• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
środa, 04 grudzień 2019 12:42

Zawiadomienie o Posiedzieniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" 12.12.2019

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia
o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 

2.1.1 –  Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (5 wnioskÓw)

3.2.2 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

(1 wniosek)

Typ projektu SZOOP - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NABÓR 3/2019  - PRZEDSIĘWZIĘCIE:  2.1.1 –  Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

 

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/4

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/5

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 2. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 3. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 4. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

 

PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: OŚ PRIORYTETOWA 7: OŻYWIENIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE NA OBSZARACH OBJĘTYCH LOKALNYMI STRATEGIAMI ROZWOJU W RAMACH RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

NABÓR 4/2019  - PRZEDSIĘWZIĘCIE:  3.2.2 –  Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu.

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2019/REW/1
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Czytany 4546 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie