Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć organizację pozarządową na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe i marketingowe świadczone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Torunia.

Spotkanie z doradcami OWES odbędzie się w dniu 18 maja 2017 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w godzinach od 10 do 13.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Agnieszką Zawitowską pod nr telefonu 56 676 44 36 lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tu znajdą Państwo zakres wsparcia.

 

środa, 26 kwiecień 2017 07:27

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jaką oferuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu.

 

środa, 12 kwiecień 2017 07:44

Kryteria oceny operacji - przedsiębiorczość

W załączeniu przedstawiamy wynegocjowane z Urzędem Marszałkowskim kryteria oceny operacji dotyczących przedsiębiorczości. Prosimy o Państwa opinie do dnia 19.04.2017 r. Wszystkie uwagi Zarząd rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 20.04.2017 r. i w razie wątpliwości zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów będziemy gotowi do ogłoszenia konkursu. Jeśli uwagi Zarząd uzna za istotne zostaną przedłożone Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszych konsultacji.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 07 kwiecień 2017 07:01

Szkolenie dla Rady Zakola Dolnej Wisły

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Biurze Zakola Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim odbyło się całodniowe szkolenie dla członków Rady, prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak pod tytułem: „Zasad oceny i wyboru projektów dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016 – 2023.” Podczas szkolenia Rada zapoznała się szczegółowo z zasadami przyznawania pomocy finansowej w tym oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zasadami ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2.  

GALERIA

W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 8 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania to 100 tys. złotych.
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1196).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

piątek, 17 marzec 2017 07:34

Targi Pracy i Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie zaprasza wszystkich pracodawców poszukujących pracowników do udziału w Targach Pracy i Edukacji.

Udział mogą wziąć również szkoły oraz jednostki szkoleniowe w celu przedstawienia swojej oferty uczestnikom Targów, w tym uczniom szkół.

Współorganizatorem Targów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Targi odbędą się w dniu 20.04.2017 na terenie Zespołu Szkól nr 2 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Szkolnej 14 w Chełmnie (Hala sportowa – wejście od strony ul. Biskupiej).  

Rozpoczęcie planowane o godz. 10.00, a zakończenie o godz. 13.00.
Aby wziąć udział w Targach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 10.04.2017.

Szczegółowe informacje na stronie: http://chelmno.praca.gov.pl/-/4433525-targi-pracy-i-edukacji-zapraszamy-pracodawcow-do-udzialu

wtorek, 14 marzec 2017 12:42

Walne Sprawozdawcze już za nami

W poniedziałkowe popołudnie w Sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok. Podjęto również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” oraz zmiany Statutu i zatwierdzenia zmian w dokumentach towarzyszących LSR.

Ponadto informujemy również, iż w związku z rezygnacją Pana Arkadiusza Okrągły z członkostwa w Radzie dokonano wyborów uzupełniających w wyniku których, nowym członkiem Rady z Gminy Zławieś Wielka został Pan Krzysztof Drozdowski reprezentujący firmę MAT-BUD Sp. z o.o.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy obecność i poświęcony czas!

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STATUT

!!! Uwaga !!!

W naszych szeregach mamy przyszłego człowieka roku!

Nasza zakolowa Ania została doceniona nie tylko przez nas, ale i przez odbiorców gazety „Czas Chełmna”.

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać kandydatury Pawlaczki – działaczki, aktywistki, kompetentnej i mega zaangażowanej we wszystko za co się tylko zabierze, uzdolnionej artystki……. wymieniać można chyba w nieskończoność. Ale nie o to chodzi bo każdy kto zna Anie wie jakim wspaniałym jest człowiekiem!

Wszyscy obowiązkowo biorą komórki do ręki i głosują!!

SMS o treści CCHC1 pod numer 70068

Głosy można oddawać do 24 marca.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 13 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w Sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

 

Porządek obrad:

1. Przywitanie wszystkich członków przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
4. Stwierdzenia prawomocności zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2016 rok.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2016.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały konwalidacyjnej, przyjmującej zmiany dokonane przez Zarząd w załącznikach do LSR w okresie od 17.12.2015 do 30.08.2016.
13. Wolne wnioski i zapytania.

poniedziałek, 27 luty 2017 13:16

Inicjuj z FIO

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO bis”.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.trgp.org.pl oraz http://www.powiat-chelmno.pl

Harmonogram spotkań szkoleniowych

Strona korzysta z plików cookie