Aktualności

Kijewo Królewskie,      01 .08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2018

 

Termin składania wniosków:  od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

  1. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

Kijewo Królewskie, 01.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

 

Termin składania wniosków: od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Biurze Zakola Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim odbyło się szkolenie dla Beneficjentów oraz Pracowników Biura i Zarządu, prowadzone przez Panią Annę Mówińską pod tytułem: „Zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych, w tym prawidłowa realizacja i rozliczanie operacji finansowych ze środków LSR dla przedsiębiorców.” Podczas szkolenia uczestniczy mieli możliwość zdobycia informacji na temat realizacji swoich przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Szanowni Państwo już w połowie sierpnia ( planowany termin naboru 15-31.08.2018) nasza Lokalna Grupa Działania planuje dodatkowe- ponadprogramowe  nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie :

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Będą to nabory uzupełniające, wynikające z oszczędności, jakie powstały w wyniku rezygnacji wnioskodawców, którzy  złożyli wnioski o przyznanie pomocy  w ubiegłorocznych naborach nr 1/2017 i 2/2017

Zaplanowana pula środków w ramach PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi 150 000 zł
( 3 premie po 50 000 zł )

Zaplanowana pula środków w ramach ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi  419  173,00 zł
( wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 26.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł, koszt całkowity operacji nie może być mniejszy jak 50 000 zł,  refundacja na poziomie 70% )

 

Właściwe konkursy przewidujące wyższe pule środków na oba zakresy wsparcia zaplanowano na I półrocze 2019 r., gdzie na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zaplanowano – 550 000 zł (11 premii po 50 000 zł) oraz na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 700 000 zł ( wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 26.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł, koszt całkowity operacji nie może być mniejszy jak 50 000 zł,  refundacja na poziomie 70% )

 

Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.  Na doradztwo można umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36.

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
w godzinach 8.00.-15.00

Zapoznaj się z wzorami dokumentów jakie są dostępne na stronie ARiMR

Zapoznaj się z Rozporządzeniem regulującym zasady i warunki przyznawania pomocy

Zapoznaj się z Ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r.

Zapoznaj się Ustawą o RLKS

Zapoznaj się z Lokalną Strategią Rozwoju Zakola Dolnej Wisły

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

środa, 04 lipiec 2018 07:50

KLAUZULE RODO DLA PODDZIAŁANIA 19.2

W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanymi przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach PROW 2014-2020 udostępniamy Państwu klauzule informacyjne i klauzule zgody  na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

  1. W naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2 stosujemy następujące formularze:

           Klauzula RODO do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP)

           Klauzula RODO do list obecności

           Klauzula RODO do wkładu rzeczowego

  1. W ramach prowadzonego doradztwa stosujemy formularz informacyjny zawierający zgodę
    na przetwarzanie danych osobowych

          Klauzula informacyjna i zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej jako beneficjenta doradztwa prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach  LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023

           LINK DO W/W DOKUMENTÓW

 

 

wtorek, 03 lipiec 2018 08:32

Promocja LSR na Dniach Unisławia

W sobotę 23 czerwca można było nas spotkać w Unisławiu podczas obchodów Dni Unisławia. Na naszym stoisku promocyjnym udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania naszego stoiska była słynna zupa Zakolanka, dzięki której można było ogrzać się w ten deszczowy czerwcowy dzień. Na najmłodszych czekały balony w kolorach tęczy oraz pyszna lemoniada.

 

 

Plaże obywatelskie realizowane  są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czwartek, 28 czerwiec 2018 13:09

Wyniki naboru nr 1/2018 - REWITALIZACJA

Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru pierwsze operacji z zakresu rewitalizacji obszarów wiejskich.

Oficjalne ogłoszenie wyników naboru znajduje się w poniższym linku:

WYNIKI NABORU NR 1/2018

poniedziałek, 18 czerwiec 2018 12:38

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 

Typ projektu SZOOP:

 

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

 

Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

 

sobota, 16 czerwiec 2018 06:31

CHŁOPSKIE WESELE Z OKRASĄ JUŻ ZA NAMI

2 czerwca w Czarżu zorganizowaliśmy imprezę plenerową promującą naszą Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023. Chłopskie wesele z Okrasą przyciągnęło mnóstwo gości z całego regionu. Na scenie teatr Agrafka starał się przenieść uczestników wydarzenia w klimat dawnego wesela, było mnóstwo dobrego humoru i wspaniałej gry aktorskiej. Barwne stoiska z produktami lokalnymi i rękodziełem kusiły pełną barw i smaków. Gwiazdą sobotniego popołudnia był Karol Okrasa, który podczas pokazu kulinarnego zaprezentował swoje umiejętności i dzielił się wiedzą i swoją pasją do gotowania. Po degustacji każdy mógł skorzystać z możliwości zrobienia sobie zdjęcia z naszą gwiazdą. Atmosferę podsyciły zawody sprawnościowe reprezentacji gmin w oczepinowej oprawie oraz konkurs na najciekawsze stoisko. Podczas warsztatów wyplatania wianków przygotowanego przez stowarzyszenie Nasze Czemlewo-Zakole Kreatywności płeć piękna mogła nauczyć się tego fachu i przyozdobić głowę pięknym wiankiem. Dzieci zachwycały zabawy na dmuchańcach i warsztaty wypiekania podpłomyków. Na stoisku LGD każdy mógł skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie dotacji z UE. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia serdecznie dziękujemy!!!!

 

FOTORELACJA

Szanowni Państwo informujemy iż, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza osoby z branży turystycznej do udziału w szkoleniach z zakresu znajomości atrakcji turystycznych na terenie Powiatu Tucholskiego.  Szkolenia odbywać się będą w formie dwóch jednodniowych wyjazdów studyjnych zatytułowanych „BORY TUCHOLSKIE – poznajemy zakaMARKI Kujawsko - Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc”.

Po linkiem znajdą Państwo szczegółowe informację - PLAN WIZYTY STUDYJNEJ

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie