• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
INFRASTRUKTURA NIEKOMERCYJNA 2023

INFRASTRUKTURA NIEKOMERCYJNA 2023 (2)

09/10/2023 - 06:05 | AM

OCENA I WYBÓR NABÓR 1/2023

Napisała

Kijewo Królewskie, 06.10.2023 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 4 października 2023 r
.

dot. konkursu nr 1/2023

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2023 na działanie w zakresie:

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH PO KOREKCIE

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W DNIU 04.10.2023

 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Kijewo Królewskie, 13.07.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW INFRASTRUKTURA NIEKOMERCYJNA PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie