• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PROJEKTY WSPÓŁRACY

           

 

"KUJAWSKO-POMORSKIM SZLAKIEM LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA"

Data rozpoczęcia

i zakończenia PROJEKTU

Zadania wykonane w ramach projektu

28.03.2011-30.06.2011

Opracowano wspólnej ze wszystkimi LGD w województwie kujawsko-pomorskim publikacji promującej turystyczne i kulturowe atrakcje na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim.

Folder pn „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania” w ilości: wersja polska 500 szt., wersja angielska 100 szt., teczki ofertowe w ilości 500 szt.

Zapłacono wynagrodzenie koordynatora projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SZLAK TRADYCJI I SMAKU”

Data rozpoczęcia

i zakończenia PROJEKTU

Zadania wykonane w ramach projektu

2012-2014

Szlak Tradycji i Smaku to wspólna inicjatywa dwóch sąsiednich lokalnych grup działania  „Zakola Dolnej Wisły” oraz Fundacji „Ziemia Gotyku” zrealizowana w ramach projektu współpracy ze środków PROW 2007-2013. Ukierunkowany jest na promocję dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, produktów lokalnych, obiektów turystyki wiejskiej oraz imprez cyklicznych na obszarze obu LGD.  

W ramach projektu zostały wykonany logotyp projektu, folder zawierający oferty szlaku, mapa z zaznaczonymi wszystkimi atrakcjami szlaku. Aby zapewnić dobrą informację o szlaku w terenie postawiono duże tablice informacyjne z mapą szlaku. Na każdej atrakcji zawisła tabliczka informująca, że w tym miejscu znajduje się obiekt leżący na Szlaku. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono udział w imprezach plenerowych, gdzie mogli promować swoje produkty. W ramach budżetu projektu zorganizowane też dwie imprezy plenerowe. Na imprezach tych stanęły duże namioty wykonane wg indywidualnego projektu a obsługiwali je mieszkańcy ubrani w zakupione w ramach projektu stroje ludowe. Aby dobrze wypromować szlaku przygotowano film promocyjny, wydano ulotki, stronę www i kalendarze. Innowacyjną częścią projektu było przygotowanie 4 questów – edukacyjnych gier terenowych.