UMOWA RAMOWA

Written by

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

zawarta w dniu 12 grudnia  2023 r. w Toruniu

pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"

 

UMOWA RAMOWA  - DO POBRANIA

ANEKS NR 1 - DO POBRANIA

ANEKS NR 2 - DO POBRANIA

4 lipca w Złejwsi Wielkiej zorganizowaliśmy kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.
 
Podczas spotkania mieszkańcy Gmina Zławieś Wielka zapoznali się z :
1. Celami i założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Propozycjami projektów i działań na najbliższe lata.
3. Możliwościami finansowania i realizacją planowanych przedsięwzięć.
4. Harmonogramem planowanych naborów.
5. Możliwościami pozyskiwania środków w ramach LSR.
 
W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy obszaru gminy Zławieś Wielka, w tym lokalni liderzy, przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz przedsiębiorcy. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
?Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczną obecność i aktywny udział w spotkaniu?
 
Spotkania są przeprowadzane zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029. Działanie wdrażane za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2 lipca w naszej siedzibie odbyło się szkolenie dla przyszłych wnioskodawców programu Działaj Lokalnie.
 
Nasza kierowniczka Ania Pawlak objaśniła uczestnikom zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wypełniania wniosku granatowego. Nie zabrakło również dobrych rad w zakresie określania celów projektów, jak i planowania działań ukierunkowanych na potrzeby społeczności lokalnych z dbałością o dobro wspólne. Omówiony został również temat prawidłowego konstruowania budżetu projektu, co często bywa najtrudniejszym wyzwaniem dla wnioskodawców.
 
Dziękujemy za udział w szkoleniu i życzymy powodzenia w konkursie ?
Z przyjemnością publikujemy raport z diagnozy lokalnej na temat zagospodarowania Parku w Dorposzu Szlacheckim.
Diagnoza została przeprowadzona w związku z projektem partnerskim z Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim.
Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

27 czerwca w Unisławiu odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.

Podczas spotkania z mieszkańcy zapoznali się z :

1. Celami i założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Propozycjami projektów i działań na najbliższe lata.
3. Możliwościami finansowania i realizacją planowanych przedsięwzięć.
4. Harmonogramem planowanych naborów.
5. Możliwościami pozyskiwania środków w ramach LSR.

W spotkaniu udział wzięli lokalni liderzy, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy obszaru, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz przedsiębiorcy.

Bardzo dziękujemy za Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniu

Dziękujemy Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu za wsparcie organizacyjne.

Spotkania są przeprowadzane zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029. Działanie wdrażane za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2024.

?️Kiedy?
2 Lipca, godz. 10.00


?️Gdzie?
Biuro LGD  (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie)

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Zgłoszenia na szkolenie pod numerem telefonu : 796-757-161 do poniedziałku 1 lipca do godz. 15.00.

ZAPRASZAMY !!!!

Miło nam poinformować, że nasza reprezentacja uczestniczy w ogólnopolskiej konferencji w Zakopanem pt. "Leader: osiągnięcia, wyzwania i możliwości".
W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele lokalnych grup działania oraz samorządów województw z całej Polski.
Konferencja jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, wypracowania pomysłów na przyszłość i wymiany doświadczeń na wiele bardzo ważnych tematów związanych z naszą codzienną pracą i wyzwaniami jakie niesie za sobą wdrażanie podejścia LEADER na obszarach wiejskich.
 
Podczas 3 dni wytężonej pracy nasze pracownice - Ania Pawlak, Agnieszka Zawitowska oraz Patrycja Łada aktywnie uczestniczyły w wykładach i warsztatach.
 
Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ podczas konferencji o ogólnopolskim zasięgu nie zabrakło również zakolowych akcentów. Nasza kierowniczka Ania Pawlak wraz z Martą Kruszczyńską z sąsiedniej LGD Ziemia Gotyku wspólnie poprowadziły warsztaty na temat włączania młodzieży w działania LGD. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród uczestników konferencji. Łącznie dziewczyny przeszkoliły 54 osoby reprezentujące LGD z całej Polski ?? prezentując dobre praktyki z obu reprezentowanych LGD.
 
Cieszymy się również że przykłady działań Zakola pojawiły się w filmie prezentujacym zalety wielofunduszowości, które w swojej prezentacji przedstawiła p. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska.
Dziękujemy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ za organizację tego wspaniałego wydarzenia, wielkie ukłony za poruszenie ważnych dla nas tematów, za doskonałą organizację i bardzo przyjazną atmosferę ???
Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie II Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły w Dąbrowie Chełmińskiej.
Dzieci i młodzież rozpoczęły szkolenia z zakresów niezbędnych w pożarnictwie?
Dziękujemy za wsparcie i organizację profesjonalnego przeszkolenia:
@Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2 w Bydgoszczy
@ochotnicza staraż pożarna Wałdowo Królewskie
@Komenda Miejska PSP w Bydgoszcz
@8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
@Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
II Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły wystartował !!!
Dziś w Dąbrowie Chełmińskiej rozpoczął się trzydniowy obóz jednoczący dzieci i młodzież ze wszystkich naszych gmin!!! ??
To wszystko nie byłyby możliwie gdyby nie Druhowie i Druhny z Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Chełmińskiej oraz sztab osób zaangażowanych w stworzenie dzieciom i młodzieży tej strażackiej przygody !!! To oni podjęli się organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia, którego mamy radość i zaszczyt być współorganizatorem ??
Wielkie brawa ??? dla OSP Dąbrowa Chełmińska, wielkie brawa dla naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów za przygotowanie dzieci i młodzieży do obozu.
Wspaniale, że Idea integracji naszych zakolowych MDP, jaką rozpoczęliśmy rok temu w Kijewie Królewskim nie była tylko jednorazowym zrywem i dzięki wsparciu wspaniałych, zaangażowanym ludzi jest kontynuowana.
Jutro kolejny dzień obozu, będzie się działo ???

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz kolejny nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

REGULAMIN KONKURSU dostępny w załączeniu

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 13 czerwca do 13 lipca 2024 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które jeszcze nie mają konta w generatorze muszą je założyć. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września 2024 a 31 grudnia 2024 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków:

Anna Pawlak koordynator programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 605-889-578, adres mailowy : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Patrycja Łada Asystent Koordynatora programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 796-757-161, adres mailowy : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu.

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
   z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych
   z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2024.

Kiedy?
02.07.2024 r., godz. 10.00
Gdzie?
Biuro LGD ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.


Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel.  796-757-161 w dniach : 24.06-28.06.2024 r.

Page 1 of 110

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie