• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Zapraszamy do nowej grupy dla wszystkich osób i organizacji, jakie wnioskują lub planują wnioskować na realizację projektów w ramach programu Działaj Lokalnie na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" (Gminy: Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Zławieś Wielka). Będziemy publikować tu materiały pomocnicze w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz informować o postępach kolejnych etapów realizacji Programu.
W grupie macie możliwość zadawania pytań, konsultowania wątpliwości oraz dzielenia się informacjami o realizacji Waszych projektów. Do zobaczenia w grupie ?

W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie odbyło się doroczne seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. „Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Pierwszego dnia seminarium zorganizowano sesję plenarną dotyczącą efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w województwie, jak również dyskusję o przyszłości LGD i LSR w perspektywie 2021-2027.

Dyskusję przeplatały, przygotowane przez Beneficjentów i Grantobiorców, prezentacje dobrych praktyk w zakresie projektów zrealizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LGD z całego województwa i ich partnerzy, ale również licznie zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który to reprezentowała p. Aneta Jędrzejewska (członek Zarządu).

Drugiego dnia seminarium uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego wizytowali inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców na obszarze Borów Tucholskich: operacje w zakresie podejmowania i rozwijania  działalności gospodarczej dofinansowane z PROW 2014-2020, jak również inicjatywy podmiotów ekonomii społecznej – gospodarstwa opiekuńcze dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2021

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

 

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

 

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

 

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz pierwszy nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie !!!!

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 16 czerwca do 16 lipca 2021 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line.
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września 2021 a 31 grudnia 2021 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Budżet konkursu

W  naborze na projekty grantowe przeznaczono 20.000,00 zł., budżet ten może ulec zwiększeniu.

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Materiały dla wnioskodawców:

Przed przystąpieniem do konkursu w ramach programu Działaj Lokalnie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, poradnikiem grantobiorcy oraz pozostałymi dokumentami jakie obowiązują realizatorów projektów grantowych:

1. REGULAMIN KONKURSU

2. KLAUZULA INFORMACYJNA

3. PORADNIK GRANTOBIORCY

4. WZÓR WNIOSKU (DO ODCZYTU, UWAGA !!! nie składamy wersji papierowej, wypełniamy i wysyłamy wniosek wyłącznie w generatorze)

Dokumenty niezbędne do realizacji projektów:

1.Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie

2. Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie

3. Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku

4. Oświadczenie partnera lub darczyńcy

5. Prośba o zmianę w harmonogramie lub budżecie

6. Wniosek o wypłatę transzy

7. Zbiorcza karta ewidencji czasu pracy

8. Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć

9. Wzór opisu faktury z Działaj Lokalnie

10 Logo ODL do pobrania

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków: tel. 56 676 44 363, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu: Anna Pawlak 605 889 578

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu

Cel programu

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Kto może ubiegać się o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Większość beneficjentów ODL to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach, albo które nie miały wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w ich ramach o dotacje. W Programie „Działaj Lokalnie” organizacje ostatecznie przekazujące środki (ODL) są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. Ma to duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.

W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów w „Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnych komisji grantowych skupiających niezależne autorytety i darczyńców. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy cztery szkolenia dla przyszłych beneficjentów programu Działaj Lokalnie ?‍?. W każdej z gmin Zakola koordynatorka Programu Anna Pawlak przedstawiła zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wypełnienia wniosków. W szkoleniach wzięli udział reprezentanci organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych chętnych do działania i realizacji projektów na rzecz swoich lokalnych społeczności ?‍??‍?☺️.
Dziękujemy za udział w szkoleniach oraz życzymy powodzenia w planowaniu i pisaniu projektów ??
Osoby, które zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do korzystania z bezpłatnegi doradztwa pod nr 56 676 44 36 ☎️☎️
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia na temat programu "Działaj Lokalnie"!
Nabór grantów planujemy rozpocząć w drugiej połowie czerwca (będzie trwał 30 dni).
Podczas szkoleń omówione będą zasady przyznawania grantów, regulamin, sprawy dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz karty oceny projektów.
W szkoleniu mogą wziąć udział:
• organizacje pozarządowe,
• stowarzyszenia zwykłe,
• oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
• grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
• grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego musi znajdować się na obszarze działania LGD „Zakole”
Zapisy pod nr tel. 56 676 44 36
Program „Działaj Lokalnie” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Przy okazji tak pięknego święta, jakim jest Dzień Mamy, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu „Selfie z Mamą”, w ramach którego pod postem dodawano w komentarzach zdjęcia. Konkurs wygrywają 2 zdjęcia z największą ilością reakcji przy komentarzu.
Profesjonalną sesję zdjęciową i 10 wywołanych z niej zdjęć wygrywa Patrycja Zimmermann, natomiast profesjonalną sesję zdjęciową i 5 wywołanych z niej zdjęć wygrywa Pani Paulina Dąbrowska.
Dziękujemy za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!
W celu uzgodnienia szczegółów odbioru nagród zapraszamy do kontaktu z biurem 56 676 44 36.
Wszystkim Mamom z okazji ich święta składamy najpiękniejsze życzenia dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń.
poniedziałek, 24 maj 2021 09:23

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej  w Kijewie Królewskim (ul. Chełmińska 9,  przy OSP) .  

 

Porządek obrad:

Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

 Sprawozdawczość za 2020 r. :

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2020 rok.
 3. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020.

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia.

Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami Statutu naszego Stowarzyszenia (§18.1.) nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia oraz nieopłacenie składki członkowskiej za okres 1 roku skutkuje skreśleniem z listy członków. W związku z powyższym prosimy o bezwzględną obecność,  podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek. W sprawie ustalenia wysokości zaległości w płatnościach prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 56 676 44 36.

    UWAGA !!!

Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 uprzejmie prosimy o zachowanie środków ochrony osobistej. Organizatorzy spotkania zapewnią środki dezynfekcyjne oraz odpowiednie rozmieszczenie stolików w celu zachowania należytej odległości pomiędzy osobami, a także dołożą wszelkich starań, aby zebranie przebiegło w sposób bezpieczny. W przypadku trudności z zaopatrzeniem się w środki ochrony osobistej prosimy o kontakt z Biurem LGD (56 676 44 36), które w razie potrzeby zapewni maseczki i rękawiczki.

 

Dziękujemy firmie Hacom Polyester Sp. z o.o. za wsparcie finansowe naszego lokalnego konkursu Działaj Lokalnie !!!! Pomoc ta powiększy pulę środków na granty, które przyznawane będą organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym z obszaru Zakola na realizację projektów przywracających normalność i więzi społeczne po covidzie, a także pobudzających aktywność mieszkańców małych miejscowości.
Dziękujemy pięknie za zaufanie i pomoc w wyzwalaniu pozytywnej energii wśród lokalnej społeczności?
Zachęcamy do odwiedzania strony oraz zapoznania się z bogatą ofertą produktów z żywic poliestrowych firmy Hacom Sp. z o.o. http://hacom.pl/
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wesprzeć pozytywne zmiany na wsi, mieć wpływ na realizację fajnych pomysłów w swojej okolicy skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ tel. 605889578
WARTO POMAGAĆ I DZIAŁAĆ LOKALNIE !!!!

 

Dziękujemy firmie Wydawnictwo NIKO za wsparcie finansowe lokalnego konkursu Działaj Lokalnie !!!! Pomoc ta powiększy pulę środków na granty, w ramach których zrealizowane będą projekty mające na celu przywrócenie zaangażowania społecznego po covidzie, aktywizację mieszkańców wsi oraz stworzenie im możliwości integracji, zabawy i rozwoju.
Dziękujemy również za zaufanie, bardzo się cieszymy, że możemy na Was liczyć ?
Zachęcamy do odwiedzania strony oraz korzystania z bogatej oferty Wydawnictwa: https://wydawnictwoniko.pl/
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wesprzeć pozytywne zmiany na wsi, mieć wpływ na realizację fajnych pomysłów w swojej okolicy skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ tel. 605889578
WARTO POMAGAĆ I DZIAŁAĆ LOKALNIE !!!!

 

Strona 1 z 68

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie