• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W dniach 16-19 maja 2023 r. lokalni liderzy z terenu LGD Zakola i Vistuli wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem wyjazdu było nabycie nowych praktyk, wymiana doświadczeń, zdobycie wiedzy jak być dobrym - a raczej jeszcze lepszym ? liderem. W trakcie spotkań prowadzonych podczas wyjazdu dowiedzieliśmy się jak aktywizować społeczność lokalną, wykorzystać istniejący potencjał obszaru i lokalne tradycje. Mimo niesprzyjającej pogody i nieustannie padającego deszczu udało nam się zrealizować zaplanowany program.
Odwiedziliśmy miejsca, które są wzorowym przykładem jak wykorzystać miejscowy potencjał i stworzyć atrakcje wpływające na lokalną społeczność, przede wszystkim tworząc miejsca pracy wpływające na rozwój regionu, który staje się bardziej atrakcyjny turystycznie.
Poznaliśmy partnerskie inicjatywy prowadzone przez LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz podejmowanie przez tamtejszy samorząd gminny działania na rzecz społeczności lokalnej w szczególności o charakterze aktywizacji i integracji społecznej.
Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, gdzie prowadzona jest działalność edukacyjna, aktywizująca, wykorzystująca historię regionu, gdzie organizowane są festiwale (miejsca wystawiennicze), dowiedzieliśmy się także jak obszary miejskie wpływają na rozwój obszarów wiejskich.
Pani przewodnik, która towarzyszyła nam podczas całego wyjazdu w ciekawy sposób przekazała nam wiedzę, którą mamy nadzieję, że nasi lokali liderzy wykorzystają przy prowadzeniu swoich działań. Bałtów, Bieliny, Sandomierz, Nowa Słupia i inne odwiedzane podczas wyjazdu miejsca mają ogromny potencjał turystyczny, historię, zwyczaje, legendy, jednak u nas również są wspaniałe miejsca a przede wszystkim ludzie, którzy mogą mieć wpływ na ożywienie świetlic wiejskich i rozwój swoich małych społeczności.
Bierzemy się do pracy i działamy!!
Wizyta studyjna zorganizowana była wspólnie z partnerem projektu – LGD Vistula-Terra Culmensis w ramach projektu "Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020 - środki działania LEADER.
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 17.30 w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (ul. Bydgoska 21).

 

Porządek obrad:

 I. Ogólne:

 

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

II.  Sprawozdawczość za 2022 r. :

 

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022.
 2. Dyskusja
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2022 rok.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2022.
 5. Dyskusja
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2022.III. Wybór władz Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do władz stowarzyszenia:
  a)  Zarząd
  b) Komisja Rewizyjna

 

 1. Głosowanie:
  a) w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
  b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 

 1. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyboru członków  Zarządu Stowarzyszenia
  b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

 IV. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia z obszaru gminy Kijewo Królewskie

 V. Przyjęcie uchwały aktualizującej deklaracje członkowskie

 VI. Podsumowanie prac na Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029 – prezentacja założeń nowej LSR

 VII. Uchwała w sprawie udzielenie Zarządowi upoważnienia do zatwierdzenia i przyjęcia LSR oraz wprowadzania zmian w LSR.

VIII. Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

*Przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami Statutu naszego Stowarzyszenia (§18.1.) nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia oraz nieopłacenie składki członkowskiej za okres 1 roku skutkuje skreśleniem z listy członków. W związku z powyższym prosimy o obecność,  podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek. W sprawie ustalenia wysokości zaległości w płatnościach prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 56 676 44 36.

 

W kwietniu odbyły się 4 dyżury naszego Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły, które na obszarze Gminy Kijewo Królewskie mieści się w Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim ?.
Kwiecień jest miesiącem, w którym zaczęliśmy się poznawać stąd przeprowadzono zajęcia organizacyjne, na których wyznaczono terminy i godziny spotkań. Kolejne spotkanie to przegląd teraz już historycznych gier i zabaw podwórkowych:
skakanie w gumę, chłopek, podchody, berek, klasy itp.
Młode pokolenie miało okazję nauczyć się ciekawych form spędzania czasu. W tym miesiącu każdy na świecie obchodził Dzień Ziemi, a z tej okazji dyżur CAL przeniósł się w plener i międzypokoleniowa grupa poddała się sprzątaniu świata. Spotkanie zakończyliśmy przy wspólnym ognisku z kiełbasą i śpiewach.
Ostatnie spotkanie poświęciliśmy rękodziełu: młodsi poznali wzory ludowe, które namalowali na kawałkach desek, starsi metodą decoupage ozdobili terakotowe doniczki, które posłużą zarówno w domu jak i w ogrodzie.
Dyżury w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zakola Dolnej Wisły odbywają się w każdy czwartek od godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kijewie Królewskim i są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.
-------------------------------------------------------------------------------
Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Z przyjemnością przedstawiamy relację z naszego Centrum, które na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska znajduje się w świetlicy wiejskiej w Czemlewie. Tu w miłej atmosferze odbywały się różne zajęcia aktywizacyjne dla mieszkańców:
? 05.04.2023 r. – warsztaty wielkanocne w ramach których uczestnicy wykonali ozdoby w postaci jajek, zajączków i kurek. Pogawędka na temat tradycji wielkanocnych.
?12.04.2023 r. Joga -gimnastyka dla każdego (ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, ćwiczenia oddechowe, elementy jogi). Prelekcja na temat zdrowego stylu życia (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne).
?19.04.2023 r. Joga -gimnastyka dla każdego (ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, ćwiczenia oddechowe, elementy jogi). Prelekcja „Zasady zdrowego odżywiania” (zasady prawidłowego odżywiania).
?26.04.2023 r. - Prelekcja na temat zdrowego stylu życia. (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne). Joga -gimnastyka dla każdego (ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, ćwiczenia oddechowe, elementy jogi). Prelekcja na temat zdrowego stylu życia.
Dziękujemy naszej animatorce Basi Piórkowskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ❤️❤️❤️ za przygotowanie zajęć, kącika kawowego oraz dbałość o dobre samopoczucie wszystkich uczestników.
---------------------------------------------------------------------------
Zadanie realizowane w ramach projektu Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
W minioną sobotę w świetlicy wiejskiej w Płutowie odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Akademii Młodego Lidera Zakola Dolnej Wisły.???
Reprezentacje 4 drużyn młodzieżowych z obszaru wszystkich gmin Zakola Dolnej Wisły miały okazję poznać się i spędzić wspólnie czas podczas zajęć integracyjnych poprowadzonych przez naszą niezawodną animatorkę Magdalenę Pudło wraz z Dariuszem Narlochem.
Co tam się działo !!!!! ????Czysta młodzieżowa radość i energia !!!!???
Bardzo się cieszymy, że tak fantastyczne grono młodych ludzi przystąpiło do naszego projektu i razem z nami przejdzie cykl zajęć i warsztatów wzmacniających kompetencje liderskie i motywację do działania na rzecz swoich lokalnych społeczności. Trzymamy mocno kciuki za wytrwałość✊✊✊, kibicujemy powstawaniu nowych pomysłów na fajne inicjatywy oraz znajomości wśród koleżanek i kolegów z sąsiednich gmin, co może w przyszłości zaowocować świetnymi projektami partnerskimi???
 
Przyszłość Zakola w młodych ludziach, zatem droga młodzieży jeszcze raz WITAJCIE W AKADEMII MŁODEGO LIDERA ZAKOLA DOLNEJ WISŁY !!!!! ?????????
__________________________________________________
Zadanie zrealizowane w ramach projektu
Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
10 maja w ramach konsultacji społecznych związanych z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły odwiedziło Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
?
Młodzież z klas VIII wzięła udział w tzw. akcji wlepkowej ???.
Przewiduje się, iż przyszła strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane m.in. na zagwarantowanie dzieciom i młodzieży jak najciekawszej oferty do uczenia się i życia blisko miejsca zamieszkania, zatem aby móc zaplanować projekty jak najbardziej odpowiadające potrzebom osób młodych chcielibyśmy poznać ich zdanie na ten temat.
Uczniowie na kolorowych karteczkach??? podzieliła się z nami swoimi opiniami odpowiadając na poniższe pytania:
1. Co chcielibyście robić lub zmienić w swojej miejscowości, na co do tej pory nie mieliście możliwości ?
2. W jakich rodzajach zajęć pozaszkolnych chcielibyście brać udział ?
3. Co zachęciłoby Was do pozostania w rodzinnych stronach w dorosłym życiu ?
Odpowiedzi otrzymaliśmy wiele, poznaliśmy potrzeby młodzieży oraz ich pomysły.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia badania, a młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję. ??
W dniu 26 kwietnia lokalni liderzy obszaru partnerskich LGD „Zakole Dolnej Wisły” oraz „Vistula -Terra Culmensis- Rozój przez Tradycję” wzięli udział w bardzo inspirującym szkoleniu – STRUKTOGRAM – klucz do poznania siebie.
Szkolenie pod okiem p. Kinga Klejment – licencjonowanej trenerki STRUKTOGRAM Polska, rozwijające kompetencje miękkie uczestników projektu, pozwalające na poznanie własnego potencjału i w pełni wykorzystania go w pracy w środowisku lokalnym.
Uczestnicy uczyli się jak rozpoznać swoją biostrukturę mózgu określoną trzema kolorami tak, aby rozwijać swoją autentyczność zgodnie z naturą. Structogram daje bazę wiedzy pozwalającą zrozumieć siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze.
Szkolenie miało formę wykładu oraz warsztatów, podczas których liderzy pracowali m.in. nad określeniem swoich mocnych i słabych stron oraz ustaleniem koloru swojej osobowości.
Było ono również okazją do ciekawych dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poznania wielu osób, które aktywnie działają w swoim środowisku lokalnym.
Serdecznie dziękujemy p. Kindze ❤️❤️❤️ za duży zastrzyk wiedzy, otwartość, profesjonalizm oraz otwarcie nas na poznawanie siebie i pracy nad sobą ???
Pozdrawiam serdecznie uczestników szkolenia i życzymy owocnego spożytkowania zdobytej wiedzy ???
-----------------------------------------
Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata  2023-2029, którą wspólnie tworzymy w celu pozyskania funduszy unijnych (ponad 9 mln zł) na rozwój naszego obszaru: gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Uwagi do założeń LSR, którą na początku czerwca 2023 r. złożymy w konkursie do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszać można na Formularzu konsultacyjnym ( FORMULARZ DO POBRANIA) od 22.05.2023 r. do 26.05.2023 r. (włącznie):

 1. a. za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Z uwagi na konkurencyjny wybór LSR w ramach ogłoszonego naboru, aby otrzymać konsultowany dokument Strategii, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści podając: swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i adres siedziby reprezentowanego podmiotu (w celu potwierdzenia, że dokument konsultowany jest z mieszkańcami obszaru Zakola Dolnej Wisły). W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konsultacje projektu LSR.
 2. dostępnym bezpośrednio w biurze LGD Zakole Dolnej Wisły (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie ), które pełni funkcję punktu konsultacyjnego. Punkt czynny jest dla osób chcących zapoznać się z treścią dokumentu w godz. 8.00-14.00.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Ekspertów, składający się z pracowników Biura, Zarządu LGD oraz zewnętrznych ekspertów.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, KGW, OSP), społecznych liderów (m.in. sołtysów oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, Rady Osiedli), pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, osoby planujące założyć własną firmę, przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu, animatorów życia kulturalnego i społecznego, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, radnych gminnych, reprezentantów szkół oraz parafii z obszaru LSR.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz wyrażone opinie.

 

Serdecznie zapraszamy liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „Bieliny i okolice –  lepszy przykład niż wykład – pomysły na aktywizację społeczności lokalnej przy wykorzystaniu potencjału obszaru województwa świętokrzyskiego"

"DOBRE PRAKTYKI - JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ HISTORYCZNY, PRZYRODNICZY, KULTUROWY W AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” w województwie świętokrzyskim.

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji:

 • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
 • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”,
 • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Zakole Dolnej Wisły" ) działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa dostępna w załącznikach

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 27 kwietnia 2023 r. do 05 maja 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

 • osobiście w Biurze LGD– ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
 • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie).

 

MERYTORYCZNY PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ - Bieliny i okolice – LEPSZY PRZYKŁAD NIŻ WYKŁAD

 DZIEŃ 1.                                                                                                                                                                                                       
-  Święty Krzyż w Gminie Nowa Słupia: Prezentacja projektu „Zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego działaniem LSR poprzez wyposażenie naturalnych punktów widokowych i wypoczynkowych na Świętym Krzyżu  w małą infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową”- spotkanie z przedstawicielem LGD prezentującym dobre praktyki w zakresie wykorzystania infrastruktury (taras widokowy, wiaty na trasie szlaku na Łysicę) w działaniach animacyjnych na rzecz lokalnej społeczności; zwiedzanie z przewodnikiem;

 - Bieliny - „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” – rola i znaczenia aktywizacji społeczności lokalnej -  prezentacja założeń oraz celów projektu. Aktywności społeczne w Gminie Bieliny - spotkanie z Wójtem Gminy Bieliny/sołtysem – prezentacja inicjatyw społecznych i aktywności lokalnej.  Truskawka Bielińska, Święto truskawek w Bielinach – pomysł na aktywizację.                                                              
- „Poznaj mnie – cz. I”– wymiana doświadczeń, poznanie się uczestników wyjazdu.

 DZIEŃ 2.

- Sandomierz: Przykład na promocję regionu i aktywizację lokalnej społeczności – wpływ obszarów miejskich okalających obszary wiejskie na ich rozwój i podejmowane inicjatywy zwiedzanie z przewodnikiem:  Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika Narodzenia NMP,  Rynek,  Ucho Igielne, Zbrojownia, Muzeum, Sala Gabinet Figur Woskowych Ojca Mateusza w Sandomierzu;
-  Prezentacja działalności Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe i wpływ na aktywizację – prezentacja przez lokalnego lidera, zwiedzanie ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, min. 3 godziny zegarowe.
- Lokalna biesiada – Jakie są u nas festyny sołeckie? Prezentacja działalności KGW z Bielin w życiu lokalnym. Zaangażowanie w działania w świetlicy wiejskiej. Prezentacja Zespołu Śpiewaczy "Echo Łysicy" – prezentacja sukcesów i osiągnięć, występ artystyczny. Ożywianie świetlic wiejskich przez LGD „Wokół Łysej Góry”;

DZIEŃ 3. 

-  Dobre praktyki we wdrażaniu projektów partnerskich ukierunkowanych na aktywizację – jak Bałtowski kompleks wpłynął na aktywizację lokalnej społeczności? Zmiany w rozwoju lokalnym
i zależy wspólnych działań – prezentacja przedstawiciela LGD

- Bałtowski Kompleks Turystyczny. Prezentacja projektu partnerskiego Stowarzyszenia „Delta”
z Ostrowca Świętokrzyskiego i  Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” ukierunkowanego na rozwój obszaru, aktywizację zawodową, promocję obszaru i wykorzystanie jego potencjału - prezentacja przedstawiciela LGD.

- Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach – prezentacja działalności ośrodka i jego wpływ na aktywizację społeczności lokalnej. Miejsca animacji i aktywizacji społecznej
w miejscowości - Bieliny (świetlica wiejska, orlik, kort tenisowy, stadion przy Urzędzie Gminy Bieliny);

- „Poznaj mnie – cz. II”– wymiana doświadczeń, poznanie się uczestników wyjazdu.

 DZIEŃ 4.

- Wpływ atrakcji turystycznych na aktywizację  lokalnej społeczności w gminie miejsko-wiejskiej
w Chęcinach. Prezentacja Jaskini Raj w Chęcinach- zwiedzanie z przewodnikiem, min. 2 godziny zegarowe.

- Dobre praktyki - jak wykorzystać potencjał historyczny, przyrodniczy, kulturowy w aktywizacji społeczności lokalnej? Prezentacja Ruin Zamku w Chęcinach z przewodnikiem. min. 2 godziny zegarowe.

- Prezentacja lokalnego lidera nt.  aktywności lokalnej społeczności w Gminie Chęciny.  Podsumowanie  IV dnia oraz całej wizyty.

 

Prosimy o zapoznanie się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji dostępnym w załącznikach

Zadanie realizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czwartek, 27 kwiecień 2023 09:24

UWAGA

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 2 maja 2023 r. będzie nieczynne. 

Dzień zostanie odpracowany 13 maja w godzinach od 7.15 -15.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 1 z 100

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie