Aktualności

Szanowni Państwo, zapraszamy na Spotkanie Mikołajkowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, które odbędzie się 6 grudnia w godz. 15.00 – 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Tradycyjnie nie zabraknie świątecznych produktów rękodzielniczych i swojskich produktów. Ponadto obędzie się również Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy obok GOK-u, przy gminnej choince.

Wszystkich zainteresowanych wystawców prosimy o kontakt pod nr. tel. 56 68 68 734

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kiedy i gdzie.

14.12.2018 r.

godz. 10.00 – 12.00  podejmowanie działalności gospodarczej (dotacje na start dla osób nie prowadzących dziąłalności gosp.)

godz. 12.30 -14.30 rozwój działalności gospodarczej  (dotacje na rozwój istniejących firm)

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Dla kogo

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach przyszłorocznych konkursów.

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

  • Lokalne kryteria wyboru
  • Omówienie formularza biznesplanu
  • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
  • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
  • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku

 

czwartek, 29 listopad 2018 12:43

Konferencja Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja Ekonomii Społecznej „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej”.

Zgłosić się można za pomocą formularza on-line do dnia 5 grudnia 2018 r. -> FORMULARZ

Do pobrania -> ZAPROSZENIE I PROGRAM

Wydarzenia realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Konferencję prowadzi Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i OWES Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej oraz 4ES NON PROFIT.

Spotkanie ekspertów oraz praktyków ekonomii społecznej, biznesu, nauki i administracji publicznej pozwoli na wymianę doświadczeń i szukanie skutecznych kierunków rozwoju współpracy między sektorem ekonomii społecznej a biznesem, nauką, NGO i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ważną częścią konferencji będą Targi Dobrych Praktyk, które mają upowszechniać ideę ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentować produkty i usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej z regionu.

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  budynek L - Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG, wejście i wjazd na parking od ul. Królowej Jadwigi 14.

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” zatytułowane „Piernikowe pudełeczka decoupage”, które poprowadzi Anna Pawlak!

Terminy warsztatów dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Dla Gminy Zławieś Wielka – 11.12.2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rzęczkowie o godz. 16:30

Dla Gminy  Kijewo Królewskie – 13.12.2018 r. w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” o godz. 16:00

Dla Gminy Unisław – 15.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu o godz. 10:00

Dla Gminy Dąbrowa Chełmińska – 15.12.2018 r. w Restauracji w Ostromecka o godz. 15:30


Zapisywać można się za pośrednictwem kart zgłoszenia. Dostępne są po kliknięciu -> POBIERZ

Kartę zgłoszenia należy przekazać osobiście do dnia 06 grudnia 2018 r. koordynatorom w swoich gminach:

- Kijewo Królewskie –
Krzysztof Nowacki – Biuro LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b – Tel. 508 – 059 – 053
- Unisław – Agnieszka Góral – Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20 – Tel. 505 – 189 – 145
- Dąbrowa Chełmińska – Barbara Piórkowska– Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21– Tel. 697 – 021 –676
- Zławieś Wielka – Justyna Przybyszewska – Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7 – Tel. 691 – 923 – 530


!!!UWAGA!!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
PIERWSZEŃSTWO W ZAPISACH MAJĄ OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁU W UBIEGŁOROCZNYCH WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD „ZAKOLE DOLNEJ WISŁY”.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD "Zakole Dolnej Wisły" pod numerem tel. 56 676-44-36 lub 796-757-161.

16 listopada zorganizowaliśmy spotkanie promocyjno-integracyjne. Celem spotkania była promocja działań realizowanych w ramach LSR oraz integracja środowisk wiejskich 4 gmin Zakola. Podczas prezentacji kierownik Biura Anna Pawlak przedstawiła podsumowanie efektów wdrażania LSR od początku jej realizacji, podsumowanie realizacji Planu Komunikacji, a także zaprezentowała plany LGD w zakresie wdrażania LSR na kolejny rok. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wszystkimi metodami i narzędziami komunikacji, z jakich korzysta LGD w celu promowania konkursów, działań na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz innych obszarów wdrażania LSR. Po części oficjalnej nadszedł czas na integrację w andrzejkowej oprawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu. Osobne podziękowania dla p. Leokadii Lasota i Agnieszki Wróbel za przygotowanie sali, pyszny poczęstunek i ciepłe przyjęcie w progach Domu Wiejskiego w Gołotach. Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 14.11.2018 ogłosiliśmy pierwszy nabór grantowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

    e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Pełna treść ogłoszenia zawierającego wzór wniosku o powierzenie grantu wraz załącznikami znajduje się w poniższym linku:

OGŁOSZENIE NABORU GRANTÓW EFS

wtorek, 06 listopad 2018 09:24

Ważna informacja dla Beneficjentów

Informujemy, iż na stronach internetowych http://mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2 oraz http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html zostały zamieszczone wersje elektroniczne wzoru formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informacji pomocniczej przy wypełnianiu dokumentu w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 

29 października o godzinie 16.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS, prowadzone przez Panią Agnieszkę Góral. Podczas spotkania omówione zostały zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz formularz wniosku grantowego.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy Państwa na andrzejkową imprezę promocyjno – integracyjną, która odbędzie się
16 listopada o godzinie 17:00 w Domu Wiejskim w Gołotach.
Impreza ma charakter otwarty i skierowana jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, tj. gmin: Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka.

W programie imprezy:
- prezentacja efektów wdrażania LSR
- omówienie planowanych działań na kolejny rok
- wróżby i zabawy przy muzyce
- wspólne kulanie obcasa
- pyszny poczęstunek

Aby zgłosić się do udziału w andrzejkowej imprezie promocyjno – integracyjnej należy wypełnić kartę uczestnictwa - KARTA DO POBRANIA.
Wypełnioną kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub drogą mailową do dnia 13 listopada 2018 r. na adres:

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86-253 Kijewo Królewskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu współpracy Skarby Ziemi Chełmińskiej, który realizujemy wspólnie z partnerami LGD Ziemia Gotyku oraz Vistula Terra Culmensis Rozwój Przez Tradycję, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” wykonała grę planszową "Zakolandia". Gra ta polega na kupowaniu i sprzedawaniu nieruchomości położonych na obszarze naszych czterech gmin: Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Zławieś Wielka. Gra została sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie