• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności

Nagraj film lub piosenkę, przygotuj pracę plastyczną, napisz wiersz, udekoruj swój dom lub podwórko i uczcij w ten sposób setną rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Z okazji jubileuszu patrona naszego województwa zachęcamy mieszkańców regionu do udziału w konkursach przygotowanych przez Urząd Marszałkowski.
Najlepsi otrzymają nagrody finansowe.

1 KONKURS:
„Urodziny papieża w moim domu”

W ramach konkursu UM zachęca mieszkańców województwa do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okien, domów, podwórek, ogrodów, osiedli i ulic.
Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu (6 i 7 czerwca 1991 roku do Włocławka, 7 czerwca 1999 roku do Bydgoszczy i Torunia).

Konkurs adresowany jest do:

- kół gospodyń wiejskich,

- ochotniczych straży pożarnych,

- sołectw,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W każdej z powyższych kategorii UM wybierze po trzech zwycięzców oraz przyznamy po jednym wyróżnieniu.

Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które przygotują najładniejsze dekoracje i przystroją nimi swoje miejscowości najpóźniej w dniu urodzin papieża (18 maja) otrzymają nagrody finansowe:

I miejsce – 2 000 złotych,

II miejsce – 1 500 złotych,

III miejsce – 1 000 złotych,

wyróżnienie – 500 złotych.

Zdjęcia wykonanych dekoracji wraz z podpisanym oświadczeniem można przesłać do wtorku (19 maja) na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w tytule wpisując „Urodziny papieża w moim domu”

2 KONKURS:
„Mój przyjaciel Jan Paweł II”


Do środy (20 maja) UM czeka na zdjęcia, filmy, prace plastyczne oraz utwory literackie i muzyczne, które wiążą się z Janem Pawłem II, jego pielgrzymkami i pontyfikatem.

Prace wraz z podpisanym oświadczeniem prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w tytule wpisując „Mój przyjaciel Jan Paweł II”.

Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie:

- prace indywidualne,

- prace zbiorowe.

Wśród prac indywidualnych nagrodzimy autorów w trzech grupach wiekowych:

do lat 8,
8-15 lat,
powyżej 15 lat.

W każdej z powyższych kategorii przyznamy trzy nagrody główne i wyróżnienie:

I miejsce – 2 000 złotych,

II miejsce – 1 500 złotych,

III miejsce – 1 000 złotych,

wyróżnienie – 500 złotych.

Prace zbiorowe mogą przesyłać przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury i inne placówki oświatowe.
Spośród nadesłanych prac wybierzemy i nagrodzimy cztery:

I miejsce – 2 000 złotych,

II miejsce – 1 500 złotych,

III miejsce – 1 000 złotych,

wyróżnienie – 500 złotych.

Zachęcamy także do podzielenia się wspomnieniami o papieżu Polaku.

Pierwszy film otrzymaliśmy od pani Aurelii Liwińskiej, urodzonej w 1917 roku torunianki uhonorowanej medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis – do obejrzenia tutaj.
https://www.youtube.com/watch?v=gASNh2fks6M&feature=youtu.be

Więcej informacji o obchodach w materiale.

 

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt „Terenowy Dom Kultury”.

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.

 

czwartek, 30 kwiecień 2020 08:09

Nagrody czekają !!!

Przypominamy o Konkursie plastycznym dla dzieci z obszaru LGD.
Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 04.05.
Liczymy na Waszą kreatywość.
Nagrody czekają !!!

Kijewo Królewskie, 22.04.2020 r.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 6/2019

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 6/2019, w zakresie tematycznym:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Typ projektu SZOOP: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Przedsięwzięcie LSR 1.2.1 – Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości.

 

Rada LGD podczas trybu nadzwyczajnego oceny wniosków w terminie 10.04.2020 - 16.04.2020  podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.

Kijewo Królewskie, 22.04.2020 r.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 5/2019

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 5/2019, w zakresie tematycznym:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 

Rada LGD podczas trybu nadzwyczajnego oceny wniosków w terminie 10.04 - 16.04  podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.

Epidemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich, musimy zmierzyć się ze strachem o zdrowie nasze i naszych bliskich oraz wieloma ograniczeniami w życiu codziennym. To również czas próby dla dzieci i rodziców, którzy starają się wypełniać obowiązki szkolne w domu oraz zapewnić swoim pociechom czas w domu w sposób kreatywny. Zapraszamy dzieci do pochwalenia się sposobami na nudę w domu w formie prac plastycznych, których fotografie można przesłać do nas w formie elektronicznej. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w REGULAMINIE.

Autorzy 3 prac, które zdobędą najwięcej pozytywnych reakcji (like, super, woow) na FB otrzymają zestawy edukacyjnych gier planszowych do zabawy w domu.

Prace należy wysłać na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 04.05.2020 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu

 

poniedziałek, 06 kwiecień 2020 13:09

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabor 6/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 06.04-16.04.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 6/2019 -  przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 – Tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(1 wniosek)

Typ projektu: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator .

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/INKUB/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

poniedziałek, 06 kwiecień 2020 12:50

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabor 5/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 06.04-16.04.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2019 -  przedsięwzięcie LSR: 3.2.2 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

(1 wniosek)

Typ projektu SZOOP - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/REW/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

poniedziałek, 30 marzec 2020 13:23

Nabór wniosków na rozwój firm - ANULOWANY

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz konsekwencjami związanymi z zagrożeniem dla pracowników Biura świadczących doradztwo oraz problemami przyszłych wnioskodawców z uzyskaniem niezbędnych załączników w wyniku ograniczenia funkcjonowania wielu instytucji publicznych informujemy, iż ogłoszenie naboru na Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 ZOSTAŁO ANULOWANE.

Z uwagi na niepewną sytuację oraz niechęć potencjalnych wnioskodawców do podejmowania ryzyka związanego z dodatkowym zatrudnieniem, termin ogłoszenia naboru zostanie ustalony po unormowaniu się sytuacji związanej z epidemią.

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie