LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę działalności Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły ” w ramach 3 funduszy unijnych:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (EFROW)
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (EFRR)
  • Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (EFS)

Istotą LSR jest wskazanie kierunków rozwoju obszaru objętego jej oddziaływaniem  tj. gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka. Głównym celem pracy nad strategią było badanie i zdefiniowanie tych kierunków. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który opracowała Lokalna Grupa Działania z udziałem mieszańców i instytucji z jej obszaru.

Podstawą dla tworzenia LSR były konsultacje społeczne, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne, gospodarcze oraz mieszkańcy z naszego terenu.

W trakcie  konsultacji zidentyfikowane zostały potrzeby środowiska lokalnego, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

Umowę na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Zakola Dolnej Wisły z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiciele LGD podpisali 19 maja 2016 r.

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie