Aktualności

W dniu 08.01.2020 odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. "Jesień w Zakolu". Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i jeszcze raz serdecznie gratulujemy wygranych.

Jesteśmy bardzo dumni, że na terenie naszej LGD mamy tak wiele młodych osób, które potrafią dostrzec piękno otaczającej nas przyrody i ukazać ją w postaci bardzo ciekawych fotografii.

Planujemy kolejne konkursy w tematyce pozostałych pór roku, czekajcie Państwo na wieści na naszej stronie www oraz profilu na FB

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

wtorek, 07 styczeń 2020 12:42

Wręczenie nagród - "Jesień w Zakolu"

Przypominamy, że jutro odbędzie się wręczenie nagród przyznanych w konkursie fotograficznym "Jesień w Zakolu". Wręczenie nagród o godzinie 17.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" ul. Chełmińska 7b w Kijewie Królewskim.
Do zobaczenia

                                                                                                                                                                                                                                         Kijewo Królewskie, 30.12.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-361/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 6/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator .

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej LSR):
1.Wzrost zatrudnienia, konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR:

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa warunków gospodarczych dla funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR:

1.2.1 – Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

 

TU PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

poniedziałek, 30 grudzień 2019 12:26

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2019 - REWITALIZACJA

 

Kijewo Królewskie, 30.12.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez

 podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-350/19

Numer konkursu nadany przez LGD: 5/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich -
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
3. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Cel szczegółowy LSR:

3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR:

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju

TU PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

piątek, 20 grudzień 2019 12:33

Wesołych Świąt !

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

czwartek, 19 grudzień 2019 11:05

Fotorelacja z Warsztatów Piernikowych

W dniach 17-18.12.2019 na terenie 4 gmin zorganizowaliśmy Warsztaty z profesjonalnego zdobienia pierników (17.12 dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka i Dąbrowa Chełmińska - w Świetlicy Wiejskiej w Skłudzewie, w Restauracji Ostromecka w Ostromecku, a 18.12 dla mieszkańców gminy Kijewo Królewskie i Unisław - w naszym biurze w Kijewie Królewskim, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu).

Jak widać na zdjęciach, w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczą tylko chęci i oczywiście dobry nauczyciel ???. Wspaniałe doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że każdy kto uczestniczył w tym spotkaniu, wzbogacił się o praktyczną wiedzę, którą już niebawem wykorzysta w domu. Okazuje się, że za pomocą zwykłych kresek i kropek można stworzyć cudne pierniczki, które z pewnością dodadzą uroku świątecznym dekoracjom lub po prostu będę smakowitą przekąską.
Warsztaty poprowadziła Pani Iwona Skarżyńska z pracowni Alle Lukier. Warsztaty sfinansowano w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014 - 2020 Wsparcie na rzecz Kosztów Bieżących i Aktywizacji.

wtorek, 17 grudzień 2019 12:36

Wyniki Konkursu fotograficznego

Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu fotograficznego, w ramach którego wpłynęła bardzo duża liczba zdjęć, ukazująca piękno przyrody i krajobrazy Zakola Dolnej Wisły. W dniu 16.12.2019 Jury konkursu w składzie :

Przewodniczący- Paweł Hachaj (fotograf tygodnik Czas Chełmna)
Krzysztof Nowacki ( Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”)
Patrycja Łada (Pracownik biurowy ds. aktywizacji- opiekun konkursu)

oceniło 49 prac konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych. Wybór nie był łatwy, ponieważ zgłoszone zdjęcia były wyjątkowo piękne. Jury oceniało prace według kryteriów :

1-Oryginalność ujęcia
2-Atrakcyjność kompozycji kadru
3-Walory artystyczne
4-Nawiązanie do tematyki konkursu
5-Techniczna jakość zdjęcia

Zwycięzcami zostali :

1 kategoria wiekowa (7lat -12lat):
I miejsce – Jakub Stegliński
II miejsce- Oliwia Kuter
III miejsce- Jakub Sądej (SP Rzęczkowo)

2 kategoria wiekowa (13lat-16 lat):
I miejsce- Adrian Czyżniewski
II miejsce- Julia Kozak (SP Rzęczkowo)
III miejsce- Jagoda Jaworska

Nagroda dla szkoły za największą ilość zgłoszeń:
SP Brzozowo

Nagroda Internautów :
Zuzanna Zabłocka z SP w Kokocku

Cel konkursu, którym było zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturalno-przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły, pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania - został jak najbardziej spełniony!

Jest nam bardzo miło, że organizowany przez nas konkurs cieszył tak dużym zaangażowaniem z Państwa strony.

Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu i serdecznie zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się : dnia 08.01.2020, o godzinie 17:00, w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.

wtorek, 17 grudzień 2019 12:29

Drugi Monitoring przy Kawie za Nami :)

Drugie spotkanie w ramach akcji "Monitoring przy kawie" już za nami :-) 11 grudnia 2019 r. odwiedził nas p.Piotr Klinger, który podpisał umowę o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 z budżetu naszej LSR.
W ramach dotacji powstała firma o nazwie "Hi5 - Centrum językowe"
Szkoła językowa ma siedzibę w Unisławiu.
Jest to nowoczesne centrum językowe. Celem szkoły jest szerzenie wiedzy językowej z angielskiego oraz niemieckiego; Metody nauczania w szkole to połączenie tradycyjnej metody nauczania z zabawą i wykorzystaniem nowych technologii.
Szkoła jest otwarta dla dzieci i dorosłych, starszych i młodszych :)
Misją szkoły jest zwiększanie zarówno świadomości i wiedzy językowej, jak i kulturowej związanych z językami: angielskim oraz niemieckim.
Nauczyciele w szkole Hi5 przekonują, że nauka jest najbardziej skuteczna, gdy wykorzystuje się różne metody nauczania. Gry i zabawy językowe, przeplatane umiejętnym użyciem materiałów książkowych oraz multimedialnych.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW
ODBYŁO SIĘ 10 GRUDNIA 2019 roku.

Lokalna Grupa Działania zaprosiła na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pierwsze spotkanie zaczęło się o godzinie 9:00, uczestniczyły w nim osoby planujące pojęcie działalności gospodarczej. Na spotkaniu omówione zostały warunki otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR,

Drugą grupą, zaczynającą szkolenie o godzinie 12:30, była grupa osób chcących rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Na spotkaniu omówione zostały warunki otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR,

Oba szkolenia przeprowadziła Kierownik Biura LGD - Anna Pawlak

W dniu 8.12.2019 brałyśmy udział w Mikołajkowym Dniu Dawcy Szpiku połączonym z poborem krwi w Złejwsi Wielkiej. Zachęcałyśmy do rejestracji w DMKS jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych . Podczas, gdy trwała rejestracja w bazie DKMS oraz oddawanie krwi, udzielałyśmy doradztwa na tematy : organizacja konkursów na dofinansowanie, zasadach otrzymania dofinansowania, realizacji oraz rozliczania dotacji.
Nasz punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, były darmowe losy, które rozeszły się w kilka chwil, pyszna lemoniada, ogrom balonów.

Do bazy DKMS można również zarejestrować się online :
https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Gorąco do tego zachęcamy.

Strona 1 z 59

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie