PRZYDATNE MATERIAŁY DLA PRZYSZŁYCH WNIOSKODAWCÓW

data publikacji 06.03.2019

OGÓLNE WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓLNE WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(materiały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)

 

 

data publikacji 30.06.2018.

KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) DLA PODDZIAŁANIA19.2

1.W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanymi przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach PROW 2014-2020 udostępniamy Państwu klauzule informacyjne i klauzule zgody  na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

FORMULARZE STOSOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 -  TU

 

2. W ramach prowadzonego doradztwa stosujemy formularz informacyjny zawierający zgodę
na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna i zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej jako beneficjenta doradztwa prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023


data publikacji 30.06.2018

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020

 LINK


data publikacji 29.05.2017

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA  "ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"

Jednym z najważniejszych załączników, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Rozwój przedsiębiorstw" jest oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa. Jest załącznik obligatoryjny sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie ARiMR. Na liście załączników we wniosku w ramach rozwoju przedsiębiorstw znajduje się on pod nr B.5.

Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy można pobrać ze strony ARiMR (punkt 4 ) - LINK


 data publikacji 12.05.2017 r.

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ??? - pomocnicza prezentacja sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - POBIERZ


data publikacji 12.05.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - wiele cennych informacji dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą  - POBIERZ

Przedstawiamy również zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (źródło: www.prow.mazovia.pl) .Materiały te rozwiewają wiele wątpliwości odnośnie działań podejmowanie i rozwój działalności gospodarczejLINK


data publikacji 12.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ " wynikające z umowy przyznania pomocy.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operac ji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


data publikacji 11.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW" wynikające z umowy przyznania pomocy.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operacji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA ROZWÓJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie