RODO - zbiór przepisów

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA WNIOSKODAWCÓW I OSÓB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ŚWIADCZĄCYCH LUB UDOSTĘPNIAJĄCYCH WKŁAD RZECZOWY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

KLAUZULA ZGODY DO LISTY OBECNOŚCI W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO BENEFICJENTA DORADZTWA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023Co to jest RODO

To nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych członków, wnioskodawców, beneficjentów, osób współpracujących i korzystających z różnych form kontaktu i wsparcia  jest to, że wszystkie nasze działania  będą realizowane w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.

PEŁNA TREŚĆ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

 

Co daje Ci ta regulacja

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

 

Od kiedy obowiązują zmiany

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

Co zmienia RODO

Dzięki RODO możesz:

- wiedzieć jakie dane przetwarzamy i w jakim celu to robimy

- poprawić swoje dane w wypadku zauważenia błędów

- przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał

- zostać zapomnianym

 

Stosując RODO Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolenj Wisły” :

- przetwarza dane zgodnie z prawem i w konkretnym celu

- przetwarza nie więcej danych niż jest to konieczne

- dba o to, aby Twoje dane były rzetelne, aktualne i prawdziwe

- chroni twoje dane, zapewnia ich poufność

 

Jakie dane przetwarzamy

W  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przetwarza się dane osobowe:

  1. Członków Stowarzyszenia
  2. Członków organów Stowarzyszenia
  3. Pracowników Stowarzyszenia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)
  4. Wnioskodawców/Beneficjentów
  5. Osób korzystających z doradztwa
  6. Osób, z którymi prowadzimy korespondencję pisemną i elektroniczną
  7. Uczestników projektów i działań aktywizacyjnych (konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, imprezy)
  8. Osób będących odbiorcami działań związanych z projektami współpracy.

 

Dane w powyższych zbiorach mają formę elektroniczną i/ lub papierową przetwarzane są w organizacji w formie papierowej i /lub elektronicznej.

Dane są przetwarzane w systemie informatycznym z wykorzystaniem programów systemu Windows.

 

Kiedy możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe

- gdy wyraziłeś na to zgodę

- gdy mamy ku temu podstawę prawną  np. obowiązki i prawa członkowskie (statut, ustawa paro o stowarzyszeniach), realizacja lokalnej Strategii Rozowju Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023 (np. doradztwo, nabory wniosków o dofinansowanie, działania aktywizacyjne)

- gdy rozpatrujemy Twoją sprawę (np. doradztwo, konsultacje)

- gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Funkcjonujący dotąd w LGD Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu  56 676 44 36 lub poprzez adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,  pocztowe, księgowe oraz instytucje związane z procesem wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsk-Pomorskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i inne.  Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 

Co się stanie gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrywać zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

 

Masz pytania?? Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 56 676 44 36

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie