• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę w trybie nadzwyczajnym w terminie 9.12.-16.12.2020 r.

dot. konkursu nr 3/2020

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2020 na działanie w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

WYNIKI WYBORU WRAZ Z PROTOKOŁEM  ORAZ WZOREM PROTESTU - LINK

Ho Ho Ho! Uwaga Mieszkańcy Zakola!
Ogłaszamy szybki, przedświąteczny konkurs !!!
W komentarzu pod postem na stronie LGD "Zakole Dolnej Wisły" na portalu Facebook chwalimy się własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi.
Spośród zgłoszonych prac rozlosujemy 2 zestawy nowych gadżetów zakolowych (butelka filtrująca wodę z filtrem Dafi, termos z kubeczkiem, torba jutowa na zakupy, podstawka pod telefon).
Na Wasze prace czekamy do 14.12.2020 (ogłoszenie wyników 15.12.2020)
Pamiętajmy, że do konkursu można zgłosić wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. Można pochwalić się dowolną liczbą ozdób ☺️☺️

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 09 - 11.12.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 4/2020 -  przedsięwzięcie LSR 3.1.1 Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(ocenie podlega 1 wniosek)

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/INKUB/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 09 - 11.12.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 3/2020 -  przedsięwzięcie LSR: 2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Tryb nadzwyczajny  zostaje wdrożony ze względu na bezpieczeństwo członków Rady oraz pracowników Biura LGD związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

(ocenie podlegają 2 wnioski)

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/INKUB/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

środa, 02 grudzień 2020 08:10

Dostaliśmy nagrodę :)

Z wielką radością i dumą informujemy, że projekt współpracy międzynarodowej "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa", który wspolnie z partnerami realizowaliśmy przez ostatni rok, został doceniony w ogólnopolskim konkursie na projekty współpracy!!! ???
Zdobyliśmy główną nagrodę w kategorii "Kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne" dla projektów międzynarodowych!!!! ???
Organizatorem konkursu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
W dniu dzisiejszym w trybie zdalnym odbyła się Gala wręczenia nagród.
"Inteligentne Specjalizacje" to projekt zrealizowany przez 5 Lokalnych Grup Działania:
1. LGD "Zakole Dolnej Wisły" - koordynator projektu
2. LGD "Vistula- Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" - partner krajowy (nasi sąsiedzi ☺️)
3. LAG "Gaujas Partneriba" - partner z Łotwy
4. LAG "Jurkante" - partmer z Łotwy
5. LAG Gorski Kotar " - partmer z Chorwacji
W ramach projektu zrealizowanych zostało wiele działań ukierunkowanych na popularyzację nowoczesnych i innowacyjnych metod promocji produktów lokalnych i dziedzictwa, w tym m.in. konferencja naukowa, dwie międzynarodowe wizyty studyjne, warsztaty z zakresu design thinkingu oraz brandingu marki, organizacja imprez promocyjnych, publikacja kodeksu dobrych praktyk.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia do tematu, który wydawałaby się, że jest wszystkim znany, projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem i wysoką oceny jury.
Do konkursu zgłoszono łącznie 32 projekty. Zostaliśmy nagrodzeni nagrodą pieniężną w łącznej kwocie 7.000 zł dla obu partnerów krajowych.
Projekt został został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020. Pomoc udzielona za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom za owocną współpracę, cenną wiedzę i doświadczenia oraz mnóstwo wspaniałych wspomnień. Ogromne podziękowania również dla koordynatora i pomysłodawcy projektu- Krzysztofa Nowackiego, który podołał niełatwemu zadaniu koordynacji tak rozbudowanego projektu międzynarodowego ???

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej - "formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu „Dyniowe Kompozycje”
W dniu 17.11.2020 Jury konkursu oceniło prace konkursowe. Wybór nie był łatwy, ponieważ zgłoszone prace były wyjątkowo piękne. Jury oceniało prace według kryteriów :
- oryginalność pomysłu,
- atrakcyjność i estetyka kompozycji z użyciem dyni,
- walory artystyczne,
- nawiązanie do tematyki konkursu,
- jakość zdjęcia.
Zwycięzcami zostali :
I miejsce – Pani Kamila Bińkowska
II miejsce – Pani Aneta Kuśmierek
III miejsce – Pani Ewelina Jagielska
Nagroda Internautów :
Pani Ewelina Jagielska
Cel konkursu, którym była aktywizacja mieszkańców z terenu LGD „Zakole Dolnej Wisły” oraz promocja obszaru LSR i działalności LGD - został jak najbardziej spełniony!
Jest nam bardzo miło, że organizowany przez nas konkurs cieszył tak dużym zaangażowaniem z Państwa strony.
Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu, w sprawie odbioru nagród proszę o kontakt telefoniczny z biurem 56 676 44 36, 796- 757-161 w godzinach pracy.
Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu „Stworki-Potworki”
W dniu 17.11.2020 Jury konkursu oceniło prace konkursowe. Wybór nie był łatwy, ponieważ zgłoszone prace były wyjątkowo piękne. Jury oceniało prace według kryteriów :
- oryginalność pomysłu,
- atrakcyjność i estetyka wykonania pracy,
- walory artystyczne,
- nawiązanie do tematyki konkursu,
- jakość zdjęcia.
Zwycięzcami zostali :
I miejsce – Julia Cieślak
II miejsce - Agata Wiśniewska
III miejsce - Martyna Barszyńska
Wyróżnienie Internautów :
Zuzanna Patuła
Cel konkursu, którym było pobudzenie kreatywności wśród młodego pokolenia oraz aktywizacja mieszkańców z terenu LGD Zakole Dolnej Wisły i promocja obszaru LSR i działalności LGD- został jak najbardziej spełniony!
Jest nam bardzo miło, że organizowany przez nas konkurs cieszył tak dużym zaangażowaniem z Państwa strony.
Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu, w sprawie odbioru nagród proszę o kontakt telefoniczny z biurem 56 676 44 36, 796- 757-161 w godzinach pracy.

 

Komunikat z dnia 10.11.2020 r. dotyczący zmian w konkursie  nr 5/2020 ogłoszonym dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu nr  5/2020 w następującym zakresie:

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 Termin składania wniosków

17.11.2020 r. godz. 8.00 – do  03.12.2020 r. godz. 12.00

17.11.2020 r. godz. 8.00 – do  16.12.2020 r. godz. 12.00

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zdecydowała się dokonać z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji. Zmiany zostały dokonane na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu umożliwienia przygotowania dokumentacji projektowej oraz zgromadzenia niezbędnych załączników.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie