• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Tik-Tak!
Nagrody czekają, a czasu na zgłoszenia coraz mniej !
Zima sprzyja robieniu ciekawych zdjęć ?
Czekamy na wasze zimowe widoki, uwiecznione na zdjęciach do 15.02.2021 do godziny 15.00 ?
 

Lokalna Grupa Działania od początku istnienia zajmuje się promocja lokalnych wyrobów. Dzisiaj przedstawiamy Państwo stronę internetową odgospodarzacom założoną przez jednego z mieszkańców naszego obszaru. Strona zajmuje się tworzeniem miejsca kontaktu między gospodarzami i gospodyniami a odbiorcami ich produktów. Bez pośredników, bez dodatkowych kosztów i niezależnie od czynników takich jak pandemia itp. Struktura polskich gospodarstw rolnych daje możliwość kupowania żywności bardzo dobrej jakości, bez konieczności odwiedzania sklepów BIO.

Jeśli jesteś gospodarzem, dzięki stronie zyskujesz:
- możliwość zwiększenia sprzedaży, a co za tym idzie i zysków
- większy zasięg informacji o Twoim produkcie
- możliwość bycia konkurencją dla sklepów sieciowych
- możliwość zaprezentowania swojego gospodarstwa

Jeśli jesteś konsumentem
- możesz kupować świeże produkty wysokiej jakości bezpośrednio od gospodarza
- możesz wspierać lokalnych rolników i producentów
- płacisz mniej dzięki temu, że rezygnujesz z pośredników
- gospodarze mają często swoje przetwory, produkty regionalne czy rękodzieło, których nie kupisz w konwencjonalnym sklepie.

Strona posiada również stronę na portalu Facebook : odgospodarzacom

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony oraz to dzielenia się informacją o niej.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia
o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 06 - 10.02.2021 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2020 -  przedsięwzięcie LSR 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(ocenie podlega 17 wniosków)

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków.
 2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
 3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków pod względem zgodności z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru.
 5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności
  z LSR.
 6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
 8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę w trybie nadzwyczajnym w terminie 22.01.-27.012021 r.

dot. konkursu nr 1/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2020 na przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły.

WYNIKI WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM ORAZ WZOREM PROTESTU

❄️❄️Przypominamy o Konkursie fotograficznym "Zima w Zakolu".
Zapraszamy dzieci z obszaru naszych gmin
(Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Zławieś Wielka) do udziału w konkursie, który za pomocą fotografii ma ukazać uroki Zimy na terenie naszego obszaru.
Czekamy na wasze zgłoszenia ❄️❄️
Przypominamy, że nagrody przyznawane w konkursie to:
1 miejsce - smartwatch
2 miejsce - smartband
3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe.
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
7-12 i 13-16 lat- dodatkowo przyznana będzie nagroda publiczności, co oznacza, że w konkursie nagrodzonych zostanie aż 7 Laureatów.
 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 22 - 27.01.2021 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym orazaktywności społecznej i obywatelskiej. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Ponadto informujemy , że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

 1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
 2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
 3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/EFS/1; 2020/EFS/2; 2020/EFS/3; 2020/EFS/4; 2020/EFS/5; 2020/EFS/6; 2020/EFS/7; 2020/EFS/8 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
 5. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
 6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
 8. Podjęcie uchwał w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 10. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

czwartek, 07 styczeń 2021 07:59

Komunikat dla Beneficjentów

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.

Link do informacji:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

Zima to piękna pora roku, a szczególnie tu u nas w Zakolu Dolnej Wisły. Zachęcamy zatem dzieci z obszaru naszych gmin (Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Zławieś Wielka) do udziału w konkursie fotograficznym, który za pomocą fotografii  ma ukazać jej uroki. Celem konkursu jest także zainteresowanie dzieci i rodziców dziedzictwem kulturalno – przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły, pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania oraz promocja obszaru LSR i działalności LGD.

Konkurs zatytułowany „Zima w Zakolu” skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym w dwóch kategoriach 7-12 lat oraz 13-16 lat.

Jury konkursu za najciekawsze zdjęcia przyzna naprawdę atrakcyjne nagrody:

I miejsce – Smartwatch

II miejsce – Smartband

III miejsce – Słuchawki nauszne

Dodatkowo wszystkie prace złożone w konkursie zamieszczone zostaną na profilu Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  na portalu Facebook.com i tam będą walczyły o głosy Internautów. Autor zdjęcia z największą liczbą reakcji LIKE i SUPER otrzyma nagrodę niespodziankę przygotowaną przez organizatora.

Głosowanie przez portal Facebook potrwa od 15.02.2021 do 24.02.2021 do godziny 15.00

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.zakolewisly.pl oraz profilu na FB organizatora niezwłocznie po przeprowadzonej ocenie Jury i podliczeniu głosów Internautów.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w REGULAMINIE z którym należy się obowiązkowo zapoznać.

Aby zgłosić dziecko do Konkursu należy wypełnić i czytelnie podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIA, która zawiera obowiązkowe zgody i klauzule związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz złożyć ją w Biurze LGD Zakole w Kijewie Królewskim (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie) lub u koordynatora gminnego w nieprzekraczanym terminie 15.02.2021 godz. 15.

 Serdecznie zapraszamy !!!!

 

Informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. Biuro LGD „Zakole Dolnej Wisły” będzie nieczynne. Zgodnie z uchwałą Zarządu dzień ten będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę w trybie nadzwyczajnym w terminie 9.12.-16.12.2020 r.

dot. konkursu nr 4/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 4/2020 na działanie w zakresie "Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji". Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

WYNIKI WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM ORAZ WZOREM PROTESTU

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie