Aktualności

Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu fotograficznego, w ramach którego wpłynęła bardzo duża liczba zdjęć, ukazująca piękno przyrody i krajobrazy Zakola Dolnej Wisły. W dniu Jury konkursu w składzie :
Przewodniczący- Anna Pawlak (artysta „Owoce mojej wyobraźni”, Kierownik Biura)
Piotr Cichy (Informatyk, pasjonat fotografii)
Patrycja Łada (Pracownik biurowy ds. aktywizacji- opiekun konkursu)
Oceniło prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych. Wybór nie był łatwy, ponieważ zgłoszone zdjęcia były wyjątkowo piękne. Jury oceniało prace według kryteriów :
1-Oryginalność ujęcia
2-Atrakcyjność kompozycji kadru
3-Walory artystyczne
4-Nawiązanie do tematyki konkursu
5-Techniczna jakość zdjęcia
Zwycięzcami zostali :
1 kategoria wiekowa:
I miejsce – Tymoteusz Brykalski
II miejsce- Aleksander Strzałowski
III miejsce- Dominika Kromp
2 kategoria wiekowa:
I miejsce- Aleksandra Breyer
II miejsce- Aleksandra Zakrzewska
III miejsce- Maria Zakrzewska
Nagroda Internautów : Aleksandra Breyer
Cel konkursu, którym było zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturalno-przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły, pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania - został jak najbardziej spełniony!
Jest nam bardzo miło, że organizowany przez nas konkurs cieszył tak dużym zaangażowaniem z Państwa strony.
Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu i serdecznie zapraszamy po odbiór nagród. W celu odbioru nagród prosimy o kontakt z opiekunem Konkursu- Patrycja Łada (56 676 44 36).

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 22.02.2021 r., początek o godz. 9.00

Miejsce: spotkanie zostanie przeprowadzone online

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 19.02.2021 r. (włącznie). W odpowiedzi uzyskają Państwo link do spotkania oraz materiały podsumowujące wdrażanie LSR.

 

Informacja o wynikach oceny i wyboru operacji w trybie nadzwyczajnym dokonanego przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w terminie 06.02.-10.02.2021 r.

dot. konkursu nr 5/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 5/2020 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LINK - WYNIKI WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM ORAZ WZOREM PROTESTU

Tik-Tak!
Nagrody czekają, a czasu na zgłoszenia coraz mniej !
Zima sprzyja robieniu ciekawych zdjęć ?
Czekamy na wasze zimowe widoki, uwiecznione na zdjęciach do 15.02.2021 do godziny 15.00 ?
 

Lokalna Grupa Działania od początku istnienia zajmuje się promocja lokalnych wyrobów. Dzisiaj przedstawiamy Państwo stronę internetową odgospodarzacom założoną przez jednego z mieszkańców naszego obszaru. Strona zajmuje się tworzeniem miejsca kontaktu między gospodarzami i gospodyniami a odbiorcami ich produktów. Bez pośredników, bez dodatkowych kosztów i niezależnie od czynników takich jak pandemia itp. Struktura polskich gospodarstw rolnych daje możliwość kupowania żywności bardzo dobrej jakości, bez konieczności odwiedzania sklepów BIO.

Jeśli jesteś gospodarzem, dzięki stronie zyskujesz:
- możliwość zwiększenia sprzedaży, a co za tym idzie i zysków
- większy zasięg informacji o Twoim produkcie
- możliwość bycia konkurencją dla sklepów sieciowych
- możliwość zaprezentowania swojego gospodarstwa

Jeśli jesteś konsumentem
- możesz kupować świeże produkty wysokiej jakości bezpośrednio od gospodarza
- możesz wspierać lokalnych rolników i producentów
- płacisz mniej dzięki temu, że rezygnujesz z pośredników
- gospodarze mają często swoje przetwory, produkty regionalne czy rękodzieło, których nie kupisz w konwencjonalnym sklepie.

Strona posiada również stronę na portalu Facebook : odgospodarzacom

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony oraz to dzielenia się informacją o niej.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia
o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 06 - 10.02.2021 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2020 -  przedsięwzięcie LSR 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(ocenie podlega 17 wniosków)

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków.
 2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
 3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków pod względem zgodności z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru.
 5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności
  z LSR.
 6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
 8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę w trybie nadzwyczajnym w terminie 22.01.-27.012021 r.

dot. konkursu nr 1/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2020 na przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły.

WYNIKI WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM ORAZ WZOREM PROTESTU

❄️❄️Przypominamy o Konkursie fotograficznym "Zima w Zakolu".
Zapraszamy dzieci z obszaru naszych gmin
(Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Zławieś Wielka) do udziału w konkursie, który za pomocą fotografii ma ukazać uroki Zimy na terenie naszego obszaru.
Czekamy na wasze zgłoszenia ❄️❄️
Przypominamy, że nagrody przyznawane w konkursie to:
1 miejsce - smartwatch
2 miejsce - smartband
3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
7-12 i 13-16 lat- dodatkowo przyznana będzie nagroda publiczności, co oznacza, że w konkursie nagrodzonych zostanie aż 7 Laureatów.
 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 22 - 27.01.2021 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym orazaktywności społecznej i obywatelskiej. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Ponadto informujemy , że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

 1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
 2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
 3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/EFS/1; 2020/EFS/2; 2020/EFS/3; 2020/EFS/4; 2020/EFS/5; 2020/EFS/6; 2020/EFS/7; 2020/EFS/8 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
 5. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
 6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
 8. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 10. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

czwartek, 07 styczeń 2021 07:59

Komunikat dla Beneficjentów

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.

Link do informacji:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

Strona 1 z 67

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie