• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W Płutowie, dzięki grupie nieformalnej Aktywne Płutowo
21 października odbyły się drugie warsztaty kulinarne projektu pod nazwą "Kulinarna Europa- sąsiedzkie pichcenie".
Warsztaty były prowadzone w ramach wolontariatu przez Agnieszkę Zawitowską.
Potrawy, które przyrządzili uczestnicy warsztatów to:
Pumpkin Soup (zupa dyniowa z prażonymi pestkami dyni, słonecznikiem i serem feta),
Vitello Tonnato (polędwiczka wieprzowa w sosie z tuńczyka, anchois i kaparami, która była podana z marchewką na maśle) oraz
angielski pudding z czerstwego pieczywa.
Dodatkiem, który mieli okazję posmakować uczestnicy warsztatów były owoce, które widać na zdjęciach. Uczestnicy smakowali Kiwano, Mango, Melona, Granata oraz Miechunkę Peruwiańską.
poniedziałek, 18 październik 2021 10:58

25.10.2021 odbędzie się Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 października 2021  r. o godz. 17.00  Złejwsi Wielkiej (sala w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka).

 

Porządek obrad:

 Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków

Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszeni:

 1. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady.
 2. Zgłoszenie kandydatów do Rady z Gminy Kijewo Królewskie.
 3. Głosowanie w sprawie wyboru nowego członka Rady z Gminy Kijewo Królewskie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady z Gminy Kijewo Królewskie.

 Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

 

Dzięki Grupie nieformalnej „Kulturalne Animatorki” przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Unisławiu powstał wyjątkowy ogród.

Jest to efekt wspólnej i ciężkiej pracy ponad 20.osobowej grupy uczestników warsztatów teoretyczno – praktycznych „Podstawowe zasady projektowania ogrodów.

W ruch poszły łopaty, grabie, sekatory i inne narzędzia ogrodnicze.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób w niespełna jeden dzień udało się stworzyć ścieżkę edukacyjną z alejkami roślin wieloletnich skupiających motyle i pszczoły oraz inne pożyteczne owady.

#działaj lokalnie #zakoledolnejwisły

Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełpia prężnie działa z realizacją swojego projektu w ramach Programu Działaj Lokalnie Przeprowadzone zostały 4- godzinne warsztaty, podczas których młodzież z Kiełpia przygotowała domki dla owadów. Zorganizowano miodne zajęcia, podczas których uczestnicy projektu zostali zaproszeni do pasieki Pana Piotra Chmielewskiego oraz wysłuchali ciekawych historii na temat życia pszczół. W ramach projektu odbył się również wykład ,, Miodowe lata- czyli jak pomagamy pszczołom''. Rozstrzygnięty też został konkurs plastyczno-techniczny ,, pracowite życie pszczół''.
W Płutowie, dzięki grupie nieformalnej Aktywne Płutowo
14 września odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne projektu pod nazwą "Kulinarna Europa- sąsiedzkie pichcenie "
Przyrządzone zostały:
- Hiszpańskie Gazpacho ?
- Środziemnomorskie krewetki z makaronem ?
- Włoskie Tiramisu ?
Warsztaty w ramach wolontariatu poprowadziła Agnieszka Zawitowska.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2014-2020

 

Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2021

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

 

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

 

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

 

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

czwartek, 07 październik 2021 06:55

OGŁOSZENIE AKTYWIZACJA ZAWODOWA 2

Napisane przez

Kijewo Królewskie, 07.10.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez LGD: 2/2021

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

I. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów –   22.10.2021 od godz. 7.15

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów– 29.10.2021 do  godz. 14.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II połowa 2021

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. pracy biura (poniedziałek, wtorek, środa 7.15 – 15.15; czwartek 7.15 – 16.15; piętek 7.15 – 14.15)                                       

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej: www.zakolewisly.pl (jeśli przewidziano) - LINK DO GENERATORA
 2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w Generatorze formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim  w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w terminie naboru (Uwaga składamy 2 tożsame komplety – wniosek wraz załącznikami)
 3. Wniosek o powierzenie grantu powinien zostać dostarczony w wersji papierowej osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
 4. Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w Generatorze bez papierowej wersji lub w formie papierowej bez wykorzystania Generatora nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora należy niezwłocznie zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: (56) 676 44 36.
 6. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w Generatorze (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 7. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA: W przypadku operacji o równej liczbie uzyskanych punktów, o miejscu na Liście operacji wybranych zdecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Typ projektu – 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  658 173,12 PLN.

VIII. FORMA WSPARCIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

IX. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.

Maksymalna wysokość grantu wynosi: 150 000,00 zł

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

X. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie www.zakolewisly.pl i w biurze LGD.

XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, czynnego od poniedziałku do środy w godz.: 7:15 – 15:15, w  czwartki w godz.: 7:15 – 16:15, w piątki w godz.: 7:15 – 14:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 676-44-36.

UWAGA - LINK DO GENERATORA

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA[1]

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 2. Kryteria LGD Zakole Dolnej Wisły EFS

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS

Załącznik nr 4. Karta oceny zgodności projektu z LSR

Załącznik nr 5. Karta oceny projektu według kryteriów wyboru

Załącznik nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 7. Wzór wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik nr 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik nr 9. Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 10. Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 11. Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

Załącznik nr 13 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 14 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

Załącznik nr 15 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

 

 

 

[1] należy załączyć dokumenty lub wskazać miejsce, gdzie zostały one upublicznione
(w przypadku ogólnodostępnych dokumentów w wersji elektronicznej). Zaproponowana lista nie stanowi katalogu zamkniętego załączników do ogłoszenia

W minioną niedzielę Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" uczestniczyła w I Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych w Kijewie Królewskim. Na naszym stoisku promocyjnym można było zasięgnąć informacji na temat działalności Zakola, w tym realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także skorzystać z możliwości rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacja DKMS.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zdecydowali się zarejestrować.

Choć nasza lemoniada nawet w minimalnym stopniu nie mogła konkurować z pysznościami jakie serwowały panie z sołectw i KGW ?, też cieszyła się powodzeniem w tak upalny dzień, szczególnie wśród dzieci 

Dziękujemy za zaproszenie Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim i gratulujemy pięknego eventu 

 
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 11:13

Konkurs bez rozstrzygnięcia

Informujemy, że w związku z wycofaniem wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły
w odpowiedzi na nabór nr 1/2021, nie zostanie on rozstrzygnięty. Konkurs ten dot. zadania: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

W najbliższym czasie nabór zostanie ogłoszony ponownie.

środa, 22 wrzesień 2021 08:09

Zapraszamy do Kijewa Królewskiego

Informujemy, że podczas imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim organizujemy punkt rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacja DKMS.
 
Zapraszamy serdecznie do rejestracji !
 
Formularz jest bardzo prosty, a samo pobranie materiału z ust jest szybkie i zupełnie bezbolesne.
Pomaganie jest bardzo proste, być może to właśnie Twój bliźniak genetyczny czeka na pomoc ♥♥♥
Strona 1 z 84

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie