Aktualności

poniedziałek, 18 marzec 2019 13:30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 marca 2019  r. o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska (ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska).

Prezes

Lokalnej Grupy Działania

„ Zakole Dolnej Wisły”

 

(-) Krzysztof Nowacki

 

Porządek obrad:

 

 1. Ogólne:

 

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Sprawozdawczość za 2018 r. :

 

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018.
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2018.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018.

 

 • Wybory  do Rady  Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do Rady.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru nowych członków Rady.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  nowych członków Rady.

 

 1. Zakończenie posiedzenia

 

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

 

piątek, 15 marzec 2019 00:00

Konkursy dla Przedsiębiorców

W związku z planowanym naborem wniosków na Tworzenie oraz Rozwój Działalności Gospodarczej zapraszamy na bezpłatne doradztwo w biurze LGD. Z uwagi na duże zainteresowanie doradztwem, prosimy o umawianie się pod numerem telefonu : 56 676 44 36, na konkretną godzinę.

Kijewo Królewskie, 07.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2019

 

Termin składania wniosków: od   21.03.2019 r. godz. 8.00 – do  04.04.2019 r. godz. 12.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły", ul. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

wtorek, 05 marzec 2019 10:32

MOBILNI NA RYNKU PRACY

„Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego"
 
Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu i kursy językowe. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe, etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

Rekrutacja WŁOCHY termin - 11.03.2019 - 22.03.2019.

Przygotowanie do mobilności (warsztaty, szkolenia): kwiecień/maj 2019
Wylot - koniec maja/początek czerwca 2019.
Spotkania informacyjne – terminy dostępne na stronie
www.pte.bydgoszcz.pl oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/

Dla Kogo?
Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.
 
Na czym polega projekt?
Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.

Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio PIK, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage'u https://www.facebook.com/mobilniNEET/ )
 
a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą - kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (12 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny - 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym,  a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę.

KRAJ - WŁOCHY      PRZYKŁADOWE BRANŻE - Usługi (np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja , IT
 
c) Wsparcie po powrocie do kraju - staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie Mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z w kraju, w którym organizowany jest staż.
 
Jak przystąpić do projektu?
 
REKRUTACJA:
ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:

 • formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu,
 • nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy),
 • oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).

Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?
Dokumenty można otrzymać:

 • na stronie internetowej  pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność
 • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie pte.bydgoszcz.pl
 • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz 

Dokumenty można składać:

 • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie pte.bydgoszcz.pl
 • na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej pte.bydgoszcz.pl)
 • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz
 • telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obowiązkowo skan) 

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.
 
ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu
W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.
Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.
 
ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie
W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.
 
Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
 
Czy udział jest bezpłatny?
Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

 • w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),
 • komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
 • w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego.

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

 • na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej pte.bydgoszcz.pl)
 • w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.
 • na stronie internetowej projektu: pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEETlub  na Inastagramie  https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW  
ODBYŁO SIĘ 4 MARCA 2019 roku.

Lokalna Grupa Działania zaprosiła  na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pierwsze szkolenie zaczęło się o godzinie 9:00, uczestniczyły w nim  osoby planujące pojęcie działalności gospodarczej. Na spotkaniu omówione zostały:
- lokalne kryteria wyboru,
- formularz biznesplanu,
-formularze wniosków o przyznanie pomocy,
- warunki otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR,
-obowiązkowe załączniki do wniosku.

Drugą grupą, zaczynającą szkolenie o godzinie 12:30, była grupa osób chcących rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Na spotkaniu omówione zostały :
- lokalne kryteria wyboru,
- formularz biznesplanu,
-formularze wniosków o przyznanie pomocy,
- warunki otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR,
-obowiązkowe załączniki do wniosku.

Oba szkolenia przeprowadziła Kierownik Biura LGD : Anna Pawlak.

 GALERIA

Spotkania informacyjno - szkoleniowe  realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadziła warsztat refleksyjny, który dotyczył  zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD i odbył się 15 lutego 2019 roku.

Do udziału w warsztacie zaproszeni byli członkowie organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD, a także nasi Beneficjenci, osoby zainteresowane wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD. Lista obecności przedstawia się następująco :                                               

Członkowie LGD       12
Członkowie Zarządu LGD    4
Członkowie Rady LGD         2
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD       2
Pracownicy LGD       2
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR        1
Inne podmioty z obszaru objętego LSR        3
Przedstawiciele ZW   2
Przedstawiciele innych LGD 3                                

                                                                                                         

Podczas warsztatu podjęto dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 W trakcie warsztatów  i w toku dyskusji wypracowane zostały wnioski i rekomendacje związane z realizacją LSR i działalności Biura LGD. Podsumowanie spotkania polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

GALERIA

poniedziałek, 25 luty 2019 12:59

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kiedy i gdzie :

4.03.2019 w godzinach:

9:00-12:00 – TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

12:30- 15:30 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Dla kogo

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach konkursów nr 1/2019 oraz 2/2019, czyli trwających w przewidywanych terminach  21.03.2019-04.04.2019(START) i 04.04.2019-18.04.2019(ROZWÓJ). Z uwagi na oczekiwanie na akceptację terminów naborów ze stron Urzędu Marszałkowskiego mogą one ulec niewielkiej zmianie.

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36)  podając imię,  nazwisko, rodzaj szkolenia (start czy rozwój)  oraz reprezentowaną gminę. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

 • Lokalne kryteria wyboru
 • Omówienie formularza biznesplanu
 • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
 • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
 • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO BENEFICJENTA DORADZTWA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW W RAMACH STARTEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023

 1. Przyjmuję do wiadomości, że: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej „rozporządzenie 2016/679” informuję, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny , ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych – Annę Pawlak, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: a.pawlak@zakolewisly.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 5. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 w tym:
 1. a) dokumentowania przeprowadzonych działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  doradztwa
 2. b) sprawozdawczości, kontroli, monitoringu i ewaluacji procedury naboru i oceny operacji/zadań.
 3. c) do przetwarzania Pani/Pana danych zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, polegającym
  na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 9 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 3. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych
  w rozporządzeniu 2016/679.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach rekrutacji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 6. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię    Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

Zgłaszając się na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poprzez podanie imienia i nazwiska oraz innych niezbędnych danych, w tym adresu e-mail  wyraża Pan/Pani zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do udziału w w/w spotkaniu, zgodnie z RODO.

 

czwartek, 21 luty 2019 11:21

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, iż
w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne miejsce pracy w biurze LGD na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy ds. aktywizacji została wybrana:

Pani Patrycja Łada- zam. Płutowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dokumenty aplikacyjne  Pani Patrycji Łada spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wybrana kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz udokumentowane kompetencje w zakresie pracy administracyjno-biurowej, spełnia wszystkie wymagania konieczne i pożądane związane z danym stanowiskiem pracy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała odpowiednie predyspozycje i umiejętności pożądane na w/w stanowisku. 

 

Prezes Lokalnej Grupy Działania

„Zakole Dolnej Wisły”

Krzysztof Nowacki

środa, 13 luty 2019 06:58

Rozmowy kwalifikacyjne

Informujemy, iż Zarząd LGD Zakole Dolnej Wisły dokonał oceny formalnej złożonych kandydatur na wolne stanowisko pracy - pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji. W dniu 14.02.2019 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z następującymi osobami: Barbara Muszarska, Daria Gałus, Jagoda Stachewicz, Patrycja Łada, Małgorzata Samcik.

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD.

 

Do udziału w warsztacie serdecznie zapraszamy członków organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD, a także naszych Beneficjentów, osoby zainteresowane wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia warsztatu: 15 lutego 2019 r. godz. 10.00 Biuro LGD (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie)

 

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

W trakcie warsztatów  i w toku dyskusji wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje związane z realizacją LSR i działalności Biura LGD. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (56 676 44 36) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.02.2019 r.

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie