Aktualności

Kijewo Królewskie, 13.08.2020 r.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PRZEPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM
STRONY
WWW.ZAKOLEWISLY.PL

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” konsultacje społeczne dokumentu:

Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia 3.1.1: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji

na wskazany adres e-mail nie wpłynęły żadne formularze uwag, w związku z czym Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

Kijewo Królewskie, 13.08.2020 r.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU PRZEPROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM
STRONY
WWW.ZAKOLEWISLY.PL

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” konsultacje społeczne dokumentu:

Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięć 2.1.1 „Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” oraz 2.1.2  „Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną”

na wskazany adres e-mail nie wpłynęły żadne formularze uwag, w związku z czym Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas najbliższego  posiedzenia Zarządu. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 12.08.2020 r.

PROPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1

FORMULARZ UWAG

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  w wyniku przeprowadzonej kontroli naboru nr 3/2019 przez Urząd Marszałkowski oraz trudnościami związanymi z prawidłową oceną części kryteriów przedstawiamy Państwu korektę kryteriów zaproponowaną przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany mają
na celu doprecyzowanie kryteriów, tak aby umożliwić Radzie Stowarzyszenia prawidłową ocenę operacji złożonych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.

PROPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW PODDZIAŁANIE 2.1.1

Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas najbliższego  posiedzenia Zarządu. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: buroTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 12.08.2020 r.

FORMULARZ UWAG

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży kryteria w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

 

Dziękujemy za nominację Gmina Kijewo Królewskie oraz Sołectwu Czemlewo, zbieramy na Szymona Wojtasia, link do zbiórki poniżej. Nominujemy Spartan Warriors, LGD Vistula-Terra Culmensis oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska" z Wielkopolski.
Wesprzeć Szymka można wpłacając środki na konto fundacji Słoneczko. Poniżej dane.

Fundacja Słoneczko nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, w tytule przelewu nalezy wpisać: 379/W Szymon Wojtaś – darowizna, (wtedy środki zostaną przekazane konkretnie na Szymka).

 

Link do Filmiku :

https://pl-pl.facebook.com/149748798371172/videos/4011963678845017/

Serdecznie dziękujemy za wszystkie prace zgłoszone w ramach Konkursu : "Kwitnące Zakole" z przyjemnością ogłaszamy jego wyniki.
Jury w składzie:
Monika Pałczyńska - florystka - właścicielka
Altanka Pracownia Florystyczna i Dekoracyjna
Anna Pawlak - Pracownia Rękodzieła
Owoce Mojej Wyobraźni , Kierownik Biura LGD "Zakole Dolnej Wisły"
Agnieszka Zawitowska - reprezentant Biura LGD "Zakole Dolnej Wisły"
Oceniło 17 prac pod względem kryteriów:
1 - atrakcyjność i walory artystyczne kompozycji kwiatowej
2- oryginalność pomysłu kompozycji kwiatowej
3 -atrakcyjność aranżacji zdjęcia
4- użycie naturalnych materiałów
i wybrało następujących Laureatów:
I miejsce - Praca Pani Marleny Krystosiak-Urbańskiej
II miejsce - Praca Pani Justyny Wąsikowskiej
III miejsce - Praca Pani Zofii Milczarek
Serdecznie Gratulujemy Laureatkom i zapraszamy po odbiór nagród do biura w godzinie ustalonej przez telefon z Pracownikami Biura : 56 676 44 36
Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu fotograficznego, w ramach którego wpłynęła bardzo duża liczba zdjęć, ukazująca piękno przyrody i krajobrazy Zakola Dolnej Wisły.
W dniu 30.06.2020 Jury konkursu oceniło 27 prac konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych. Wybór nie był łatwy, ponieważ zgłoszone zdjęcia były wyjątkowo piękne. Jury oceniało prace według kryteriów :
1-Oryginalność ujęcia
2-Atrakcyjność kompozycji kadru
3-Walory artystyczne
4-Nawiązanie do tematyki konkursu
5-Techniczna jakość zdjęcia
Zwycięzcami zostali :
1 kategoria wiekowa (7lat -12lat):
I miejsce – Klaudia Mizera
II miejsce – Aleksander Rawski
III miejsce – Zuzanna Lubas
2 kategoria wiekowa (13lat-16 lat):
I miejsce – Zuzanna Zabłocka
II miejsce – Adrian Czyżniewski
III miejsce – Wiktoria Ciechacka
Nagroda Internautów :
Agata Wiśniewska (na dzień 26.06 – 345 reakcji)
Cel konkursu, którym było zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturalno-przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły, pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania - został jak najbardziej spełniony!
Jest nam bardzo miło, że organizowany przez nas konkurs cieszył tak dużym zaangażowaniem z Państwa strony.

Informujemy, iż w dniach 16-23.06.2020 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 - WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROTOKOŁEM

 

środa, 10 czerwiec 2020 10:50

Walne Zebranie Członków - 18.06.2020

Kijewo Królewskie, dnia 10.06.2020 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 w Sali wiejskiej
w Dąbrowie Chełmińskiej (ul. Strażacka 1) . 

 

Porządek obrad

I. Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

 II. Sprawozdawczość za 2019 r. :

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2019 rok.
 3. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019.

III. Wybór władz Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji

1.Zgłoszenie kandydatów do władz stowarzyszenia:

 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

2. Głosowanie:

 • w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
 • w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

3. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyboru członków  Zarządu Stowarzyszenia
 • w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

IV. Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

UWAGA !!!

Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 uprzejmie prosimy o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej tj. maseczek ochronnych lub przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych. Organizatorzy spotkania zapewnią środki dezynfekcyjne oraz odpowiednie rozmieszczenie stolików w celu zachowania należytej odległości pomiędzy osobami zgodnie z zaleceniami Sanepidu, a także dołożą wszelkich starań, aby zebranie przebiegło w sposób bezpieczny. W przypadku trudności z zaopatrzeniem się w środki ochrony osobistej prosimy o kontakt z Biurem LGD (56 676 44 36), które w razie potrzeby zapewni maseczki i rękawiczki

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 16.06-23.06.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2020 -  przedsięwzięcie LSR: 1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej.
4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków.
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

 
 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie