środa, 26 luty 2020 06:53

Uwaga! Termin skladania wniosków na rewitalizację wydłużony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komunikat z dnia 24.02.2020 r. dotyczący zmian w konkursie  nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-350/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu nr  RPKP.07.01.00-IZ.00-04-350/19 w następującym zakresie:

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 II

Termin, od którego można składać wnioski – 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 26.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2020 r.

 

Termin, od którego można składać wnioski – 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 11.03.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu (sumarycznie LGD oraz IZ ) – IV kwartał 2020 r.

 

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

 

Czytany 1816 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie