Aktualności

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 22 - 27.01.2021 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym orazaktywności społecznej i obywatelskiej. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Ponadto informujemy , że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

  1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
  2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
  3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
  4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/EFS/1; 2020/EFS/2; 2020/EFS/3; 2020/EFS/4; 2020/EFS/5; 2020/EFS/6; 2020/EFS/7; 2020/EFS/8 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
  5. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
  6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
  7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
  8. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
  10. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

czwartek, 07 styczeń 2021 07:59

Komunikat dla Beneficjentów

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.

Link do informacji:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

Zima to piękna pora roku, a szczególnie tu u nas w Zakolu Dolnej Wisły. Zachęcamy zatem dzieci z obszaru naszych gmin (Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Zławieś Wielka) do udziału w konkursie fotograficznym, który za pomocą fotografii  ma ukazać jej uroki. Celem konkursu jest także zainteresowanie dzieci i rodziców dziedzictwem kulturalno – przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły, pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania oraz promocja obszaru LSR i działalności LGD.

Konkurs zatytułowany „Zima w Zakolu” skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym w dwóch kategoriach 7-12 lat oraz 13-16 lat.

Jury konkursu za najciekawsze zdjęcia przyzna naprawdę atrakcyjne nagrody:

I miejsce – Smartwatch

II miejsce – Smartband

III miejsce – Słuchawki nauszne

Dodatkowo wszystkie prace złożone w konkursie zamieszczone zostaną na profilu Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  na portalu Facebook.com i tam będą walczyły o głosy Internautów. Autor zdjęcia z największą liczbą reakcji LIKE i SUPER otrzyma nagrodę niespodziankę przygotowaną przez organizatora.

Głosowanie przez portal Facebook potrwa od 15.02.2021 do 24.02.2021 do godziny 15.00

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.zakolewisly.pl oraz profilu na FB organizatora niezwłocznie po przeprowadzonej ocenie Jury i podliczeniu głosów Internautów.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w REGULAMINIE z którym należy się obowiązkowo zapoznać.

Aby zgłosić dziecko do Konkursu należy wypełnić i czytelnie podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIA, która zawiera obowiązkowe zgody i klauzule związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz złożyć ją w Biurze LGD Zakole w Kijewie Królewskim (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie) lub u koordynatora gminnego w nieprzekraczanym terminie 15.02.2021 godz. 15.

 Serdecznie zapraszamy !!!!

 

Informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. Biuro LGD „Zakole Dolnej Wisły” będzie nieczynne. Zgodnie z uchwałą Zarządu dzień ten będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę w trybie nadzwyczajnym w terminie 9.12.-16.12.2020 r.

dot. konkursu nr 4/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 4/2020 na działanie w zakresie "Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji". Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

WYNIKI WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM ORAZ WZOREM PROTESTU

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę w trybie nadzwyczajnym w terminie 9.12.-16.12.2020 r.

dot. konkursu nr 3/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2020 na działanie w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

WYNIKI WYBORU WRAZ Z PROTOKOŁEM  ORAZ WZOREM PROTESTU - LINK

Ho Ho Ho! Uwaga Mieszkańcy Zakola!
Ogłaszamy szybki, przedświąteczny konkurs !!!
W komentarzu pod postem na stronie LGD "Zakole Dolnej Wisły" na portalu Facebook chwalimy się własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi.
Spośród zgłoszonych prac rozlosujemy 2 zestawy nowych gadżetów zakolowych (butelka filtrująca wodę z filtrem Dafi, termos z kubeczkiem, torba jutowa na zakupy, podstawka pod telefon).
Na Wasze prace czekamy do 14.12.2020 (ogłoszenie wyników 15.12.2020)
Pamiętajmy, że do konkursu można zgłosić wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. Można pochwalić się dowolną liczbą ozdób ☺️☺️

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 09 - 11.12.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 4/2020 -  przedsięwzięcie LSR 3.1.1 Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(ocenie podlega 1 wniosek)

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/INKUB/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 09 - 11.12.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 3/2020 -  przedsięwzięcie LSR: 2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(ocenie podlegają 2 wnioski)

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/INKUB/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

środa, 02 grudzień 2020 08:10

Dostaliśmy nagrodę :)

Z wielką radością i dumą informujemy, że projekt współpracy międzynarodowej "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa", który wspolnie z partnerami realizowaliśmy przez ostatni rok, został doceniony w ogólnopolskim konkursie na projekty współpracy!!! ???
Zdobyliśmy główną nagrodę w kategorii "Kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne" dla projektów międzynarodowych!!!! ???
Organizatorem konkursu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
W dniu dzisiejszym w trybie zdalnym odbyła się Gala wręczenia nagród.
"Inteligentne Specjalizacje" to projekt zrealizowany przez 5 Lokalnych Grup Działania:
1. LGD "Zakole Dolnej Wisły" - koordynator projektu
2. LGD "Vistula- Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" - partner krajowy (nasi sąsiedzi ☺️)
3. LAG "Gaujas Partneriba" - partner z Łotwy
4. LAG "Jurkante" - partmer z Łotwy
5. LAG Gorski Kotar " - partmer z Chorwacji
W ramach projektu zrealizowanych zostało wiele działań ukierunkowanych na popularyzację nowoczesnych i innowacyjnych metod promocji produktów lokalnych i dziedzictwa, w tym m.in. konferencja naukowa, dwie międzynarodowe wizyty studyjne, warsztaty z zakresu design thinkingu oraz brandingu marki, organizacja imprez promocyjnych, publikacja kodeksu dobrych praktyk.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do tematu, który wydawałaby się, że jest wszystkim znany, projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem i wysoką oceny jury.
Do konkursu zgłoszono łącznie 32 projekty. Zostaliśmy nagrodzeni nagrodą pieniężną w łącznej kwocie 7.000 zł dla obu partnerów krajowych.
Projekt został został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020. Pomoc udzielona za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom za owocną współpracę, cenną wiedzę i doświadczenia oraz mnóstwo wspaniałych wspomnień. Ogromne podziękowania również dla koordynatora i pomysłodawcy projektu- Krzysztofa Nowackiego, który podołał niełatwemu zadaniu koordynacji tak rozbudowanego projektu międzynarodowego ???
Strona 1 z 66

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie