Aktualności

Szanowni Państwo informujemy iż, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza osoby z branży turystycznej do udziału w szkoleniach z zakresu znajomości atrakcji turystycznych na terenie Powiatu Tucholskiego.  Szkolenia odbywać się będą w formie dwóch jednodniowych wyjazdów studyjnych zatytułowanych „BORY TUCHOLSKIE – poznajemy zakaMARKI Kujawsko - Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc”.

Po linkiem znajdą Państwo szczegółowe informację - PLAN WIZYTY STUDYJNEJ

 

piątek, 01 czerwiec 2018 05:51

w dniu 01.06.2018 r. Biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do imprezy promocyjnej "Chłopskie wesele z Okrasą" w dniu 01.06.2018 r. Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" będzie nieczynne.

W razie potrzeby prosimy się kontaktować z pracownikami Biura pod nr telefonu 605889578

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Wystawcy,

tym, którzy już się zgłosili serdecznie dziękujemy, a tych którzy jeszcze się wahają zachęcamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej imprezie.

Warunki uczestnictwa określiliśmy dokładnie w REGULAMINIE

KARTA ZGŁOSZENIA

MAPA DOJAZDU

DO zobaczenia 2 czerwca w Czarżu :-) !!!

Co to jest RODO

To nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych członków, wnioskodawców, beneficjentów, osób współpracujących i korzystających z różnych form kontaktu i wsparcia  jest to, że wszystkie nasze działania  będą realizowane w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

PEŁNA TREŚĆ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

 

Co daje Ci ta regulacja

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

 

Od kiedy obowiązują zmiany

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

Co zmienia RODO

Dzięki RODO możesz:

- wiedzieć jakie dane przetwarzamy i w jakim celu to robimy

- poprawić swoje dane w wypadku zauważenia błędów

- przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał

- zostać zapomnianym

 

Stosując RODO Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolenj Wisły” :

- przetwarza dane zgodnie z prawem i w konkretnym celu

- przetwarza nie więcej danych niż jest to konieczne

- dba o to, aby Twoje dane były rzetelne, aktualne i prawdziwe

- chroni twoje dane, zapewnia ich poufność

 

Jakie dane przetwarzamy

W  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przetwarza się dane osobowe:

  1. Członków Stowarzyszenia
  2. Członków organów Stowarzyszenia
  3. Pracowników Stowarzyszenia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
  4. Wnioskodawców/Beneficjentów
  5. Osób korzystających z doradztwa
  6. Osób, z którymi prowadzimy korespondencję pisemną i elektroniczną
  7. Uczestników projektów i działań aktywizacyjnych (konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, imprezy)
  8. Osób będących odbiorcami działań związanych z projektami współpracy.

 

Dane w powyższych zbiorach mają formę elektroniczną i/ lub papierową przetwarzane są w organizacji w formie papierowej i /lub elektronicznej.

Dane są przetwarzane w systemie informatycznym z wykorzystaniem programów systemu Windows.

 

Kiedy możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe

- gdy wyraziłeś na to zgodę

- gdy mamy ku temu podstawę prawną  np. obowiązki i prawa członkowskie (statut, ustawa paro o stowarzyszeniach), realizacja lokalnej Strategii Rozowju Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023 (np. doradztwo, nabory wniosków o dofinansowanie, działania aktywizacyjne)

- gdy rozpatrujemy Twoją sprawę (np. doradztwo, konsultacje)

- gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Funkcjonujący dotąd w LGD Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu  56 676 44 36 lub poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,  pocztowe, księgowe oraz instytucje związane z procesem wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsk-Pomorskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i inne.  Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 

Co się stanie gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrywać zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

 

Masz pytania?? Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 56 676 44 36

 

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie  1.2.1. Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości ze środków EFRR przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

PIERWOTNA WERSJA KRYTERIÓW - TWORZENIE MAŁYCH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROPONOWANA ZMIANA KRYTERIÓW - TWORZENIE MAŁYCH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia Zarządu w dniu 07.06.2018 r. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

FORMULARZ UWAG

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 01.06.2018 r.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

 

 

poniedziałek, 21 maj 2018 12:42

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

                                                                                                       Kijewo Królewskie 21.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny 3:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły”
do 2023 r.

Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś priorytetowa 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2:

Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

MAPA DOJAZDU - <-- kliknij

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” serdecznie zaprasza na wyjątkową imprezę plenerową zatytułowaną „Chłopskie wesele z Okrasą”, jaka odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 w miejscowości Czarże (ul. Żwirowa 13, Gmina Dąbrowa Chełmińska).

Impreza będzie połączeniem znanego wszystkim i jarmarku produktów lokalnych oraz wydarzenia kulturalnego, którego osnową będą tradycje weselne Ziemi Chełmińskiej.

Cały scenariusz będzie opierał się na obrzędach i lokalnym folklorze weselnym, w którym niemałą rolę grają tradycje kulinarne. Za sprawą aranżacji otoczenia, scenek na żywo w wykonaniu teatru Agrafka z Chełmna  wszyscy przybysze poczują się jako goście weselni.

W ramach wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji: stoiska z rękodziełem i swojskimi specjałami, konkursy,  animacje i bezpłatne dmuchańce dla dzieci z okazji dnia dziecka, oczepiny - konkurencje sprawnościowe dla reprezentacji gmin, występy na scenie w weselnej oprawie oraz punkty informacyjne na tematu funduszy dostępnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lat  2016-2023. Nie lada gratką dla miłośników dobrej kuchni  będzie pokaz kulinarny Karola Okrasy.

Ramy godzinowe imprezy:

13:00 – Otwarcie imprezy, powitanie gości i wystawców jarmarku,
            ogłoszenie konkursu na najciekawsze stoisko.

13.15 – Turniej gmin na wesoło

14:15 – wesele ach wesele– scenki Teatru Agrafka

- swatanie – potyczki rodzinne

- panny wyplatają wianki z polnych kwiatów i ziół

- przygotowania młodych do ślubu

- atrakcje dla dzieci – warsztaty, animacje, konkursy, dmuchańce

- barwny korowód weselników

Około 15.30-17.30 – pokaz kulinarny Karola Okrasy

17:30 – Gminny przegląd piosenki weselnej

18:30 – Konkurs toastów weselnych (uczestnicy imprezy wymyślają rymowane toasty, symboliczne
            nagrody)

19.00 – pożegnanie gości/Noc poślubna – przygotowania panny młodej (skecz na wesoło)

19.30 – muzyka na żywo

20: 00 – zakończenie imprezy

 

Wydarzenia towarzyszące odbywające się podczas imprezy:

- stoisko informacyjno promocyjne na temat funduszy dostępne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
   Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023, doradztwo, konsultacje pomysłów na projekty

- jarmark produktów lokalnych

- konkurs na najciekawsze stoisko

- warsztaty plecenia wianków

- warsztaty pieczenia podpłomyków dla dzieci

- animacja dla dzieci/ dmuchańce

-  ścianki do zdjęć z motywem weselnym

-  weselne jadło

 MAPA DOJAZDU

 

 

poniedziałek, 30 kwiecień 2018 08:53

Wyniki konsultacji zmiany kryteriów lokalnych

 

 

Kijewo Królewskie, 30.04.2018 r.

 

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM
STRONY
WWW.ZAKOLEWISLY.PL

 

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 11.04.2018 r. za pośrednictwem strony internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” konsultacje społeczne dokumentu:

Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

na wskazany adres e-mail nie wpłynęły żadne formularze uwag, w związku z czym Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie  3.2.2   Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu finansowanego ze środków EFRR przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE KRYTERIÓW

PROPOZYCJA ZMIANY KRYTERIÓW

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia Zarządu w dniu 26.04.2018 r. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

FORMULARZ UWAG

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 25.04.2018 r.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły” wynikającej m.in. ze zmiany formuły wdrażania przedsięwzięcia z grantowej na konkursową przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

KRYTERIA LOKALNE - WERSJA PIERWOTNA

KRYTERIA LOKALNE - PROPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW

 

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas posiedzenia Zarządu w dniu 19.04.2018 r. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18.04.2018 r.

 

FORMULARZ UWAG

 

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie