Aktualności

czwartek, 20 grudzień 2018 13:42

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!!!

15 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska. Pudełeczka piernikowe pod okiem Ani Pawlak sprawiły wszystkim mnóstwo radości i satysfakcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim
za udział a Restauracji Ostromecka za udostępnienie pięknej sali z kominkiem.

GALERIA

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

czwartek, 20 grudzień 2018 09:09

Warsztaty decoupage w gminie Unisław

15 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Unisław. Pod okiem Pani Ani Pawlak uczestniczki wykonały śliczne pudełeczka na pierniczki zdobione farbami akrylowymi i techniką serwetkową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i przemiłą atmosferę. Dziękujemy również Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Unisławiu za udostępnienie sali.

GALERIA

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

13 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła tym razem dla mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie. Pod okiem Ani Pawlak uczestniczki wykonały śliczne pudełeczka na pierniczki zdobione farbami akrylowymi i techniką serwetkową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i przemiłą atmosferę.

GALERIA

 

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

wtorek, 18 grudzień 2018 10:28

Warsztaty decoupage w gminie Zławieś Wielka

11.12.2018 r. w miejscowości Rzęczkowo zorganizowaliśmy warsztaty aktywizacyjne, podczas których 13 uczestniczek
z obszaru Gminy Zławieś Wielka wykonało piękne pudełeczka na pierniki. Warsztaty poprowadziła Anna Pawlak.

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach.

GALERIA

Warsztaty sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, zapraszamy na Spotkanie Mikołajkowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, które odbędzie się 6 grudnia w godz. 15.00 – 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Tradycyjnie nie zabraknie świątecznych produktów rękodzielniczych i swojskich produktów. Ponadto obędzie się również Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy obok GOK-u, przy gminnej choince.

Wszystkich zainteresowanych wystawców prosimy o kontakt pod nr. tel. 56 68 68 734

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kiedy i gdzie.

14.12.2018 r.

godz. 10.00 – 12.00  podejmowanie działalności gospodarczej (dotacje na start dla osób nie prowadzących dziąłalności gosp.)

godz. 12.30 -14.30 rozwój działalności gospodarczej  (dotacje na rozwój istniejących firm)

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Dla kogo

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach przyszłorocznych konkursów.

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

  • Lokalne kryteria wyboru
  • Omówienie formularza biznesplanu
  • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
  • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
  • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku

 

czwartek, 29 listopad 2018 12:43

Konferencja Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja Ekonomii Społecznej „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej”.

Zgłosić się można za pomocą formularza on-line do dnia 5 grudnia 2018 r. -> FORMULARZ

Do pobrania -> ZAPROSZENIE I PROGRAM

Wydarzenia realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Konferencję prowadzi Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i OWES Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej oraz 4ES NON PROFIT.

Spotkanie ekspertów oraz praktyków ekonomii społecznej, biznesu, nauki i administracji publicznej pozwoli na wymianę doświadczeń i szukanie skutecznych kierunków rozwoju współpracy między sektorem ekonomii społecznej a biznesem, nauką, NGO i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ważną częścią konferencji będą Targi Dobrych Praktyk, które mają upowszechniać ideę ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentować produkty i usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej z regionu.

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  budynek L - Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, wejście i wjazd na parking od ul. Królowej Jadwigi 14.

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” zatytułowane „Piernikowe pudełeczka decoupage”, które poprowadzi Anna Pawlak!

Terminy warsztatów dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Dla Gminy Zławieś Wielka – 11.12.2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rzęczkowie o godz. 16:30

Dla Gminy  Kijewo Królewskie – 13.12.2018 r. w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” o godz. 16:00

Dla Gminy Unisław – 15.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu o godz. 10:00

Dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – 15.12.2018 r. w Restauracji w Ostromecka o godz. 15:30


Zapisywać można się za pośrednictwem kart zgłoszenia. Dostępne są po kliknięciu -> POBIERZ

Kartę zgłoszenia należy przekazać osobiście do dnia 06 grudnia 2018 r. koordynatorom w swoich gminach:

- Kijewo Królewskie –
Krzysztof Nowacki – Biuro LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b – Tel. 508 – 059 – 053
- Unisław – Agnieszka Góral – Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20 – Tel. 505 – 189 – 145
- Dąbrowa Chełmińska – Barbara Piórkowska– Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21– Tel. 697 – 021 –676
- Zławieś Wielka – Justyna Przybyszewska – Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7 – Tel. 691 – 923 – 530


!!!UWAGA!!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
PIERWSZEŃSTWO W ZAPISACH MAJĄ OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W UBIEGŁOROCZNYCH WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD „ZAKOLE DOLNEJ WISŁY”.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD "Zakole Dolnej Wisły" pod numerem tel. 56 676-44-36 lub 796-757-161.

16 listopada zorganizowaliśmy spotkanie promocyjno-integracyjne. Celem spotkania była promocja działań realizowanych w ramach LSR oraz integracja środowisk wiejskich 4 gmin Zakola. Podczas prezentacji kierownik Biura Anna Pawlak przedstawiła podsumowanie efektów wdrażania LSR od początku jej realizacji, podsumowanie realizacji Planu Komunikacji, a także zaprezentowała plany LGD w zakresie wdrażania LSR na kolejny rok. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wszystkimi metodami i narzędziami komunikacji, z jakich korzysta LGD w celu promowania konkursów, działań na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz innych obszarów wdrażania LSR. Po części oficjalnej nadszedł czas na integrację w andrzejkowej oprawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu. Osobne podziękowania dla p. Leokadii Lasota i Agnieszki Wróbel za przygotowanie sali, pyszny poczęstunek i ciepłe przyjęcie w progach Domu Wiejskiego w Gołotach. Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie