Kontakt

ADRES

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86-253 Kijewo Królewskie

GPS: N 53o 16,472' E 018o 26,640'

NIP:                875 149 10 66
REGON:            340178619
KRS:                0000257579

Nazwa banku:   BS Toruń
Numer konta:   58 9486 0005 0018 9082 2000 0005


E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TEL. 56 676 44 36 lub tel. kom. 796 757 161

FAX: 56 676 44 36


STRUKTURA BIURA


KIEROWNIKA BIURA:
Anna Pawlak
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY:
Agnieszka Zawitowska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DS. AKTYWIZACJI
Patrycja Łada
e.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KOORDYNATORZY GMINNI:

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Barbara Piórkowska
tel. 52 381 60 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Gmina Kijewo Królewskie

Krzysztof Nowacki
tel. 56 676 44 36
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżur w biurze LGD:
Wtorek: w godz. 14.30-16.30


Gmina Zławieś Wielka

Justyna Przybyszewska
tel.  691 923 530
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Gmina Unisław

Agnieszka Góral
tel: 505 189 145
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami poprzez wypełnienie formularz kontaktowego, formularz zgłoszenia na doradztwo lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”. Możesz się z nim kontaktować
  w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, 86-253 Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7b, pocztą elektroniczną na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonicznie 56 676 44 36.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych - Anna Pawlak, z którą możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np. wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym doradztwo, nabory wniosków o dofinansowanie, działalność aktywizacyjna i informacyjna dotycząca zadań statutowych i LSR  lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, księgowe oraz instytucje związane z procesem wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je skorygować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 

 

Send an Email
(optional)

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie