140 zł
6 – „Sensorki - budzimy zmysły” w kwocie 1650 zł
7 – „Stacja Brzozowo_2 - świetlica , wspólne miejsce spotkań, integracji i odpoczynku” w kwocie 1650 zł
8 – „Ogniści filmowcy” w kwocie 1650 zł
9 - „Z Seniorem Za Pan Brat” w kwocie 1190 zł
10 – „Uśmiech! Robimy zdjęcie!” w kwocie 1630 zł
 
Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla darczyńców, którzy wsparli finansowo budżet tegorocznego konkursu:
?Bud-Rem-Stal Sp. z o.o. Państwa Katarzyny i Andrzeja Zielińśkich
?Firma Strzemax Krzysztof Poznański
?Aneta i Krzysztof Litkiewicz
?Mariola i Marek Kuśmierek Agroturystyka Zacisze Gzin
 
oraz członków Lokalnej Komisji Grantowej: Moniki Kierzkowskiej, Katarzyny Zielińskiej, Jolanty Korońskiej, Agnieszki Wróbel??❤️
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i wspólnie spędzony czas ?? oraz jeszcze raz gratulujemy przyznanych grantów ???
 
Specjalne podziękowania dla Agnieszki Wróbel za przygotowanie pysznego poczęstunku ❤️ oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za przygotowanie sali i gościnę ❤️
 
Teraz czekamy na pierwsze działania w ramach realizowanych projektów, trzymamy mocno kciuki za sprawną i przyjemną realizację✊✊✊✊
Program Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Lokalną Grupę Działania "Zakole Dolnej Wisły"
 
 
 
 
 
 
 
  
 
wtorek, 23 sierpień 2022 10:02

Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie 2022

Ogłaszamy wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2022 !!!!
Konkurs przeprowadzony został w dniach 9 czerwca– 11 lipca 2022.
Do konkursu w określonym terminie wpłynęło 14 wniosków. 13 wniosków spełniło kryteria formalne i zostało ocenionych pod względem merytorycznym.
Lokalna Komisja Grantowa złożona ze społecznych ekspertów oraz koordynatorki Ośrodka Działaj Lokalnie w Lisewie dokonała weryfikacji projektów pod kątem kryteriów określonych w regulaminie.
Gratulujemy zwycięzcom !!!! Życzymy udanej realizacji i wspaniałych efektów !!!
Tym, którym się nie udało życzymy powodzenia w kolejnych konkursach Działaj Lokalnie ?

Przedstawiamy Państwu listę projektów złożonych w ramach tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

W dniu 22 sierpnia Lokalna Komisja Grantowa dokona oceny projektów pod względem merytorycznym. Wyniki oceny, w tym przyznane kwoty dofinansowania przedstawimy w dniu 23 sierpnia b.r.

piątek, 12 sierpień 2022 08:42

OCENA I WYBÓR AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 4/2022, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1. Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 10.08.202 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (lista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach)

 W załączeniu do artykułu do wglądu :

 1. Wzór odwołania
 2. Lista grantów zgodnych z LSR
 3. Lista grantów wybranych
 4. Protokół z posiedzenia Rady

Serdecznie zapraszamy liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „TRYGORT –  lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele”  w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji:

 • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
 • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”,
 • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Zakole Dolnej Wisły") działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa dostępna w załącznikach

Termin zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 16 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

 • osobiście w Biurze LGD– ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
 • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie)

Zapoznaj się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji dostępnym w załącznikach

Zadanie realizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 10.08.2022 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 4/2022 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Ocenie podlegać będzie 1 wniosek o powierzenie grantu.

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami
i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Wypełnienie kart poufności i bezstronności.
 4. Sprawdzenie quorum i parytetów oraz stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 7. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Strona 1 z 77

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie