wtorek, 05 marzec 2019 10:12

RELACJA Z WARSZTATU REFLEKSYJNEGO 15.02.2019

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadziła warsztat refleksyjny, który dotyczył  zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD i odbył się 15 lutego 2019 roku.

Do udziału w warsztacie zaproszeni byli członkowie organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD, a także nasi Beneficjenci, osoby zainteresowane wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD. Lista obecności przedstawia się następująco :                                               

Członkowie LGD       12
Członkowie Zarządu LGD    4
Członkowie Rady LGD         2
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD       2
Pracownicy LGD       2
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR        1
Inne podmioty z obszaru objętego LSR        3
Przedstawiciele ZW   2
Przedstawiciele innych LGD 3                                

                                                                                                         

Podczas warsztatu podjęto dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 W trakcie warsztatów  i w toku dyskusji wypracowane zostały wnioski i rekomendacje związane z realizacją LSR i działalności Biura LGD. Podsumowanie spotkania polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

GALERIA

Czytany 1957 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie