• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
środa, 16 październik 2019 11:47

OCENA I WYBÓR

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Kijewo Królewskie, 19.12.2019 r.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 4/2019

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 4/2019, w zakresie tematycznym:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 12.12.2019 r. podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

 1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
 3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
 4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji wybranych
 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
 4. Wzór protestu

 

Czytany 2064 razy Ostatnio zmieniany środa, 15 styczeń 2020 11:47
Więcej w tej kategorii: « OGŁOSZENIE

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie