O programie

Program „Działaj Lokalnie"

 

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Realizację Programu na poziomie lokalnym koordynują tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL).

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

 

DZIAŁAJ LOKALNIE W ZAKOLU DOLNEJ WISŁY


w 2021 r. jako jedna z trzech organizacji pozarządowych z obszaru całego kraju, w wyniku dwuetapowego konkursu, zostaliśmy wybrani przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do stworzenia na obszarze Zakola - Ośrodka Działaj Lokalnie.
To dla nas ogromne wyróżnienie, zaszczyt i wyzwanie, gdyż dołączając do ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie mamy możliwość czerpać wiedzę i inspiracje do działania od najlepszych organizacji działających m.in. w obszarze animacji i aktywizacji społeczności lokalnej. Cieszymy się, że jako trzecia organizacja na terenie naszego województwa możemy wdrażać ten Program.
Realizując Program Działaj Lokalnie w 2021 przystąpiliśmy do organizacji naszego pierwszego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców naszego obszaru.
 
Dziękujemy serdecznie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce za kredyt zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni. Panu Pawłowi Zań – koordynatorowi Programu Działaj Lokalnie za wsparcie i profesjonalną koordynację na każdym etapie naboru.
Dziękujemy serdecznie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Stowarzyszenie "Inkubator Przedsiębiorczości"w Świeciu za wsparcie merytoryczne oraz wspaniałe rekomendacje.
 
 
 
 
 
Dla  obecnych i przyszłoch wnioskodawców, którzy chcieliby się wymieniać informacjami, pomysłami, poznać się lub zadać pytanie o Program Działaj Lokalnie, utworzyliśmy specjalną grupę na Facebooku:
 

ZAPRASZAMY DO GRUPY NA FB - DZIAŁAJ LOKALNIE W ZAKOLU DOLNEJ WISŁY 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE DZIAŁAJ LOKALNIE

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu  56 676 44 36 lub poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych, informacyjnych oraz rozliczeniowych związanych z konkursem Działaj Lokalnie 2023 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w konkursie Działaj Lokalnie 2023.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, informacyjnych oraz rozliczeniowych związanych z udziałem w konkursie Działaj Lokalnie 2023 r.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, informacyjnych oraz rozliczeniowych związanych z udziałem w konkursie Działaj Lokalnie 2023 r.

Treść gody na komunikację elektroniczną

Wyrażam zgodę na doręczanie informacji dotyczących wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia LGD „Zakole Dolnej Wisły”,  w tym konkursu Działaj Lokalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030).

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie