RLKS 2020-2027 - wsparcie przygotowawcze

 

Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ważne dokumenty:

Proces przygotowania LSR w tym plan współpracy z lokalną społecznością

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie