• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

4 lipca w Złejwsi Wielkiej zorganizowaliśmy kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.
 
Podczas spotkania mieszkańcy Gmina Zławieś Wielka zapoznali się z :
1. Celami i założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Propozycjami projektów i działań na najbliższe lata.
3. Możliwościami finansowania i realizacją planowanych przedsięwzięć.
4. Harmonogramem planowanych naborów.
5. Możliwościami pozyskiwania środków w ramach LSR.
 
W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy obszaru gminy Zławieś Wielka, w tym lokalni liderzy, przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz przedsiębiorcy. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
?Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczną obecność i aktywny udział w spotkaniu?
 
Spotkania są przeprowadzane zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029. Działanie wdrażane za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2 lipca w naszej siedzibie odbyło się szkolenie dla przyszłych wnioskodawców programu Działaj Lokalnie.
 
Nasza kierowniczka Ania Pawlak objaśniła uczestnikom zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wypełniania wniosku granatowego. Nie zabrakło również dobrych rad w zakresie określania celów projektów, jak i planowania działań ukierunkowanych na potrzeby społeczności lokalnych z dbałością o dobro wspólne. Omówiony został również temat prawidłowego konstruowania budżetu projektu, co często bywa najtrudniejszym wyzwaniem dla wnioskodawców.
 
Dziękujemy za udział w szkoleniu i życzymy powodzenia w konkursie ?
Z przyjemnością publikujemy raport z diagnozy lokalnej na temat zagospodarowania Parku w Dorposzu Szlacheckim.
Diagnoza została przeprowadzona w związku z projektem partnerskim z Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim.
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

27 czerwca w Unisławiu odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.

Podczas spotkania z mieszkańcy zapoznali się z :

1. Celami i założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Propozycjami projektów i działań na najbliższe lata.
3. Możliwościami finansowania i realizacją planowanych przedsięwzięć.
4. Harmonogramem planowanych naborów.
5. Możliwościami pozyskiwania środków w ramach LSR.

W spotkaniu udział wzięli lokalni liderzy, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy obszaru, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz przedsiębiorcy.

Bardzo dziękujemy za Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniu

Dziękujemy Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu za wsparcie organizacyjne.

Spotkania są przeprowadzane zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029. Działanie wdrażane za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2024.

?️Kiedy?
2 Lipca, godz. 10.00


?️Gdzie?
Biuro LGD  (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie)

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Zgłoszenia na szkolenie pod numerem telefonu : 796-757-161 do poniedziałku 1 lipca do godz. 15.00.

ZAPRASZAMY !!!!

Miło nam poinformować, że nasza reprezentacja uczestniczy w ogólnopolskiej konferencji w Zakopanem pt. "Leader: osiągnięcia, wyzwania i możliwości".
W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele lokalnych grup działania oraz samorządów województw z całej Polski.
Konferencja jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, wypracowania pomysłów na przyszłość i wymiany doświadczeń na wiele bardzo ważnych tematów związanych z naszą codzienną pracą i wyzwaniami jakie niesie za sobą wdrażanie podejścia LEADER na obszarach wiejskich.
 
Podczas 3 dni wytężonej pracy nasze pracownice - Ania Pawlak, Agnieszka Zawitowska oraz Patrycja Łada aktywnie uczestniczyły w wykładach i warsztatach.
 
Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ podczas konferencji o ogólnopolskim zasięgu nie zabrakło również zakolowych akcentów. Nasza kierowniczka Ania Pawlak wraz z Martą Kruszczyńską z sąsiedniej LGD Ziemia Gotyku wspólnie poprowadziły warsztaty na temat włączania młodzieży w działania LGD. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród uczestników konferencji. Łącznie dziewczyny przeszkoliły 54 osoby reprezentujące LGD z całej Polski ?? prezentując dobre praktyki z obu reprezentowanych LGD.
 
Cieszymy się również że przykłady działań Zakola pojawiły się w filmie prezentujacym zalety wielofunduszowości, które w swojej prezentacji przedstawiła p. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska.
Dziękujemy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ za organizację tego wspaniałego wydarzenia, wielkie ukłony za poruszenie ważnych dla nas tematów, za doskonałą organizację i bardzo przyjazną atmosferę ???
Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie II Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły w Dąbrowie Chełmińskiej.
Dzieci i młodzież rozpoczęły szkolenia z zakresów niezbędnych w pożarnictwie?
Dziękujemy za wsparcie i organizację profesjonalnego przeszkolenia:
@Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2 w Bydgoszczy
@ochotnicza staraż pożarna Wałdowo Królewskie
@Komenda Miejska PSP w Bydgoszcz
@8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
@Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
II Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły wystartował !!!
Dziś w Dąbrowie Chełmińskiej rozpoczął się trzydniowy obóz jednoczący dzieci i młodzież ze wszystkich naszych gmin!!! ??
To wszystko nie byłyby możliwie gdyby nie Druhowie i Druhny z Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Chełmińskiej oraz sztab osób zaangażowanych w stworzenie dzieciom i młodzieży tej strażackiej przygody !!! To oni podjęli się organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia, którego mamy radość i zaszczyt być współorganizatorem ??
Wielkie brawa ??? dla OSP Dąbrowa Chełmińska, wielkie brawa dla naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów za przygotowanie dzieci i młodzieży do obozu.
Wspaniale, że Idea integracji naszych zakolowych MDP, jaką rozpoczęliśmy rok temu w Kijewie Królewskim nie była tylko jednorazowym zrywem i dzięki wsparciu wspaniałych, zaangażowanym ludzi jest kontynuowana.
Jutro kolejny dzień obozu, będzie się działo ???

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz kolejny nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

REGULAMIN KONKURSU dostępny w załączeniu

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 13 czerwca do 13 lipca 2024 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które jeszcze nie mają konta w generatorze muszą je założyć. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września 2024 a 31 grudnia 2024 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków:

Anna Pawlak koordynator programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 605-889-578, adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patrycja Łada Asystent Koordynatora programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 796-757-161, adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu.

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
   z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych
   z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2024.

Kiedy?
02.07.2024 r., godz. 10.00
Gdzie?
Biuro LGD ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.


Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel.  796-757-161 w dniach : 24.06-28.06.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • Data: 27.06 Godzina: 17.00 Miejsce: Unisław (GOK, ul. Parkowa 22)
 • Data: 04.07 Godzina: 17.00 Miejsce: Zławieś Wielka (GOPS, ul. Słoneczna 28)
 • Data: 09.07 Godzina: 17.00 Miejsce: Dąbrowa Chełmińska  (Sala w Urzędzie Gminy, ul. Bydgoska 21)
 • Data: 11.07 Godzina: 17.00 Miejsce: Kijewo Królewskie (Biuro LGD, ul. Chełmińska 7b)

Podczas spotkań omówimy:

 1. Cele i założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Propozycje projektów i działań na najbliższe lata.
 3. Możliwości finansowania i realizacji planowanych przedsięwzięć.
 4. Harmonogram planowanych naborów.
 1. Możliwości pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie operacji/grantów.

 

Na spotkania obowiązują zapisy pod nr tel. 796-757-161.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniach !

Spotkania zostaną przeprowadzone zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach LSR na lata 2023-2029 - Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Strona 1 z 97

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie