wtorek, 16 kwiecień 2019 08:31

Rusza projekt współpracy z Chorwacją i Łotwą

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie współpracy z lokalnymi grupami działania z Chorwacji i Łotwy.

Nazwa projektu
Inteligentne Specjalizacje w Promocji Dziedzictwa Lokalnego (Smart Specialization in the promotion of local heritage).

Do kogo skierowany projekt?
Grupą docelową będą głównie lokalni liderzy, animatorzy i przedsiębiorcy, w tym członkowie LGD, producenci produktów lokalnych, osoby działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa lokalnego, w tym osoby defaworyzowane (głównie kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby młode: poniżej 40 roku życia, osoby starsze: powyżej 50 roku życia). Osoby te muszą być zamieszkałe na obszarze obu polskich LGD objętych operacją lub być pracownikami instytucji, przedsiębiorstw lub innych podmiotów mających siedzibę lub oddział na naszym obszarze.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?
Aby wziąć udział w projekcie, kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 (przy wysłaniu pocztą decyduje data wpływu do biura LGD). Formularz wraz z regulaminem projektu dostępny jest do pobrania u dołu strony. Podpisane formularze można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem!
Obecnie dostępny formularz dotyczy wyjazdu studyjnego na Łotwę oraz dwóch warsztatów szkoleniowych.

UWAGA!!! W przypadku równej liczby punktów decyduje data i godzina wpływu formularza do biura LGD!

Cel projektu
Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru działania dwóch LGD poprzez opracowanie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa na obszarze działania partnerskich LGD "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez tradycję" oraz " Zakole Dolnej Wisły".

Jakie państwa biorą udział w projekcie?

 1. Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Polska – lider projektu
 2. Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Polska
 3. Local Action Group "Gaujas Partneriba", Łotwa
 4. Local Action Group "Jurkante", Łotwa
 5. Local Action Group "Gorski Kotar", Chorwacja

Jakie działania będą realizowane w projekcie?
Efektem końcowym projektu będzie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod. Kodeks zostanie opracowany na podstawie materiałów zebranych podczas licznych warsztatów, wyjazdów i spotkań prowadzonych podczas realizacji projektu:

 1. wyjazd studyjny na Łotwę – maj 2019
 2. impreza promująca projekt „Sobótka – Folk Festival” – czerwiec 2019
 3. wizyta partnerów łotewskich i chorwackich w Polsce – sierpień 2019
 4. warsztaty „Kodeksu Dobrych Praktyk” w Polsce – sierpień 2019
 5. wyjazd studyjny do Chorwacji – wrzesień 2019
 6. warsztaty „Design thinking” – listopad 2019
 7. warsztaty „Branding marki” – grudzień 2019

Innowacyjność w projekcie
W celu opracowania nowych na tym terenie sposobów promocji, waloryzacji i ochrony lokalnego dziedzictwa w projekt zostaną zaangażowane środowiska naukowe. Koordynatorami merytorycznymi opracowania kodeksu będą pracownicy naukowi z trzech uniwersytetów w Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), na Łotwie (Uniwersytet Łotwy w Rydze) i w Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu).
Projekt w swoich założeniach wpisuje się w ideę „inteligentnych specjalizacji” województwa kujawsko-pomorskiego, które zakładają włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym i nowatorskim rozwiązaniom, wzmacnianie regionalnych marek i tradycji, poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS, w efekcie czego doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powstawanie nowych miejsc pracy i nowych technologii, wzrost PKB regionu, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu)”.

Czytany 1610 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie