• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Baner Smart 2

Ania

Ania

W ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy cztery szkolenia dla przyszłych beneficjentów programu Działaj Lokalnie ?‍?. W każdej z gmin Zakola koordynatorka Programu Anna Pawlak przedstawiła zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wypełnienia wniosków. W szkoleniach wzięli udział reprezentanci organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych chętnych do działania i realizacji projektów na rzecz swoich lokalnych społeczności ?‍??‍?☺️.
Dziękujemy za udział w szkoleniach oraz życzymy powodzenia w planowaniu i pisaniu projektów ??
Osoby, które zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do korzystania z bezpłatnegi doradztwa pod nr 56 676 44 36 ☎️☎️
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia na temat programu "Działaj Lokalnie"!
Nabór grantów planujemy rozpocząć w drugiej połowie czerwca (będzie trwał 30 dni).
Podczas szkoleń omówione będą zasady przyznawania grantów, regulamin, sprawy dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz karty oceny projektów.
W szkoleniu mogą wziąć udział:
• organizacje pozarządowe,
• stowarzyszenia zwykłe,
• oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
• grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
• grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego musi znajdować się na obszarze działania LGD „Zakole”
Zapisy pod nr tel. 56 676 44 36
Program „Działaj Lokalnie” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Przy okazji tak pięknego święta, jakim jest Dzień Mamy, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu „Selfie z Mamą”, w ramach którego pod postem dodawano w komentarzach zdjęcia. Konkurs wygrywają 2 zdjęcia z największą ilością reakcji przy komentarzu.
Profesjonalną sesję zdjęciową i 10 wywołanych z niej zdjęć wygrywa Patrycja Zimmermann, natomiast profesjonalną sesję zdjęciową i 5 wywołanych z niej zdjęć wygrywa Pani Paulina Dąbrowska.
Dziękujemy za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!
W celu uzgodnienia szczegółów odbioru nagród zapraszamy do kontaktu z biurem 56 676 44 36.
Wszystkim Mamom z okazji ich święta składamy najpiękniejsze życzenia dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń.
Dziękujemy firmie Hacom Polyester Sp. z o.o. za wsparcie finansowe naszego lokalnego konkursu Działaj Lokalnie !!!! Pomoc ta powiększy pulę środków na granty, które przyznawane będą organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym z obszaru Zakola na realizację projektów przywracających normalność i więzi społeczne po covidzie, a także pobudzających aktywność mieszkańców małych miejscowości.
Dziękujemy pięknie za zaufanie i pomoc w wyzwalaniu pozytywnej energii wśród lokalnej społeczności?
Zachęcamy do odwiedzania strony oraz zapoznania się z bogatą ofertą produktów z żywic poliestrowych firmy Hacom Sp. z o.o. http://hacom.pl/
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wesprzeć pozytywne zmiany na wsi, mieć wpływ na realizację fajnych pomysłów w swojej okolicy skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ tel. 605889578
WARTO POMAGAĆ I DZIAŁAĆ LOKALNIE !!!!

 

Dziękujemy firmie Wydawnictwo NIKO za wsparcie finansowe lokalnego konkursu Działaj Lokalnie !!!! Pomoc ta powiększy pulę środków na granty, w ramach których zrealizowane będą projekty mające na celu przywrócenie zaangażowania społecznego po covidzie, aktywizację mieszkańców wsi oraz stworzenie im możliwości integracji, zabawy i rozwoju.
Dziękujemy również za zaufanie, bardzo się cieszymy, że możemy na Was liczyć ?
Zachęcamy do odwiedzania strony oraz korzystania z bogatej oferty Wydawnictwa: https://wydawnictwoniko.pl/
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wesprzeć pozytywne zmiany na wsi, mieć wpływ na realizację fajnych pomysłów w swojej okolicy skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ tel. 605889578
WARTO POMAGAĆ I DZIAŁAĆ LOKALNIE !!!!

 

poniedziałek, 24 maj 2021 09:23

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2021 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej  w Kijewie Królewskim (ul. Chełmińska 9,  przy OSP) .  

 

Porządek obrad:

Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

 Sprawozdawczość za 2020 r. :

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2020 rok.
 3. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2020.

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia.

Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami Statutu naszego Stowarzyszenia (§18.1.) nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia oraz nieopłacenie składki członkowskiej za okres 1 roku skutkuje skreśleniem z listy członków. W związku z powyższym prosimy o bezwzględną obecność,  podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek. W sprawie ustalenia wysokości zaległości w płatnościach prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 56 676 44 36.

    UWAGA !!!

Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 uprzejmie prosimy o zachowanie środków ochrony osobistej. Organizatorzy spotkania zapewnią środki dezynfekcyjne oraz odpowiednie rozmieszczenie stolików w celu zachowania należytej odległości pomiędzy osobami, a także dołożą wszelkich starań, aby zebranie przebiegło w sposób bezpieczny. W przypadku trudności z zaopatrzeniem się w środki ochrony osobistej prosimy o kontakt z Biurem LGD (56 676 44 36), które w razie potrzeby zapewni maseczki i rękawiczki.

 

środa, 05 maj 2021 10:03

Szanowni Przedsiębiorcy !!!

Szanowni Przedsiębiorcy !!!
Jako Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” od lat pobudzamy aktywność społeczności wiejskich gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka oraz pomagamy im się rozwijać. Obecnie przystąpiliśmy do Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to jedyny ogólnopolski program ze środków innych niż unijne, gdzie granty przyznawane są na poziomie lokalnym.
Już niebawem planujemy zorganizować nasz pierwszy konkurs grantowy dla mieszkańców Zakola Dolnej Wisły na działania, które mają przyczynić się do odmrożenia zaangażowania społecznego po covidzie, przeciwdziałania skutkom epidemii oraz powrotu do normalności. Pragniemy, aby na wsiach znów się działo, aby lokalne organizacje realizowały projekty na rzecz sowich społeczności.
Aby mogło się to udać potrzebujemy Państwa wsparcia. Dzięki firmom - darczyńcom zwiększymy budżet lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu Działaj Lokalnie, będziemy mieć możliwość przyznania większej liczby grantów, a tym samym przyczynić się do realizacji większej liczby projektów na rzecz naszych mieszkańców. Znów ożywią się świetlice wiejskiej, gdzie będą odbywały się różne warsztaty, lokalna społeczność będzie spotykała się podczas pikników rodzinnych i imprez sportowych. Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym środowisk sołeckich będzie to cenna szkoła animacji, która poszerzy ich wiedzę i umiejętności z zakresu pisania i realizacji projektów.
Przedsiębiorco, nie pozostawaj obojętnym na potrzeby społeczności lokalnej, miej wpływ na swoje otoczenie, zostań dobroczyńcą i wspólnie z nami Działaj Lokalnie.
Przedsiębiorcy, którzy zostaną darczyńcami w ramach Konkursu Działaj Lokalnie zostaną oznaczeni na materiałach promocyjnych oraz wskazani w regulaminie Konkursu, jako źródło środków finansowanych na realizację tegorocznego konkursu.
Szczegóły w sprawie darowizn na rzecz organizacji Konkursu Działaj Lokalnie: Koordynator Programu Anna Pawlak – 605889578, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
W piątek 30 kwietnia sześć organizacji z obszaru naszej LGD "Zakole Dolnej Wisły" podpisało z nami umowy o powierzenie grantów na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki z dofinansowania o łącznej puli 361 990,00 zł przeznaczone zostaną na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (m.in. kluby seniora, zajęcia aktywizacyjne dla mieszkańców)
Symboliczne czeki na dofinansowanie 8 grantów przedstawicielom organizacji wręczył Prezes LGD „Zakole Dolnej Wisły” Krzysztof Nowacki oraz przedstawiciel Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Mariusz Kiernozek .
Serdecznie gratulujemy naszym Grantobiorcom: Stowarzyszeniu „Porozumienie Chełmińskie”, Unisławskiej Spółdzielni Socjalnej ,,UNI-ZIEL”, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kijewie Królewskim, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Unisławiu, Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”.
Życzymy powodzenia w realizacji projektów i wielu wspaniałych działań ☺️☺️???
Projekty objęte grantem współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
środa, 21 kwiecień 2021 12:00

Nowy Konkurs na Facebook`u !

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w nowym facebook`owym konkursie zatytułowanym:
„Selfie z Mamą” ! Pokażcie jak bardzo kochacie swoje Mamy i jak lubicie spędzać z nimi czas w swoich ulubionych miejscach na obszarze Zakola. Pochwalcie się tymi fotografiami w komentarzu pod postem konkursowym, wskazując nazwę miejsca, w jakim zostało wykonane.
Np. „Ja i moja Mama w parku w Unisławiu”
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy z obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” (Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław oraz Zławieś Wielka) w różnym wieku.
Zwycięzcę wybiorą Internauci za pomocą reakcji przy komentarzu (LIKE, SUPER I WOW).
Do wygrania profesjonalna sesja zdjęciowa ! (WYGRYWAJĄ AŻ DWIE OSOBY!)
1 miejsce – sesja zdjęciowa wykonana przez profesjonalnego fotografa i 10 wybranych zdjęć.
2 miejsce - sesja zdjęciowa wykonana przez profesjonalnego fotografa i 5 wybranych zdjęć.
Głosować można do 25 maja 2021 r. (ogłoszenie wyników 26.05.2021 r.) Do dzieła !
*Dodając zdjęcie w komentarzu wyrażasz zgodę na udział w konkursie oraz publikację swojego wizerunku.
*Jedna osoba może dodać jedno zdjęcie (wykonane amatorsko).
Nagrody w konkursie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.
 
wtorek, 13 kwiecień 2021 13:33

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dnia 20 kwietnia godz. 14.00  w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim (przy OSP).

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie wyników rozpatrzenia protestu złożonego przez Fundację Twierdza Chełmno w ramach naboru 3/2020 przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego.
 6. Ponowne rozpatrzenie protestu na wniosek Zarządu Województwa dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/IN/2 o tytule: Poprawa funkcjonalności terenu oraz pomieszczeń schronów fortecznych Fortu II Twierdzy Chełmno na potrzeby związane z rozwojem Ośrodka Edukacji Fundacji Twierdza Chełmno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/IN/2 o tytule: Poprawa funkcjonalności terenu oraz pomieszczeń schronów fortecznych Fortu II Twierdzy Chełmno na potrzeby związane z rozwojem Ośrodka Edukacji Fundacji Twierdza Chełmno.
 8. Podjęcie uchwał zmieniających dotyczących naboru nr 5/2020 na wezwanie SW.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

Strona 1 z 34

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie