PRZYDATNE MATERIAŁY DLA PRZYSZŁYCH WNIOSKODAWCÓW

 

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020

 LINK

 

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI - PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 16.04.2020 -  LINK

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI  - RPO WK-P 2014-2020 obowiązująca od dnia 16.04.2020 - LINK

PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTÓW EFS obowiązująca od dnia 20.09.2020 - LINK

 

data publikacji 30.06.2018.

KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) DLA PODDZIAŁANIA19.2

1.W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanymi przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach PROW 2014-2020 udostępniamy Państwu klauzule informacyjne i klauzule zgody  na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

FORMULARZE STOSOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 -  TU

 

2. W ramach prowadzonego doradztwa stosujemy formularz informacyjny zawierający zgodę
na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna i zgdyo na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej jako beneficjenta doradztwa prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023

 


data publikacji 29.05.2017

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA  "ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"

Jednym z najważniejszych załączników, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Rozwój przedsiębiorstw" jest oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa. Jest załącznik obligatoryjny sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie ARiMR. Na liście załączników we wniosku w ramach rozwoju przedsiębiorstw znajduje się on pod nr B.5.

Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy można pobrać ze strony ARiMR (punkt 4 ) - LINK


 data publikacji 12.05.2017 r.

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ??? - pomocnicza prezentacja sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - POBIERZ


data publikacji 12.05.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - wiele cennych informacji dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą  - POBIERZ

Przedstawiamy również zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (źródło: www.prow.mazovia.pl) .Materiały te rozwiewają wiele wątpliwości odnośnie działań podejmowanie i rozwój działalności gospodarczejLINK


data publikacji 12.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ " wynikające z umowy przyznania pomocy.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operac ji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


data publikacji 11.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW" wynikające z umowy przyznania pomocy.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operacji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA ROZWÓJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


 

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie